Riolering

Goede riolering zorgt voor bescherming van de volksgezondheid, de kwaliteit van de openbare ruimte en het milieu. Wij beheren de aansluiting van het riool vanaf de erfgrens van uw huis tot aan het riool. Op eigen terrein is de eigenaar zelf verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud.

Verstopt riool

Is uw riool verstopt? Onderzoek dan eerst of het probleem op eigen terrein zit, of op gemeentegrond. Open hiervoor het inspectieputje dat ter hoogte van de erfgrens aanwezig is. Zo kunt u controleren waar de verstopping zit.

Geen water in inspectieputje: verstopping op eigen terrein

Er staat géén water in het inspectieputje. De verstopping zit dus in het gedeelte op uw eigen terrein. U moet dan zelf zorgen voor ontstopping van het riool. De kosten hiervan zijn dan ook voor uw rekening. 

Water in inspectieputje: verstopping op gemeentegrond

Er staat wél water in het inspectieputje. Als het putje vol water staat, zit de verstopping in het gemeenteriool. Bel meteen met 14 030 (hiervoor 24 uur per dag bereikbaar). U kunt ook online een melding woonomgeving doen. De gemeente controleert dan de aansluiting op de erfgrens en ontstopt die gratis wanneer de verstopping inderdaad op gemeentelijk terrein zit.

Let op: heeft u een verstopping in het gemeentelijk riool, maar benadert u zélf een ontstoppingsbedrijf om de verstopping te verhelpen? Dan komen de kosten hiervan volledig voor uw rekening.

Alléén kosten die u maakt voor het opgraven van het inspectieputje (door een erkend loodgieters- of ontstoppingsbedrijf) worden vergoed, tot een maximum van € 118,50. U kunt de rekening, uw gegevens en uw bankrekeningnummer via het contactformulier aan ons doorgeven. Andere kosten worden niet vergoed.

Rioolkaart

Onderstaande kaart toont de plattegrond van gemeente Zeist. De rioolkaart toont de huisaansluiting naar uw perceel. Het inspectieputje bevindt zich op ongeveer een halve meter van de erfgrens van uw eigen perceel, op een diepte van ongeveer 80-100 cm en op de plek waar de huisaansluiting (rode lijn) uw perceel op komt. Let wel: dit is de beste inschatting die we u kunnen geven. Het is helaas niet 100% zeker dat de huisaansluitingen ook echt zo in de grond liggen. Aan deze rioolkaart kunt u daarom ook geen rechten ontlenen.

Aansluiting op gemeenteriool

Om een aansluiting op het gemeenteriool te krijgen, moet u een aanvraag rioolaansluiting indienen. U betaalt € 376,95 leges (2024) voor de aanvraag.

Daarnaast betaalt u kosten voor de aanleg van de rioolaansluiting.

Kosten rioolbuizen
Type rioolbuis Kosten per meter 2024
PVC 125 mm doorsnee € 123,40
PVC 160 mm doorsnee € 140,40
PVC 200 mm doorsnee € 170,25
PVC 250 mm doorsnee € 202,85
Kosten zaagwerkzaamheden voor nutsbedrijven
Soort wegdek Meters Kosten 2024
Asfaltbeton met fundering m1 per m2 of m1 € 193,50
  meer per m2 of m1 € 154,60
  uitvoering door derden per m2 € 45,35
Geteerde weg met fundering m1 per m2 of m1 € 123,10
  meer per m2 of m1 € 110,95
  uitvoering door derden per m2 € 22,70

Informatie opvragen

U kunt bij ons informatie opvragen over de aanleg en het beheer van het rioolstelsel. Dit kan bijvoorbeeld handig zijn als u gaat verbouwen. De gemeente heeft van ongeveer 75% van de huizen de gegevens (digitaal) beschikbaar. Neem dan contact met ons op.

Rioolheffing

De kosten voor het beheer en het onderhoud van het riool betalen wij onder andere uit de opbrengsten van de rioolheffing (ook wel: rioolrecht). Dit is een gemeentelijke belasting die iedere inwoner jaarlijks betaalt. Voor het tarief maakt het uit of het gaat om een woning of een niet-woning en of u eigenaar of gebruiker bent. De tarieven vindt u op de website van de Belastingsamenwerking gemeenten en hoogheemraadschap Utrecht (BghU).

Enquête riolering

Ook in onze gemeente werken we hard aan bescherming tegen de effecten van klimaatverandering, zoals hevige buien en periodes van droogte. Daarom hebben we een online enquête gehouden voor het nieuwe verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (vGRP), waarin we beschrijven wat er de komende jaren nodig is. In totaal hebben 559 respondenten de vragenlijst en controle vragen ingevuld. De resultaten passen we zoveel mogelijk toe bij het opstellen van het vGRP en geven we onze gemeenteraad mee bij vaststelling ervan. Hieronder leest u enkele uitkomsten. 

Top 5 dingen die worden gedaan om tuin, balkon en/of dak klimaatbestendig te maken

 1. 51% : Zo min mogelijk tegels
 2. 34%: Plek creëeren om regenwater op te vangen
 3. 32%: Mijn tuin, balkon en/of dak is al klimaatbestendig
 4. 29%: Vervang tegels door groen/plantjes
 5. 15%: Regenpijp doorzagen

Top 5 dingen die mensen nog graag willen doen om hun tuin, balkon en/of dak klimaatbestendig te maken.

 1. 30%: Plek creëeren om regenwater op te vangen
 2. 29%: Dak van huis vergroenen
 3. 17%: Regenpijp doorzagen
 4. 15%: Regenschutting maken
 5. 13%: Zo min mogelijk tegels

Hoe belangrijk vind u het dat Zeist klimaatbestendig wordt?

 • 94% van de ondervraagden vindt dit erg belangrijk. 

Weet u wat u kunt doen om je eigen huis, tuin of balkon klimaatbestendig in te richten?

 • 56%: Ja zeker 
 • 29% Ja, vrij goed 
 • 12%: Nee, vrij weinig
 • 3%: Geen idee 

Wist u dat het belangrijk is om aan de gemeente te melden wanneer het riool verstopt is?

 • 70 jaar of ouder: 86% ja, 14% nee 
 • Tussen 60 en 69 jaar: 81% ja, 19% nee
 • Tussen 50 en 59 jaar: 80% ja, 20% nee 
 • Tussen 40 en 49 jaar: 70% ja, 30% nee
 • Tussen  30 en 39 jaar: 57% ja, 43% nee
 • Tussen 18 en 39 jaar: 60% ja, 40% nee 

Bent u bereid om meer te betalen voor een vernieuwing van het rioolsysteem, opvang van regenwater en grotere buizen?

 • 47% ja, toelichting:
  • Solidariteit
  • Indien beperkte kosten
  • Voorkomen schade
 • 27% neutraal, toelichting:
  • Afhankelijk van kosten
  • Er zijn alternatieve manieren
  • Geen ruimte voor extra kosten
 • 26% nee, toelichting
  • Er zijn al genoeg kosten
  • Er zijn alternatieve manieren
  • Geen ruimte voor extra kosten