Hoogte vergoedingen Wmo

In het kader van de Wet maatschappelijke voorzieningen (Wmo) worden er diverse voorzieningen verstrekt aan individuele burgers. Sommige Wmo-voorzieningen worden in natura verstrekt en andere in de vorm van een geldbedrag. Hier vindt u het geldende prijspeil per voorziening.

Aan de op deze pagina genoemde bedragen kunnen geen rechten worden ontleend. Als u een voorziening krijgt toegekend, dan ontvangt u een beschikking waarin staat wat u krijgt toegekend.