Wet maatschappelijke ondersteuning

Mogelijk heeft u hulp nodig om zelfstandig thuis te kunnen blijven wonen. Of om actief aan het leven te kunnen blijven meedoen. Reden kan zijn dat u wat ouder wordt, een beperking heeft, of voor lange tijd ziek bent. De gemeente is verantwoordelijk voor dit soort ondersteuning, door de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015).

De medewerkers van het Sociaal Team zoeken samen met u naar een oplossing. Ze kijken naar wat u zelf kunt, en hoe familie, bekenden of vrijwilligers kunnen helpen. Waar nodig wordt professionele hulp ingezet.

Ondersteuning kan liggen op het gebied van:

  • Hulp om mensen te ontmoeten en/of actiever te worden
  • Hulp bij uw administratie
  • Ondersteuning voor een mantelzorger
  • Hulp in het huishouden
  • Opvang en activiteiten overdag (dagopvang of dagbesteding)
  • Hulp om uzelf te kunnen verplaatsen (scootmobiel, driewielfiets, rolstoel, regiotaxi of ander vervoer)
  • Een paar dagen logeren voor een cliënt (kortdurend verblijf)
  • Aanpassing aan uw woning zodat u zich thuis kan blijven redden
  • Beschermd wonen

Heeft u vragen of wilt u ondersteuning? Neem dan contact op met iemand van het sociaal team.

Gesprek aanvragen

Zorg4Zeist

U kunt uw hulpvraag natuurlijk stellen aan het Sociaal Team of Centrum voor Jeugd en Gezin. U kunt ook direct online op zoek gaan naar een organisatie die – zonder verwijzing - hulp kan bieden.

Zorg4Zeist