WMO - Wet Maatschappelijke ondersteuning

Heeft u hulp nodig om zelfstandig thuis te kunnen blijven wonen? Of om actief aan het leven te kunnen blijven meedoen? Bijvoorbeeld omdat u wat ouder wordt, een beperking heeft, of voor lange tijd ziek bent? Wij zijn verantwoordelijk voor dit soort ondersteuning, door de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

De medewerkers van het sociaal team zoeken samen met u naar een oplossing. Ze kijken naar wat u zelf kunt, en hoe familie, bekenden of vrijwilligers kunnen helpen. Waar nodig krijgt u professionele hulp. U kunt een gesprek aanvragen of het wijkspreekuur bezoeken.

Ondersteuning krijgt u bijvoorbeeld zo:

  • hulp om mensen te ontmoeten of actiever te worden
  • hulp bij uw administratie
  • ondersteuning voor een mantelzorger
  • hulp in het huishouden
  • opvang en activiteiten overdag (dagopvang of dagbesteding)
  • hulp om uzelf te kunnen verplaatsen (scootmobiel, driewielfiets, rolstoel, regiotaxi of ander vervoer)
  • een paar dagen logeren voor een cliënt (kortdurend verblijf)
  • aanpassing aan uw woning zodat u zich thuis kan blijven redden
  • beschermd wonen

Heeft u vragen of wilt u ondersteuning? Neem dan contact op met iemand van het sociaal team.

Zorg4Zeist

U kunt uw hulpvraag natuurlijk stellen aan het sociaal team of Centrum voor Jeugd en Gezin. U kunt ook direct online op zoek gaan naar een organisatie die hulp biedt zonder verwijzing. Ga daarvoor naar de website Zorg4Zeist

De regiotaxi is een vorm van openbaar vervoer van deur tot deur binnen de regio. Het vervoer gebeurt met taxi’s of taxibusjes. Iedereen kan hiervan gebruik maken.

In enkele gevallen komt u in aanmerking voor een Wmo-vervoerspas. U kunt dan met korting reizen. U ontvangt dan een aantal zones op jaarbasis. Hiervoor gelden wel voorwaarden en een deel van de kosten betaalt u zelf. Wilt u meer informatie over een Wmo-vervoerspas? Ga dan in gesprek met het sociaal team. Samen kijkt u of u in aanmerking komt voor een Wmo-vervoerspas of dat er andere oplossingen mogelijk zijn.

NS Zonetaxi

Van en naar station Den Dolder kunt u de NS Zonetaxi gebruiken. Hiermee reist u gemakkelijk én snel van en naar het station. U betaalt hiervoor een aantrekkelijk vast tarief per zone tot 2 kilometer. NS Zonetaxi rijdt van de eerste tot en met de laatste trein. De ritten worden uitgevoerd door lokale taxiondernemers. U deelt de taxi niet met anderen.

Belbus

Welzijnsorganisatie MeanderOmnium biedt verschillende vormen van (aangepast) busvervoer aan, zoals de Belbus. Met de Belbus halen zij u op de gewenste tijd op en brengen zij u ook weer thuis. De Belbus is voor groepsvervoer en voor individueel vervoer. De Belbus rijdt voornamelijk binnen de gemeente Zeist, maar een rit buiten de gemeentegrenzen is ook mogelijk. Ook wanneer u in een rolstoel zit en aangepast vervoer nodig heeft, kunt u de Belbus gebruiken.

Reserveren van een rit is mogelijk via 030 693 23 21 (bereikbaar op werkdagen van 8.00 tot 12.00 uur) of per e-mail via belbus@meanderomnium.nl.

Mogelijk zoekt u zorg voor iemand die de hele dag intensieve zorg en toezicht dichtbij nodig heeft. Als dat niet thuis kan, dan regelt de Wet langdurige zorg (Wlz) zorg in een instelling. Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) bepaalt of iemand recht heeft op zorg uit de Wlz.

Als u thuis wijkverpleging nodig heeft, kunt u wijkverpleegkundige hulp aanvragen via uw huisarts of rechtstreeks bij een thuiszorgorganisatie waar uw zorgverzekeraar een contract mee heeft. 

Wijkverpleegkundige zorg wordt betaald door uw zorgverzekering.

Heeft u vragen over uitkeringen, het vinden van werk of omgaan met schulden? Of heeft u daar hulp bij nodig? Dan kunt u terecht bij de Regionale Sociale Dienst (RSD).

De gemeente heeft taken en verantwoordelijkheden om inwoners te helpen zelfstandig mee te kunnen doen in de maatschappij. Dat is geregeld in verschillende wetten. In de verordening sociaal domein Zeist hebben we beschreven hoe we deze wetten uitvoeren.