Monument verduurzamen

Inwoners van de gemeente Zeist houden van hun monumenten. Ze geven de gemeente haar bijzondere karakter. Verduurzaming van monumenten is noodzakelijk zodat hun bewoners ook in de toekomst betaalbaar en prettig kunnen blijven wonen en werken in monumenten. Dat is ook goed voor het in stand houden van de monumenten.

Helpen door informeren

Door monumenteneigenaren te informeren, helpen we hen bij het:

  • isoleren van hun monument
  • realiseren van duurzame energiebronnen (bijvoorbeeld zonnepanelen)

Want net als andere gebouwen moeten monumenten in 2050 afscheid hebben genomen van het aardgas.

Maatregelen voor verduurzaming gaan niet altijd goed samen met het behoud van historische monumentwaarden. Wij onderzoeken samen met belanghebbenden wat een goed evenwicht is tussen deze 2 zaken. We hopen monumenteigenaren hier in de 2e helft van 2023 meer over te kunnen vertellen.

Mogelijke routes

Wat zijn voor u handige stappen om te zetten? Dat hangt voor een deel af van wat u zelf wilt of kunt. En van wat u al heeft gedaan. We schetsen hieronder een paar mogelijke routes die u kunt nemen.

1. Een scan van uw monument (laten) maken

Mogelijk wilt u eerst weten wat de huidige situatie van uw monument is. En wat de mogelijkheden voor verduurzaming zijn. Dat kan op 2 manieren:

  1. gratis: zelf doen via de website van het Nationaal Restauratiefonds (NRF)
  2. tegen betaling: een professional kan een DuMo-scan uitvoeren. Deze scans bestaan in 3 verschillende vormen: van redelijk eenvoudig naar heel uitgebreid. 

U krijgt zo een beeld van uw situatie. U krijgt meer inzicht hoe u kunt verduurzamen en wat het beste bij uw situatie past.

2. Een stappenplan maken

Weet u al welke maatregelen u wilt nemen om uw monument te verduurzamen? Dan kunt u ook een uitgebreider stappenplan maken. U krijgt dan niet alleen in beeld wat de situatie is van uw monument, maar het helpt u ook om vervolgstappen te nemen.

3. Een adviseur inhuren

U vindt online veel informatie over het verduurzamen van uw monument. Het kan lastig zijn dat toe te passen op uw monument. Vaak is er professionele deskundigheid nodig. Een goede adviseur kan dat bieden. 

U kunt voor advies naar Mijn Groene Huis: het Zeister energieloket. Dit is gratis of tegen lage kosten. Mijn Groene Huis heeft veel kennis van isoleren, energie besparen en duurzame energie opwekken. Dit is een loket voor alle woningeigenaren en verenigingen van eigenaren. Het is dus niet specifiek gericht op verduurzamen van monumenten. Mijn Groene Huis heeft veel lokale kennis en u kunt ook makkelijk binnen lopen bij hun Energiecentrum (Slotlaan 300). Ook Mijn Groene Bedrijf biedt hulp aan (monumentale) bedrijven.

U kunt ook (tegen hogere kosten) een meer gespecialiseerd adviseur inhuren.

4. Financiële mogelijkheden onderzoeken

Wilt u in of ná 2024 een omgevingsvergunning aanvragen voor het verduurzamen van uw pand? U komt dan mogelijk in aanmerking voor een gemeentelijke subsidie, waarmee u (een deel van) de leges terugkrijgt.

Ook heeft het Rijk de ISDE-subsidie toegankelijker gemaakt voor het verduurzamen van monumenten. 

Op de website van het Restauratiefonds leest u meer over:

  • de subsidiëring en financiering van onderhoud 
  • de restauratie van monumenten
  • het nemen van duurzame maatregelen

Ga op tijd naar de gemeente

Heeft u alle beginstappen gezet? En wilt u een plan maken waarin staat wat u wilt gaan aanpassen en verbouwen? Neem dan eerst contact op met de gemeente.

Vraag welke eisen er gesteld worden aan uw plan. Want voor elke verandering aan uw monument, ook binnen, heeft u een vergunning nodig. Er zijn uitzonderingen, maar laat u daarover goed informeren. Als uw plan klaar is, gaat u of uw adviseur verder met de vergunningaanvraag via omgevingsloket.nl

Meer informatie