Meldpunt verwarde personen of huiselijk geweld

U maakt zich zorgen over iemand in uw omgeving. U kunt dit doorgeven aan de gemeente. Medewerkers van het sociaal team nemen contact met u op. Samen met u bekijken ze wat er nodig en mogelijk is voor deze persoon.

Het sociaal team gaat zorgvuldig met uw informatie en uw gegevens om. Ook als u uw eigen naam liever niet bekend wilt maken. De medewerker bespreekt dan met u waarom u liever anoniem blijft. En wat dat betekent voor de mogelijkheden die er zijn om de zorgen toch verder op te pakken.

Uw zorgen doorgeven

Verward gedrag

Laat een familielid of buur verward gedrag zien? Vermoedt u (beginnende of ernstige) psychische problemen? Het is belangrijk om uw zorgen door te geven, nog voor de situatie ernstig wordt. Iemand kan dan zo snel mogelijk hulp krijgen. U kunt eerst uw zorgen bespreken met de persoon om wie het gaat. Lukt dat niet, dan kunt u contact opnemen met:

Let op: is uw zorg zeer dringend, dan belt u 112.

Huiselijk geweld en veilig thuis

Heeft u zelf te maken met huiselijk geweld of kindermishandeling? Of heeft u het vermoeden dat iemand anders ermee te maken heeft? Ook hierover kunt u overleggen met  het sociaal team (via de gemeente) of bij het Centrum Jeugd en Gezin. Buiten kantoortijden kunt u altijd bellen met Veilig Thuis, via 0800 2000. Of kijk op ikvermoedhuiselijkgeweld.nl voor informatie over hoe u kunt helpen.

Let op: als er direct gevaar dreigt, belt u dan de politie via 112.