Subsidie leges duurzaamheidsmaatregelen

Wilt u in of ná 2024 een omgevingsvergunning aanvragen voor het verduurzamen van uw pand of voor het bouwen van een extra duurzaam nieuwbouwpand? U komt dan mogelijk in aanmerking voor een gemeentelijke subsidie, waarmee u (een deel van) de leges terugkrijgt. De leges zijn de kosten die wij bij u in rekening brengen voor het afhandelen van uw vergunningsaanvraag. Afhankelijk van de situatie, kan de subsidie oplopen tot maximaal € 2.000,- of € 15.000,-.

Aanvragen

Hebben wij uw aangevraagde omgevingsvergunning afgegeven en heeft u de bijhorende leges betaald? Dan kunt u de subsidie leges duurzaamheidsmaatregelen aanvragen. Na uw aanvraag krijgt u een ontvangstbevestiging, waarin u leest wanneer we u informeren over onze beslissing op uw aanvraag.

Inloggen met DigiD Subsidie aanvragen particulier Inloggen met eHerkenning Niveau 2+ Subsidie aanvragen organisatie

Voorwaarden

De subsidie geldt alleen voor duurzaamheidsmaatregelen waarvoor een omgevingsvergunning van de gemeente noodzakelijk is. Bij uw subsidieaanvraag moet u dus (onder meer) uw bijhorende verleende omgevingsvergunning aanleveren.

U kunt subsidie aanvragen voor nieuwbouw of verbouwingen waarvoor u de vergunningaanvraag op of na 1 januari 2024 bij ons heeft ingediend. Met de subsidie willen wij stimuleren dat inwoners en ondernemers ervoor kiezen hun panden te verduurzamen.

Hoogte van de subsidie 

U kunt dus subsidie krijgen voor verduurzaming van uw bestaande woning of bedrijfspand en voor duurzame nieuwbouw. Om deze subsidie te krijgen voor een nieuwbouwpand, moet u méér doen aan duurzame maatregelen dan wettelijk (in het Bouwbesluit) is voorgeschreven. De hoogte van de subsidie die u kunt krijgen, is afhankelijk van de aard van de vergunningaanvraag en de hoogte van de leges die u betaalt voor de vergunningaanvraag. De hoogte van de subsidie is ook afhankelijk van de categorie waaronder uw duurzaamheidsmaatregel valt.

Wij hebben elk kalenderjaar een subsidiebedrag beschikbaar van in totaal € 150.000, -. We nemen de aanvragen op volgorde van binnenkomst in behandeling. Als u een beeld wilt hebben van hoeveel subsidiegeld er dit jaar nog beschikbaar is, kunt u contact met ons opnemen.

Heeft u leges betaald voor een omgevingsvergunning voor één (of meerdere) van onderstaande duurzaamheidsmaatregelen, dan kunt u 15%, 50% of 100% van de door u betaalde leges terugontvangen in vorm van subsidie. Per categorie geldt een maximumbedrag:

 • Bestaande bouw en nieuwbouw: € 2.000,- per adres en € 15.000,- per eigenaar
 • Monumenten en panden in een beschermd dorpsgezicht: € 15.000,-
 • Zelfstandige zonnepanelen of installaties op of bij een monument of beschermd dorpsgezicht: € 2.000,-

Uitgewerkt naar aard van de vergunningaanvraag en categorie van verduurzaming:

Vergunningsplichtige verduurzaming bestaande bouw

 • Aanbrengen isolatie aan de buitenzijde: aan de gevel, het dak of door het plaatsen van glas met een hogere isolatiewaarde. Subsidie: 50% van de leges tot € 2.000,-.
 • Plaatsen van bouwwerken voor zonnepanelen, omvormers, thuisbatterijen warmtepompen of ventilatie. Subsidie: 50% van de leges tot € 2.000,-.
 • Plaatsen van max 50m2 aan zelfstandige, zonnepanelen op de grond. Subsidie: 50% van de leges tot € 2.000,-.

Nieuwbouw

 • Woningbouw, energieleverende woningen én aanscherping MPG-eis (van minimaal 10%). Subsidie: 15% van de leges tot € 15.000,-.
 • Alle nieuwbouw zonder woonbestemming, energieneutraal én aanscherping MPG-eis (van minimaal 10%). Subsidie: 15% van de leges tot € 15.000,-.
 • Plaatsen van max 50m2 aan zelfstandige, zonnepanelen op de grond. Subsidie: 50% van de leges tot € 2.000,-.

Rijksmonument

 • Duurzame instandhouding monument. Subsidie: 50% van de leges tot € 15.000,-.
 • Installaties voor energie besparen of opwekken bij monument. Subsidie: 50% van de leges tot € 2.000,-.
 • Zelfstandige zonnepanelen op de grond geplaatst, (minder of precies 50m2 aan panelen). Subsidie: 50% van de leges tot € 2.000,-.

Gemeentelijk monument

 • Duurzame instandhouding monument. Subsidie: 100% van de leges tot € 15.000,-.
 • Installaties voor energie besparen/opwekken bij monument. Subsidie: 50% van de leges tot € 2.000,-.
 • Zelfstandige zonnepanelen op de grond geplaatst, (minder of precies 50m2 aan panelen). Subsidie: 50% van de leges tot € 2.000,-.

Door het rijk aangewezen beschermd dorpsgezicht

 • Duurzame instandhouding pand in beschermd dorpsgezicht. Subsidie: 50% van de leges tot € 15.000,-.
 • Installaties voor energie besparen/opwekken bij pand in beschermd dorpsgezicht. Subsidie: 50% van de leges tot € 2.000,-.
 • Zelfstandige zonnepanelen op de grond geplaatst, (minder of precies 50m2 aan panelen). Subsidie: 50% van de leges tot € 2.000,-.

Goed om te weten