Riolering

Goede riolering zorgt voor bescherming van de volksgezondheid, de kwaliteit van de openbare ruimte en het milieu. Wij beheren de aansluiting van het riool vanaf de erfgrens van uw huis tot aan het riool. Op eigen terrein is de eigenaar zelf verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud.

Verstopt riool

Is uw riool verstopt? Onderzoek dan eerst of het probleem op eigen terrein of op gemeentegrond zit. Door het ontstoppingsstuk te openen, kunt u controleren waar de verstopping zit.

  • Er staat géén water in het inspectieputje. De verstopping zit in het gedeelte op uw eigen perceel. U zorgt zelf voor de ontstopping van het riool.
  • Er staat water in het inspectieputje. Als het putje vol water staat, zit de verstopping in het gemeenteriool. Bel meteen met 14 030. U kunt het ook online melden. De gemeente zal deze verstopping verhelpen.

Let op: Indien u, bij een verstopping in het gemeentelijk riool, toch op eigen initiatief een ontstoppingsbedrijf benadert om de ontstopping te verhelpen, dan komen de kosten hiervan volledig voor eigen rekening.

Rioolkaart

Onderstaande kaart toont de huisaansluiting naar uw perceel. Het inspectieputje bevindt zich op een afstand van om en nabij een halve meter vanaf de erfgrens op uw eigen perceel en ligt op ongeveer een diepte van 80-100cm ter hoogte van waar de huisaansluiting (rode lijn) uw perceel op komt. Let wel: dit is de beste inschatting die we u kunnen geven. Het is niet met 100% zekerheid te zeggen dat de huisaansluitingen daadwerkelijk als weergegeven in de grond liggen. Aan deze rioolkaart kunnen daarom geen rechten worden ontleend.

Als de plaats van het ontstoppingsputje niet bekend is, neem dan contact op met de gemeente via 14 030 of mail naar zeist@zeist.nl.

Op dit moment werkt de rioolkaart niet. Excuses voor het ongemak. 

Ontstoppingsstuk

  • Verstopping op eigen terrein
    Als de problemen zich op eigen terrein voordoen, moet u deze zelf door een bedrijf laten oplossen. De kosten komen dan voor uw rekening.
  • Verstopping op gemeentegrond
    Verstoppingen op gemeentegrond verhelpt de gemeente zelf. De gemeente controleert de aansluiting op de erfgrens en ontstopt deze gratis als de verstopping op gemeentelijk terrein zit. Eventuele gemaakte kosten voor het opgraven van het inspectieputje door een erkend loodgieters- of ontstoppingsbedrijf worden in dit geval vergoed tot een maximum van € 116,05 in 2022.

Kosten

U betaalt in 2022 € 86,00 leges voor de aanvraag rioolaansluiting. Daarnaast betaalt u voor de aanleg van de rioolaansluiting volgens deze kosten:

Scroll de tabel om meer te zien
Type rioolbuis Kosten per meter 2022
PVC 125 mm doorsnee € 118,35
PVC 160 mm doorsnee € 134,70
PVC 200 mm doorsnee € 163,35
PVC 250 mm doorsnee € 194,60

Rioolheffing

De kosten voor het beheer en het onderhoud van het riool betaalt de gemeente onder andere uit de opbrengsten van de rioolheffing (ook wel: rioolrecht). Dit is een gemeentelijke belasting die iedere inwoner jaarlijks betaalt. Voor het tarief is van belang of het een woning of een niet-woning is en of u eigenaar en/of gebruiker bent. De tarieven vindt u op de website van de Bghu.

Verordening rioolheffing 2022

Enquête riolering

Ook in de gemeente Zeist werken we hard aan bescherming tegen de effecten van klimaatverandering, zoals hevige buien en periodes van droogte. Daarom hebben we een online enquête gehouden ten behoeve van het nieuwe verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (vGRP), waarin we beschrijven wat er de komende jaren nodig is. In totaal hebben 559 respondenten de vragenlijst en controlevragen ingevuld. De resultaten passen we zoveel mogelijk toe bij het opstellen van het vGRP en geven we onze gemeenteraad mee bij vaststelling ervan. 

Uitkomsten