Persoonsgebonden Budget

Een persoonsgebonden budget (pgb) is een geldbedrag dat u kunt krijgen om zelf zorg, begeleiding, hulp of hulpmiddelen in te kopen.

Om te kijken of u hiervoor in aanmerking komt, moet de gemeente een formeel besluit nemen. Daarvoor is het nodig dat u een afspraak maakt met een medewerker van het Sociaal Team om samen te bespreken wat u zelf kunt regelen en waar u ondersteuning bij nodig heeft. Vervolgens maakt u de keuze tussen zorg in natura (geleverd door een zorgaanbieder, direct via de gemeente) of voor een pgb (geldbedrag).

In aanmerking komen voor een pgb

Om een pgb te krijgen, moet u aan 3 voorwaarden voldoen:

  1. U bent in staat het budget zelf te beheren. U moet immers zelf de zorg inkopen die u nodig heeft en zelf de zorgverleners aansturen. U mag ook iemand machtigen om dit voor u te doen.
  2. U kunt uitleggen waarom de zorg die u via de gemeente kunt krijgen (zorg in natura) minder geschikt is in uw situatie
  3. De zorg die u wilt inkopen, draagt volgens de gemeente bij aan uw zelfstandigheid en is van goede kwaliteit

Pgb tarieven

Voor pgb’s heeft de gemeente tarieven vastgesteld. Deze zijn gerelateerd aan de kosten die de gemeente betaalt voor 'zorg in natura'. Op de website van het Centrum voor Jeugd en Gezin vindt u de pgb-tarieven voor jeugdhulp

In het geval dat uw zorg duurder is dan dat u aan pgb ontvangt, kan de gemeente in bijzonder gevallen uw pgb aanvullen. Dit is maatwerk en wordt alleen gedaan als er geen andere, goedkopere zorg mogelijk is. Kiest u bewust voor duurdere zorg terwijl er goedkopere zorg beschikbaar is, dan betaalt u de meerkosten zelf.

Aanvragen pgb

Pgb voor ondersteuning (Wmo)

Mogelijk wilt u een pgb aanvragen. De gemeente moet een formeel besluit nemen om te kijken of u hiervoor in aanmerking komt. Daarvoor is het nodig dat u een afspraak maakt met een medewerker van het Sociaal Team om samen te bespreken wat u zelf kunt regelen en waar u ondersteuning bij nodig heeft.

Pgb voor kinderen en jongeren (jeugdhulp)

Het aanvragen van een pgb voor ondersteuning of zorg voor kinderen en jongeren gaat op dezelfde wijze als hierboven. Alleen doet u de aanvraag niet bij de gemeente, maar bij het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG).

Betaling pgb

De overheid betaalt uw pgb niet rechtstreeks aan u, maar stort het geld naar de Sociale Verzekeringsbank (SVB). De SVB betaalt de facturen van de zorgverlener namens u. Dat heet 'trekkingsrecht'. Meer informatie over het trekkingsrecht.

Handige websites