Lijst met zorgleveranciers

Als u ondersteuning krijgt vanuit de Wmo of Jeugdhulp, kunt u kiezen uit de lijst met zorgleveranciers die u vindt onder de knop ‘Zorgleveranciers Wmo en jeugdhulp’. Daar vindt u zorgleveranciers waar de gemeente Zeist met 4 andere gemeenten gezamenlijk contracten mee hebben afgesloten.

De zorgleveranciers voor huishoudelijke hulp en beschermd wonen vindt u niet onder die knop: die staan hieronder apart genoemd.

Als u liever zorg ontvangt van een andere leverancier dan hieronder genoemd, dan kunt u mogelijk een persoonsgebonden budget krijgen, waarmee u dat kunt regelen.

ZORGLEVERANCIERS Wmo en jeugdhulp

Huishoudelijke hulp - zorgleveranciers

Hieronder staan de leveranciers vermeld, die zijn gecontracteerd door de gemeente Zeist voor het leveren van huishoudelijke hulp: