Magazine Nieuwe Energie

Het magazine Nieuwe Energie is in september 2023 uitgegeven door gemeente Zeist. In het magazine leest u over hoe we in onze gemeente samen op weg zijn van fossiele naar duurzame energie. Door energie te besparen en duurzame energie op te wekken. Het magazine bevat 16 pagina’s met interviews, tips, inspiratie en achtergrondinformatie. 

Bekijk het online magazine (pdf, 4 MB)

Heeft u liever een papieren magazine? U kunt er een ophalen in:

 • Het gemeentehuis, Het Rond 1
 • Het Energiecentrum, Slotlaan 300
 • De Kameleon in Den Dolder
 • Albert Heijn in Den Dolder
 • Het Dorpshuis in Austerlitz
 • De tennisvereniging Bosch en Duin, Dennenweg 6
 • Binnenbos, Hoog Kanje 186
 • De Koppeling, De Clomp 1904 
 • ’t Volle Hof, Laan van Vollenhove 12b
 • De Bibliotheek, Markt 1 (aan de Voorheuvel)

Artikelteksten uit Magazine Nieuwe Energie

Het online magazine is niet goed toegankelijk voor mensen met een beperking. Wij hebben daarom de artikelen uit het magazine Nieuwe Energie als gewone webpagina’s voor u uitgeschreven. 

Een goed leven in onze gemeente. In een prettig en gezond klimaat, met schone lucht, in veiligheid, met ruimte voor groen en natuur. Dat wilt u ook, toch? Niet alleen voor onszelf, maar ook voor de generaties die na ons komen.

Daarom hebben we ervoor gekozen een bijdrage te leveren aan het tegengaan van klimaatopwarming. Zo dragen we bij aan het voorkomen van hittegolven, droogte en extreme buien, en werken we aan het verbeteren van de biodiversiteit . 

Ook wij, hier in de gemeente Zeist, willen bijdragen aan een duurzamere en groenere toekomst. Uiterlijk in 2050 willen we vrij zijn van aardgas, kolen, benzine. We stoppen met brandstoffen waarbij CO2 vrijkomt, de stof die een belangrijke oorzaak is van opwarming van het klimaat. 
De grote betrokkenheid hierbij, van inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties, is duidelijk te zien. Velen ondernemen actie en zetten initiatieven op: dat is mooi en hoopvol!

Want de inzet van iedereen is nodig. En er moet veel gebeuren: van veranderingen in beleid en systemen tot maatregelen die u in uw huishouden kunt treffen. Grote én kleine veranderingen zijn van belang.

In dit magazine ziet u hoe we samen werken aan de overgang naar nieuwe, duurzame energie. Het is een gezamenlijke ontdekkingstocht die vraagt om creativiteit, vertrouwen en innovatie. 

Ook leest u over wat u zelf kunt doen om energie te besparen en duurzame energie op te wekken.
En waar u hulp kunt vinden. Samen bouwen we aan een mooie en duurzame gemeente!

Wouter Catsburg
Wethouder Duurzaamheid gemeente Zeist

We werken samen hard aan energiebesparing en aan de overgang van fossiele brandstoffen naar duurzame energie. Om klimaatopwarming tegen te gaan en op die manier te zorgen voor een prettig en gezond leefklimaat, met schone lucht, in veiligheid, met ruimte voor natuur. Zeist draagt eraan bij door ervoor te zorgen dat de hoeveelheid duurzame energie in 2025 voldoende is om in onze energievraag te voldoen.

Steeds meer Zeistenaren bezig met besparen, isoleren of met het opwekken van stroom door zonnepanelen. Eens kijken wat we de afgelopen jaren al hebben bereikt?

CO2 -uitstoot (in kton)*

 • 2010: 330 
 • 2016: 303
 • 2021: 227     

Energiebehoefte (in GWh)*

 • 2016:  1090 
 • 2020: 954 
 • 2021: 980 
 • Doel 2050: 547 

Aardgasverbruik woningen (x miljoen m3)*

 • 2016: 42,3
 • 2020: 35,1
 • 2021: 41,1
 • Doel 2050: 0

De toename in 2021 is waarschijnlijk te wijten aan de vele thuiswerkers in coronatijd.

