Persoonsgebonden budget

Een persoonsgebonden budget (pgb) is een geldbedrag waarmee u zelf zorg, begeleiding, hulp of hulpmiddelen in kunt kopen.

Voorwaarden voor een pgb

Om een pgb te krijgen, moet u aan 3 voorwaarden voldoen:

  1. U bent in staat uw budget zelf te beheren. Want u moet zelf de zorg inkopen die u nodig heeft en zelf de zorgverleners aansturen. U mag ook iemand machtigen om dit voor u te doen.
  2. U kunt uitleggen waarom de zorg die u via de gemeente kunt krijgen (zorg in natura) minder geschikt is in uw situatie.
  3. De zorg die u wilt inkopen, draagt volgens de gemeente bij aan uw zelfstandigheid en is van goede kwaliteit.

Pgb-tarieven

Voor pgb’s hebben wij tarieven vastgesteld. Die hangen samen met de kosten die wij betalen voor zorg in natura. Op de website van het Centrum voor Jeugd en Gezin vindt u de pgb-tarieven voor jeugdhulp.

Wanneer uw zorg meer kost dan wat u aan pgb ontvangt, kan de gemeente in bijzonder gevallen uw pgb aanvullen. Dit is maatwerk en wordt alleen gedaan als er geen andere, goedkopere zorg mogelijk is. Kiest u bewust voor duurdere zorg terwijl er goedkopere zorg beschikbaar is, dan betaalt u de meerkosten zelf.

Aanvragen pgb

Pgb voor ondersteuning (Wmo)

Wilt u een pgb aanvragen? De gemeente moet formeel besluiten of u hiervoor in aanmerking komt. Daarvoor is het nodig dat u een afspraak maakt met een medewerker van het sociaal team. Tijdens de afspraak kijkt u samen wat u zelf kunt regelen en waar u ondersteuning bij nodig heeft.

Pgb voor kinderen en jongeren (jeugdhulp)

Het aanvragen van een pgb voor ondersteuning of zorg voor kinderen en jongeren gaat op dezelfde manier. Alleen doet u de aanvraag niet bij de gemeente, maar bij het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG).

Betaling pgb

De overheid betaalt uw pgb niet rechtstreeks aan u, maar maakt het geld over naar de Sociale Verzekeringsbank (SVB). De SVB betaalt de facturen van de zorgverlener namens u. Dat heet trekkingsrecht.

Handige websites