van Reenenweg

Het plangebied omvat het perceel met de voormalige bedrijfsopstallen van dierenspeciaalzaak “Schuurman De Molen” tussen de Van Reenenweg 50-52 en de Hortensialaan te Zeist.

De op dit perceel aanwezige voormalige bedrijfsopstallen zullen worden gesloopt. Daarvoor in de plaats komen 4 grondgebonden woningen en een nieuw appartementengebouw met ruimte voor 17 appartementen.

Ter inzage

Alle bijlagen hebben vanaf 5 augustus 2021 gedurende 6 weken ter inzage gelegen in de publiekshal aan Het Rond 1 te Zeist.

Een interactieve versie van het plan staat op de website ruimtelijkeplannen.nl.(tip: via de rechterkolom kunt u alle documenten inzien)