Lespakket 'Onbeperkt!'

Onbeperkt! is een kortdurend lesprogramma voor groepen 7 en 8 van de lagere school en klassen 1 en 2 van het voortgezet onderwijs in de gemeente Zeist. De lessen gaan over toegankelijkheid en inclusiviteit.

De les

Onderdeel van de les is de film Onbeperkt! met 3 portretten van jongeren met een beperking uit de gemeente Zeist. De film gaat over wat het voor een jongere betekent om met een beperking te leven. En we denken na over de vraag: hoe ziet een inclusieve samenleving eruit, waarin iedereen mee kan doen?

Na de film gaan de leerlingen aan de slag met de onderwerpen toegankelijkheid, beperking en inclusiviteit. Leerlingen worden met opdrachten uitgedaagd om deze thema’s te onderzoeken en met elkaar het gesprek aan te gaan. En zij bedenken met elkaar oplossingen voor verschillende issues.

Doel van de les

Het hoofddoel is bewustwording van toegankelijkheid en beperkingen en een inclusieve samenleving. Kies je voor de uitgebreide lessenserie, dan zijn er extra doelen

 • Onderzoek doen naar een persoon of situatie rondom toegankelijkheid of beperking.
 • Ontwerpen van toegankelijke oplossingen voor een persoon of situatie. Waarbij de nadruk ligt op autonomie in plaats van zorgen voor een ander.
 • Testen of het ontwerp van een oplossing past en haalbaar is bij de persoon of situatie.

Bewustwording

Dit lespakket laat zien wat er speelt op het gebied van toegankelijkheid en inclusiviteit in onze gemeente. Na het volgen van de les Onbeperkt! hebben jongeren meer kennis over deze onderwerpen. Zij realiseren zich wat het inhoudt om met een beperking te leven. En wat ons te doen staat om de samenleving inclusief te maken.

Onderzoek

Tijdens de les onderzoeken de jongeren samen de termen toegankelijkheid en inclusiviteit, waarbij ze proberen tot een gezamenlijke definitie te komen. De input van de leerlingen wordt door Stadslab Zeist verzameld en aan ons aangeboden.

De lespakketten

De lessenserie is opgebouwd uit verschillende blokken, zodat jij als leerkracht of docent de keuze hebt hoeveel tijd je aan dit project wil besteden. Je bent vrij om er meer tijd aan te besteden. Daarnaast is de les zo ontworpen dat je het kunt integreren in verschillende vakken en thema’s.

Er zijn 3 verschillende lespakketten:

Pakket A duurt 1 lesuur en bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Introductie
 • Brainstorm over (on)beperkt
 • Film Onbeperkt!
 • Inzichten door de film
 • Hoe kan ik hiermee omgaan?
 • Evalueren
 • Presenteren

Pakket B duurt 3 lesuren en bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Introductie
 • Brainstorm over (on)beperkt
 • Film Onbeperkt!
 • Inzichten door de film
 • Vervolg brainstorm
 • Onderzoek naar persoon of situatie
 • Ontwerpen oplossing
 • Evalueren
 • Presenteren

Pakket C duurt 5 lesuren en bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Introductie
 • Brainstorm over (on)beperkt
 • Film Onbeperkt!
 • Inzichten door de film
 • Vervolg brainstorm
 • Onderzoek naar persoon of situatie
 • Ontwerpen oplossing
 • Testen oplossing bij persoon of situatie
 • Oplossing verbeteren
 • Evalueren
 • Presenteren

Kosteloos

Onbeperkt! is ontwikkeld door Stadslab Zeist en wordt kosteloos door ons aangeboden aan alle lagere en middelbare scholen in de gemeente Zeist. 

Lespakket aanvragen

Het lesprogramma is flexibel in te zetten. Je kunt zelf bepalen hoeveel tijd je eraan wilt besteden en wanneer je de les gaat geven: dit of volgend schooljaar. Je kunt dit lesprogramma laten aansluiten bij vakken of thema’s in jouw onderwijs of bij een projectweek.

Bijvoorbeeld bij:

 • Aardrijkskunde: verkeerssituatie, park, speeltuin, kruispunt, winkelcentrum
 • Economie: werk, (on)betaald werk
 • Muziek, Natuurkunde en Scheikunde: geluid, trillingen, materiaal
 • Biologie en Lichamelijke Opvoeding: lichaam, beweging, zintuigen
 • Beeldende Vorming en Techniek: vormgeven, maken, film

Je kunt het lespakket aanvragen door een e-mail te sturen naar meedoeninzeist@zeist.nl

Vragen of meer informatie?

Als je vragen hebt over deze les, over het materiaal of iets wilt delen, dan kan dat door een e-mail te sturen naar meedoeninzeist@zeist.nl

Wij wensen je heel veel plezier met het geven van lesprogramma Onbeperkt!