Oude en jonge man naast elkaar met op de achtergrond een bos in herfstkleur

Huisbezoeken 75 plus

Wij vinden het belangrijk dat het goed gaat met alle inwoners. Daarom zijn wij met meerdere organisaties een project gestart om ouderen boven de 75 jaar thuis te bezoeken om te vragen hoe het met u gaat en waaruit uw behoeften en wensen bestaan. Waar wordt u gelukkig van? Daarbij is het onze wens dat u met plezier woont, gelukkig bent en weet waar u terecht kunt voor eventuele activiteiten of hulp.

De huisbezoekers zijn goed bekend in uw wijk en laten ook het magazine ‘Meedoen in Zeist’ bij u achter, vol met inspirerende verhalen van leeftijdsgenoten.

Uitnodiging en afspraak

Alle ouderen boven de 75 jaar ontvangen in de loop van 2021 een brief van ons met een uitnodiging van het huisbezoek. U kunt zich pas aanmelden nadat u deze brief heeft ontvangen.

Als u het fijn vindt om een bezoek te ontvangen, maken we een afspraak. Het bezoek duurt ongeveer een uur. Als u het prettig vindt, kunt u iemand vragen aanwezig te zijn bij dit gesprek, bijvoorbeeld een familielid, een goede buur of een kennis.

De vrijwilligers die bij u langs komen hebben een legitimatiepas met daarop ons logo, de naam van de persoon in kwestie en een foto. Zo weet u wie er bij u voor de deur staat.

Coronamaatregelen

De huisbezoekers houden zich uiteraard aan de coronamaatregelen van het RIVM. Maar u en de vrijwilliger moeten zich hierbij wel prettig voelen. Naast het huisbezoek bieden we daarom ook andere opties aan voor persoonlijk contact.

U kunt ook kiezen voor:

 • samen een wandeling maken.
 • afspreken op een locatie in de wijk, bijvoorbeeld in een wijkservicepunt of een wijkinloophuis.
 • een telefoongesprek.
 • een digitaal contact.

Na het gesprek

In overleg met de huisbezoeker bepaalt u wat het vervolg is.

 • Was het een goed gesprek en wilt u het hierbij laten? Prima.
 • Heeft u behoefte aan nog een gesprek of een activiteit waaraan u zou willen deelnemen? Dat kan, we helpen u graag verder.

“Het was een beetje overweldigend, maar ook heel speciaal om helemaal alleen met de minister een ontspannen wandelingetje te maken.” Op woensdagmiddag 21 april belde Hugo de Jonge aan bij Elzelien Cleusters (76). Hij bezocht Zeist vanwege zijn interesse voor het 75+ huisbezoekproject.

“Er is veel aandacht voor eenzaamheid onder ouderen in Zeist, vooral in de wijk Kerckebosch”, vertelt Elzelien. “Het zou mooi zijn als de huisbezoeken breder worden uitgerold, ook in de andere wijken. Als je alleen bent, kan het soms best moeilijk zijn om contact met anderen te hebben. Of om hulp te vragen. Zeker als je, net als ik, op latere leeftijd alleen bent komen te staan. Het kost veel energie om dan je leven opnieuw op te bouwen.”

Elzelien kwam zo’n drie jaar geleden via een overbuurman in aanraking met de wekelijkse Gouden Koffie in ontmoetingscentrum Binnenbos. “Ik ging eigenlijk een beetje mee voor hem, want hij had nieuwe deelnemers nodig. Zo ben ik er een beetje ingerold, maar nu ga ik er graag heen. En inmiddels ben ik ook aangesloten bij de Stichting Met je hart.”

Het bezoek van de minister vindt Elzelien een dankbaar gebaar: “Het helpt om de aandacht te vergroten en om mensen te helpen over die drempel heen te komen.”

