Lijst met zorgleveranciers

Als u ondersteuning krijgt vanuit de Wmo of Jeugdhulp, kunt u kiezen uit de lijst met zorgleveranciers die u vindt onder de knop ‘Zorgleveranciers Wmo en jeugdhulp’. Daar vindt u zorgleveranciers waar de gemeente Zeist met 4 andere gemeenten gezamenlijk contracten mee hebben afgesloten.

De zorgleveranciers voor huishoudelijke hulp en beschermd wonen vindt u niet onder die knop: die staan hieronder apart genoemd.

Als u liever zorg ontvangt van een andere leverancier dan hieronder genoemd, dan kunt u mogelijk een persoonsgebonden budget krijgen, waarmee u dat kunt regelen.

ZORGLEVERANCIERS Wmo en jeugdhulp

Huishoudelijke hulp - zorgleveranciers

Hieronder staan de leveranciers vermeld, die zijn gecontracteerd door de gemeente Zeist voor het leveren van huishoudelijke hulp:

Wilt u als thuiszorgaanbieder ook huishoudelijke ondersteuning aanbieden, dan kunt u aansluiten bij het contract. Dat doet u door akkoord te gaan met bijgaand Communicatie, Overleg- en Besluitvormingsstructuur (COB) en Maatwerkvoorziening Hulp bij het Huishouden (MOB). Ook moet uw bedrijf aan een aantal voorwaarden voldoen, die in de COB beschreven staan.

Vragen

Heeft u vragen over het leveren van huishoudelijke ondersteuning binnen de gemeente Zeist? Neem dan contact met ons op.

De gemeente Utrecht sluit de contracten met organisaties voor beschermd wonen. De gemeente Utrecht doet dit namens een aantal gemeenten in de provincie, waaronder: Bunnik, De Bilt, Utrechtse Heuvelrug, Wijk bij Duurstede en Zeist. Meer informatie vindt u op de site van de gemeente Utrecht