Handen samen

Discriminatie

Iedereen kan ongelijk behandeld worden, bijvoorbeeld vanwege uw leeftijd, geslacht, achternaam, huidskleur, religie of levensovertuiging, seksuele gerichtheid, lichamelijke of geestelijke beperking. Ongelijke behandeling vindt overal plaats, zoals op het werk, op school, in een winkel of in de horeca.

Volgens Artikel 1 van onze grondwet moeten alle mensen in Nederland in gelijke gevallen gelijk behandeld worden. Ondanks deze wet komt ongelijke behandeling en discriminatie nog veel voor. 

Samen tegen discriminatie

Het is belangrijk om discriminatie te melden, ook als u geen verdere stappen wilt zetten. U kunt ervoor kiezen anoniem te blijven. Samen met u wordt er gekeken wat er kan worden gedaan om uw klacht aan te pakken en uw situatie te verbeteren. Uw melding is geheel vertrouwelijk, en uw privacy wordt gewaarborgd. De behandeling van uw melding is geheel gratis.

Antidiscriminatiebureau provincie Utrecht / Art.1 Midden Nederland zet zich in voor gelijke behandeling binnen de provincie Utrecht.

Wat kan het antidiscriminatiebureau voor u betekenen?

  • Meldpunt Discriminatie: Maak gebruik van het meldpunt om discriminatie-incidenten te rapporteren. Uw melding is de eerste stap naar verandering.
  • Juridisch Advies: Experts bieden juridisch advies en begeleiding om te helpen bij eventuele juridische stappen.
  • Ondersteuning en Begeleiding: Het antidiscriminatiebureau biedt emotionele ondersteuning en begeleiding gedurende het hele proces. U staat er niet alleen voor.
  • Voorlichting en Bewustwording: Het ontwikkelen van educatieve programma’s die gericht zijn op het vergroten van bewustwording en het creëren van een inclusievere samenleving.