“Het mes snijdt aan twee kanten”

Dat het mes aan meerdere kanten snijdt, illustreert een aantal vrijwilligers, die op afstand via een beeldscherm in gesprek gaan met de minister. Voor hen zijn de huisbezoeken ook een mogelijkheid tot meer contact. Ismene studeert aan de Vrije Hogeschool: “We hebben met een groepje studenten huisbezoeken gedaan, omdat we graag verbinding wilden leggen met ouderen. Zo kunnen wij ook leren van mensen in andere wereld leven. Ze hebben zoveel verhalen, het is belangrijk dat we daarnaar luisteren. Een waardevolle ervaring had ik met een meneer van 80, die nog net zelf de was kon doen. En dat wilde hij ook graag, want zo behoudt hij zijn onafhankelijkheid.”

Ria, vorig jaar met pensioen gegaan: “Ik ben zelf heel sociaal georiënteerd en wilde me graag verdienstelijk maken voor de maatschappij. Sommigen willen vooral graag een luisterend oor. Anderen snakken naar een middagje eruit. Het verrast mij hoe flexibel en creatief de mensen zijn, ook mensen met dementie.”

Elles, medewerker bij PGGM voelde zich aangesproken door een uitspraak van Rutte, dat we transformeren van een verzorgingsstaat naar een participatiestaat. Zij wil graag wat terug doen en besloot als vrijwilliger mee te doen aan dit initiatief. “Een mens voelt zich weer belangrijk als iemand écht wil weten hoe het met hem of haar gaat. Dat is een vorm van erkenning! Ik leer veel van deze generatie, die veel angst kent, zich vaak opgesloten voelt, en weinig perspectief ervaart. Ik heb veel bewondering voor hoe ze deze tijd dragen.”

Ook Leonneke leert veel: “Sommige mensen lopen echt leeg over vroeger en nu. Het is fijn voor ze om een ander gezicht te zien en een luisterend oor te krijgen. Ik doe een paar huisbezoeken per week. Het is een feestje! Laten we weer wat meer naar elkaar omkijken.”

De minister is onder de indruk van de verhalen: “Zo’n huisbezoek is zo verrijkend. Het is een generatie die zelf de oorlog heeft meegemaakt en sterk in het leven staat. De ouderen kunnen heel goed de huidige tijd relativeren. Wij leren van die wijsheid. Het is niet alleen belangrijk om ze op te zoeken en naar ze te luisteren, maar zelf ook te leren van hun lessen. Ik dank de vrijwilligers voor hun mooie werk.”

Hart van de wijk

Het Zeister 75+ huisbezoekproject vindt zijn oorsprong in de wijk Kerckebosch. Aloys ter Steege is voorzitter van de stichting Vrienden van het Binnenbos: “Veel van de bewoners hier zijn ouder dan 75 jaar. Samen met de welzijnsorganisatie MeanderOmnium zijn we de mensen gewoon gaan aanspreken op straat. We nodigen ze uit voor een kop koffie in ontmoetingscentrum Binnenbos, het ‘hart van de wijk’. Zo is de Gouden Koffie ontstaan, elke dinsdagochtend. Mensen die slecht ter been zijn, halen onze vrijwilligers op met de Gouden Koets.”

Aloys vervolgt: “Onlangs heeft de gemeente 1.300 brieven gestuurd aan 75 plussers in Zeist-Oost. Daar zijn nu al 200 bezoeken uit voortgekomen. Variërend van een wandeling, een telefoontje of een digitale ontmoeting.”

‘Koffieleuter’ Nel voegt toe: “De mensen zijn heel open en enthousiast. Zo kon een meneer met een oogziekte niet meer zelf autorijden. Maar veel kan hij nog wel, zijn volkstuintje is zijn lust en zijn leven. Wij denken met hem mee over praktische dingen als vervoer. Wij als vrijwilligers zijn de verkenners; de ogen en oren in de wijk. Als er specifiekere hulp nodig is, bijvoorbeeld op het gebied van financiën, dan geven we dat door aan de professionele cosulenten in ons netwerk.”

“Een fantastisch, laagdrempelig en proactief initiatief, met veel energie en betekenis. Klinkt Zeisters!”, aldus de minister. “Veel 75 plussers zijn in de laatste fase van hun leven op hun partner gericht geweest. Als die komt te overlijden, vallen ze vaak in een gat. Hun ‘purpose of life’ is dan plotseling weg en ze moeten hun leven als het ware opnieuw uitvinden. Naast het verdriet dat ze hebben te verwerken. Die drempel kan dan hoog zijn. Bij die nieuwe start is een beetje hulp welkom.”

