Meldpunt verwarde personen of huiselijk geweld

U maakt zich zorgen over iemand in uw omgeving. U kunt dit doorgeven aan de gemeente. Medewerkers van het Sociaal Team nemen contact met u op. Samen met u bekijken ze wat er nodig en mogelijk is voor deze persoon.

Ze gaan zorgvuldig met uw informatie en uw gegevens om. Ook als u uw eigen naam liever niet bekend wilt maken. De medewerker bespreekt dan met u waarom u liever anoniem blijft en wat dat betekent voor de mogelijkheden die er zijn om de zorgen toch verder op te pakken.

Uw zorgen doorgeven

Overleggen kan ook met het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)

Verward gedrag

Vertoont een familielid of buur verward gedrag? Vermoedt u (beginnende of ernstige) psychische problemen? Het is belangrijk om uw zorgen door te geven, nog voor de situatie ernstig wordt. Iemand kan dan zo snel mogelijk hulp krijgen. U kunt eerst uw zorgen bespreken met de persoon om wie het gaat. Lukt dat niet, dan kunt u contact opnemen met:

LET OP: is uw zorg zeer dringend, dan belt u 112.

Huiselijk geweld en veilig thuis

U heeft te maken met huiselijk geweld of kindermishandeling of heeft daar vermoedens van. Ook hierover kunt u overleggen met het Sociaal Team (via de gemeente) of bij het Centrum Jeugd en Gezin. Buiten kantoortijden kunt u altijd bellen met Veilig thuis: 0800 2000 (www.ikvermoedhuiselijkgeweld.nl). Wanneer er direct gevaar dreigt belt u dan de politie: 112.