Lijst met zorgleveranciers

Als u ondersteuning krijgt vanuit de Wmo of Jeugdhulp, kunt u kiezen uit de lijst met zorgleveranciers die u vindt onder de knop ‘Zorgleveranciers Wmo en jeugdhulp’. Daar vindt u zorgleveranciers waar de gemeente Zeist met 4 andere gemeenten gezamenlijk contracten mee hebben afgesloten.

De zorgleveranciers voor huishoudelijke hulp en beschermd wonen vindt u niet onder die knop: die staan hieronder apart genoemd.

Als u liever zorg ontvangt van een andere leverancier dan hieronder genoemd, dan kunt u mogelijk een persoonsgebonden budget krijgen, waarmee u dat kunt regelen.

ZORGLEVERANCIERS Wmo en jeugdhulp

Coronamaatregelen

Zorgaanbieders volgen de richtlijnen van het RIVM. Dat betekent dat er beperkte dienstverlening is of dat locaties gesloten zijn. Voor vragen over uw persoonlijke situatie kunt u contact opnemen met uw zorgaanbieder. U kunt uw vraag ook altijd stellen aan het Sociaal Team.

Huishoudelijke hulp - zorgleveranciers

Hieronder staan de leveranciers vermeld, die zijn gecontracteerd door de gemeente Zeist voor het leveren van huishoudelijke hulp: