TNO locatie

De TNO-locatie aan de Utrechtseweg 48 huisvest momenteel een kantoor en laboratorium voor onderzoeksdoeleinden. Het voorgenomen plan betreft een aanpassing van het bestemmingsplan om een passende en formele toevoeging van de laboratoriumfunctie op de TNO-locatie mogelijk te maken.

Deze wijzigingen worden voorgesteld via een partiële herziening van het bestemmingsplan 'Utrechtseweg 48’.

Ter inzage

Dit plan ligt vanaf 29 december 2023 gedurende 6 weken ter inzage. Alle documenten die bij het plan horen kunt u via onderstaande bijlagen inzien. Ook kunt u een interactieve versie van de plankaart (De Verbeelding) vinden op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Zienswijze

Tijdens genoemde periode kan iedereen reageren op het plan (dit heet officieel: een zienswijze indienen). Dit kan op 3 manieren:

  • digitaal (inloggen met DigiD)  
  • schriftelijk. Zienswijzen kunnen worden gericht aan: Het college van burgemeester en wethouders van Zeist, t.a.v. team Ruimtelijke Ontwikkeling, postbus 513, 3700 AM Zeist.
  • mondeling. U kunt hiervoor een afspraak maken via telefoonnummer 14 030.