Hoogte vergoedingen Wmo

Vanuit de Wet maatschappelijke voorzieningen (Wmo) zijn er verschillende voorzieningen voor burgers. Sommige Wmo-voorzieningen zijn in natura, andere in de vorm van een geldbedrag. Hier vindt u het geldende prijspeil per voorziening.

Let op: aan deze bedragen kunt u geen rechten ontlenen. Als u een voorziening krijgt toegekend, dan ontvangt u een beschikking waarin staat wat u precies krijgt.

Wmo-begeleiding

De vergoedingen gelden voor nieuwe cliënten. En voor cliënten die een nieuwe indicatie van ons krijgen, omdat de oude indicatie is verlopen.

Omschrijving Zorg in natura PGB informeel PGB 75% van tarief zorg in natura (zzp'er) PGB 90% van tarief zorg in natura (professionele organisatie)
Begeleiding individueel basis per uur € 60,60 € 22,98 € 45,45 € 54,54
Begeleiding individueel specialistisch per uur € 72,00 € 22,98 € 54,00 € 64,80
Bemoeizorg per uur € 72,00 - - -
Begeleiding groep of dagbesteding per dagdeel € 46,46 - € 35,85 €41,81
Kortdurend verblijf per dag € 183,62 € 91,81 € 137,72 € 165,26

Vervoer vergoedingen

Omschrijving Zorg in natura PGB
Vervoer regulier per dag € 25,28 € 25,28
Vervoer rolstoel per dag € 25,28 € 25,28

Huishoudelijke hulp vergoedingen pgb

De hoogte van het persoonsgebonden budget (pgb) wordt met gedifferentieerde (verschillende) tarieven vastgesteld. De vergoeding is afhankelijk van de soort zorgaanbieder die de cliënt inschakelt.

Zorgaanbieder Vergoeding per uur
Professionele organisaties (90% van tarief zorg in natura) € 29,89
Zelfstandige zonder personeel (zzp'er) (75% van tarief zorg in natura) € 24,90
Voor informele zorgverleners (60% van tarief zorg in natura) € 19,93

Huishoudelijke hulp vergoedingen Zorg in natura

Voor huishoudelijke hulp in natura werken we met een resultaatgerichte indicatie. Dat betekent dat er geen vast aantal uren meer wordt toegekend, maar een resultaat: een schoon en leefbaar huis. De hulp zorgt ervoor, eventueel samen met de cliënt en diens familie, vrienden en bekenden, dat het huis schoon is en dat de cliënt er bezoek kan ontvangen. Voor de ene cliënt is er meer hulp nodig dan voor de andere. De zorgaanbieder krijgt een vaste vergoeding per maand per cliënt.

Niveau

  • HO: Huishoudelijke Ondersteuning (gemiddeld 8 uur per 4 weken)
  • HO+: Huishoudelijke Ondersteuning + (gemiddeld 10 uur per 4 weken)
  • HH: wordt alleen per uur toegekend. Dit soort hulp wordt echter altijd tijdelijk verstrekt en komt zeer weinig voor.

Deze vergoedingen worden bij hulp in natura maximaal door de gemeente aan de thuiszorgorganisatie uitbetaald.

Niveau Vergoeding zorgaanbieder per cliënt
HO € 269,03 per maand (€ 31,04 per uur)
HO+ € 356,74 per maand (€ 32,94 per uur)
HH € 32,85 per uur