Schouders eronder

Wethouder Zorg Marcel Fluitman is vanwege een quarantaineperiode digitaal aanwezig bij het bezoek van de minister. Hij vertelt: “In de brede lokale ‘Coalitie tegen eenzaamheid’ zetten we samen met zo’n dertig organisaties de schouders eronder om eenzaamheid onder ouderen te doorbreken. De coalitie kent een enorme diversiteit aan vrijwilligers die zich inzetten vóór een diversiteit aan mensen, die die hulp nodig hebben. Studenten, senioren die zelf eenzaamheid gekend hebben, medewerkers van Zeister bedrijven, leden van verschillende kerkelijke gemeenschappen. Ieder verlaat daarbij zijn eigen kringetje om een ander te helpen.”

Elice Schut, coördinator van het Zeister project vertelt: “We willen graag dat de ouderen zich gezien voelen. In de brief die we sturen, bieden we hen diverse mogelijkheden voor contact, mede vanwege corona: een wandeling, een huisbezoek, (beeld)bellen, of – als de maatregelen dat toelaten – afspreken in een wijkcentrum. We merken dat er vooral behoefte is aan huisbezoeken. Dan maken we een match met vrijwilligers, die zelf gaan bellen en een afspraak maken.” De minister grapt: “Een soort Tinder!”

De vrijwilligers worden professioneel getraind in workshops om te leren hoe je eenzaamheid herkent. En om een ‘waardengericht’ gesprek te voeren.

Het project is gestart in Zeist-Oost en wordt het komend jaar uitgerold in alle wijken van Zeist. Gedurende het project ontvangen 5300 ouderen van de gemeente een uitnodiging voor een gesprek. Uit cijfers is bekend dat bijna 40% van de 75plusser zich in meer of mindere mate eenzaam voelt. 10% valt de ouderen voelt zich ernstig eenzaam. Een gesprekje of ontmoeting kan dan zo waardevol zijn.

Voorbeeld voor andere gemeenten

De minister concludeert: “Eenzaamheid is geen aandoening, maar een gebrek aan gemeenschapszin. Het is duidelijk dat de huisbezoeken verrijkend zijn. Voor alle partijen. Voor de ouderen is het fijn om opgezocht te worden en een luisterend oor te krijgen. En zelf leren we ook van hun wijsheid en lessen. We kunnen de eenzaamheid van een ander niet wegnemen. Maar iedereen kan wél een stukje doen om die eenzaamheid te doorbreken. Zeist geeft een prachtig voorbeeld. Dit is zoals het moet, dit zou elke gemeente zo moeten doen.”

Youtube

Bekijk het filmpje van dit bezoek op Youtube.

Huisbezoeken 75 plus is een initiatief van de gemeente en welzijnsorganisatie MeanderOmnium, in samenwerking met:

 • Sociaal Team
 • Huisartsenpraktijken Zeist
 • KBO-PCOB
 • Algemene Seniorenvereniging Zeist
 • Vrienden van het Binnenbos
 • GGD Regio Utrecht
 • Het Bezinningshuis
 • Samen voor Zeist
 • Humanitas afdeling Heuvelrug
 • Werkplaats Senioren-coach
 • Het Gilde
 • Coöperatie Austerlitz Zorgt
 • Stichting Vier het Leven
 • Kerk en Samenleving Zeist
 • De Zonnebloem, afdeling Zeist
 • Centrum voor Levensvragen Zuidoost Utrecht

Het initiatief wordt gefinancierd door:

 • SOZW -Zeist (Stimuleringsfonds voor Zorg en Welzijn)
 • ZonMW (Actieprogramma Eén tegen eenzaamheid, ministerie van VWS)
 • Gemeente Zeist

Voor vragen kunt u contact opnemen met welzijnsorganisatie MeanderOmnium per: