Hoogte vergoedingen Wmo

Vanuit de Wet maatschappelijke voorzieningen (Wmo) zijn er verschillende voorzieningen voor burgers. Sommige Wmo-voorzieningen zijn in natura, andere in de vorm van een geldbedrag. Hier vindt u het geldende prijspeil per voorziening.

Let op: aan deze bedragen kunt u geen rechten ontlenen. Als u een voorziening krijgt toegekend, dan ontvangt u een beschikking waarin staat wat u precies krijgt.

De tarieven gelden voor nieuwe cliënten. En voor cliënten die een nieuwe indicatie van de gemeente krijgen, omdat de oude indicatie is verlopen. Het tarief is afhankelijk van de soort zorgaanbieder die de cliënt inschakelt. Het bedrag waarmee gerekend wordt, is het basisbedrag van zorg in natura.

Dagbesteding per dagdeel
Zorgaanbieder Kosten 2022
Persoon uit het eigen netwerk niet van toepassing
Organisatie zonder AGB-code met erkenning Wmo of professional (zzp'er of beroepsuitoefenaar die een arbeidsovereenkomst heeft met de budgethouder (75% van tarief zorg in natura)) € 33,08
Organisatie met AGB-code met erkenning Wmo (90% van tarief zorg in natura) € 39,69
Reguliere individuele begeleiding all-in per uur
Zorgaanbieder Kosten 2022
Persoon uit het eigen netwerk (gebaseerd op het tarief bij de Wet langdurige zorg voor niet-professionals) € 21,68
Organisatie zonder AGB-code met erkenning Wmo of professional (zzp'er of beroepsuitoefenaar die een arbeidsovereenkomst heeft met de budgethouder (75% van tarief zorg in natura)) € 43,20
Organisatie met AGB-code met erkenning Wmo (90% van tarief zorg in natura) € 51,84
Gespecialiseerde invididuele begeleiding all-in per uur
Omschrijving Kosten 2022
Persoon uit het eigen netwerk (gebaseerd op het tarief bij de Wet langdurige zorg voor niet-professionals) € 21,68
Organisatie zonder AGB-code met erkenning Wmo of professional (zzp'er of beroepsuitoefenaar die een arbeidsovereenkomst heeft met de budgethouder (75% van tarief zorg in natura)) € 51,30
Organisatie met AGB-code met erkenning Wmo (90% van tarief zorg in natura) € 61,56
Kortdurend verblijf
Omschrijving Kosten 2022
Persoon uit het eigen netwerk (50% van tarief zorg in natura) € 87,19
Organisatie zonder AGB-code met erkenning Wmo of professional (zzp'er of beroepsuitoefenaar die een arbeidsovereenkomst heeft met de budgethouder (75% van tarief zorg in natura) € 130,78
Organisatie met AGB-code met erkenning Wmo (90% van tarief zorg in natura) € 156,93

Vervoer

Vervoer (alle typen) 100% van tarief zorg in natura.

De tarieven gelden voor nieuwe cliënten. En voor cliënten die een nieuwe indicatie van ons krijgen, omdat de oude indicatie is verlopen.Het zijn de tarieven die wij voor hulp in natura betalen aan de zorgorganisatie.

Tarief dagbesteding, begeleiding en kortdurend verblijf in natura
Omschrijving Kosten 2022
Dagbesteding per dagdeel € 44,12
Reguliere individuele begeleiding all-in per uur € 57,60
Gespecialiseerde individuele begeleiding all-in per uur € 68,40
Kortdurend verblijf per dag € 174,37
Vervoer per dag € 24,01
Vervoer gehandicaptenzorg rolstoel per dag € 24,01

De hoogte van het persoonsgebonden budget (pbg) wordt met gedifferentieerde (verschillende) tarieven vastgesteld. Het tarief is afhankelijk van de soort zorgaanbieder die de cliënt inschakelt:

  • HH1 is Hulp bij het Huishouden
  • HH2 is Hulp bij het Huishouden en regie
Uurtarief PGB huishoudelijke hulp
Niveau Zorgaanbieder Kosten 2022
HH1 Persoon uit het eigen netwerk (60% van tarief zorg in natura) € 17,69
HH1 Zelfstandige zonder personeel (zzp'er) of schoonmaakbedrijf dat de schoonmaak-cao hanteert (75% van tarief zorg in natura) € 22,11
HH1 Thuiszorgorganisatie dat de VVT-cao hanteert (90% van tarief zorg in natura) € 26,53
HH2 Persoon uit het eigen netwerk (60% van tarief zorg in natura) € 18,77
HH2 Zelfstandige zonder personeel (zzp'er) of schoonmaakbedrijf dat de schoonmaak-cao hanteert (75% van tarief zorg in natura) € 23,46
HH2 Thuiszorgorganisatie dat de VVT-cao hanteert (90% van tarief zorg in natura) € 28,15

Voor huishoudelijke hulp in natura werken we met een resultaatgerichte indicatie. Dat betekent dat er geen vast aantal uren meer wordt toegekend, maar een resultaat: een schoon en leefbaar huis. De hulp zorgt ervoor, eventueel samen met de cliënt en diens familie, vrienden en bekenden, dat het huis schoon is en dat de cliënt er bezoek kan ontvangen. Voor de ene cliënt is er meer hulp nodig dan voor de andere. De zorgaanbieder krijgt een vast tarief per maand per cliënt.

Niveau

  • HO: Huishoudelijke Ondersteuning (gemiddeld 8 uur per 4 weken)
  • HO+: Huishoudelijke Ondersteuning + (gemiddeld 10 uur per 4 weken)
  • HH: wordt alleen per uur toegekend. Dit soort hulp wordt echter altijd tijdelijk verstrekt en komt zeer weinig voor.

Deze tarieven worden bij hulp in natura maximaal door de gemeente aan de thuiszorgorganisatie uitbetaald.

Maximum tarief hulp bij het huishouden in natura
Niveau Kosten 2022 zorgaanbieder per cliënt
HO € 255,49 per maand (€ 29,48 per uur)
HO+ € 338,78 per maand (€ 31,28 per uur)
HH € 31,20 per uur