Lijst met zorgleveranciers

Als u ondersteuning krijgt vanuit de Wmo of Jeugdhulp, kunt u kiezen uit de lijst met zorgleveranciers die u vindt onder de knop Zorgleveranciers Wmo en jeugdhulp. Daar vindt u zorgleveranciers waar wij, samen met 4 andere gemeenten, contracten mee hebben afgesloten.

De zorgleveranciers voor huishoudelijke hulp en beschermd wonen hebben hieronder ieder een eigen lijst. Heeft u zorg nodig van een leverancier die niet op deze pagina staat? Dan kan dat misschien via een persoonsgebonden budget.

ZORGLEVERANCIERS Wmo en jeugdhulp

Huishoudelijke hulp - zorgleveranciers

Hieronder staan de leveranciers die bij ons een contract hebben voor het leveren van huishoudelijke hulp:

Wilt u als thuiszorgaanbieder ook huishoudelijke ondersteuning aanbieden? Dan kunt u aansluiten bij het contract. Dat doet u door akkoord te gaan met bijgaand Communicatie, Overleg- en Besluitvormingsstructuur (COB) en Maatwerkvoorziening Hulp bij het Huishouden (MOB). Ook moet uw bedrijf aan een aantal voorwaarden voldoen uit de COB.

Vragen

Heeft u vragen over het leveren van huishoudelijke ondersteuning binnen de gemeente Zeist? Neem dan contact met ons op.

De gemeente Utrecht sluit de contracten met organisaties voor beschermd wonen namens een aantal gemeenten in de provincie, waaronder: Bunnik, De Bilt, Utrechtse Heuvelrug, Wijk bij Duurstede en Zeist.