Aantal zonnepanelen*

 • 2019: 32.000 (8,9 GWh)
 • 2022: 98.000 (27,8 GWh)
 • In theorie is er ruimte voor 470.000 zonnepanelen op daken in Zeist.

* Bron is de Klimaatmonitor.

(Semi) openbaar toegankelijke laadpunten*

 • 2019: 322           
 • 2022: 659  
 • Doel 2030: 1400

* Bron is de Routekaart Nieuwe Energie voor Zeist

“De gemeente Zeist geeft veel ruimte aan bewonersinitiatieven bij het aardgasvrij maken van wijken,” begint Wouter Pieterse enthousiast. Hij is projectleider en het aanspreekpunt voor de bewonersinitiatieven in de gemeente Zeist. “En wat we de laatste maanden opvallend vaak zien: bewoners die aan de slag zijn met mini-warmtenetten. Dan helpen we graag een handje.”

Wij helpen buurtbewoners

Wouter trekt samen op met onder andere Annemiek Verstappen van Mijn Groene Huis, om buurtgenoten die samen willen verduurzamen, te helpen. Annemiek: “Ons doel is om bewoners te ondersteunen, zowel financieel als technisch. Het initiatief om te verduurzamen ligt bij de bewoners. Daarna komen wij in actie. Dat varieert van contacten leggen met relevante afdelingen binnen de gemeente, de provincie en leveranciers, tot het ondersteunen van bewonersbijeenkomsten.”

Mini-warmtenetten

Wouter: “Elke wijk heeft zijn eigen aanpak nodig. In veel wijken zullen bewoners zelf hun woning op termijn aardgasvrij moeten maken. In enkele wijken kunnen we dat mogelijk grootschalig doen, via bijvoorbeeld een warmtenet. Maar wat we de laatste tijd steeds meer zien, zijn een soort van ‘mini-warmtenetten’: een oplossing om enkele, of enkele tientallen woningen tegelijk aardgasvrij te maken met behulp van een warmtebron. We gaan eerst na of de woningen voldoende zijn geïsoleerd. Daarna kijken we naar de mogelijkheden van bijvoorbeeld een grondboring om warmte uit de ondiepe bodem te benutten voor warmtepompen.”
Annemiek vervolgt: “Momenteel zijn er in Zeist en Austerlitz al 10 initiatieven om mini-warmtenetten op te zetten. Lips Power in Zeist-West is zo’n bewonersinitiatief. Samen met de particuliere eigenaren, met woningcorporatie Woongoed en een Vereniging van Eigenaren zoeken we uit hoe we dit kunnen realiseren.”

Samen met buurtgenoten verduurzamen?

Annemiek: “Nodig uw buren uit, praat met hen over de energierekening, over gezamenlijk inkopen, isoleren en welke ideeën er leven. Als u samen kennis vergaart en een idee hebt, neem dan contact op met de gemeente of Mijn Groene Huis. Wij hebben het netwerk en de contacten waardoor we uw initiatief kunnen ondersteunen.”
“En dat doen we heel graag. De betrokkenheid, de sociale contacten, het enthousiasme: het is gewoon een feestje om daar aan mee te mogen werken,” lacht Wouter.

Met uw buurt aan de slag?

Bel met Mijn Groene Huis 030-3690051 of stuur een mail naar contact@mijngroenehuis.nu. Of neem contact op met de gemeente via en vraag naar Wouter Pieterse.

Zeist heeft ongeveer 1600 monumenten. Als u als eigenaar van een monument in Zeist uw pand wil verduurzamen, hoe gaat u dan te werk? En welke regels moet u in acht nemen?

Marina Laméris, een van de erfgoedadviseurs van de gemeente Zeist, vertaalt de wettelijke kaders rond verduurzaming van monumenten naar de praktijk. Zo worden de voorwaarden voor het verduurzamen van monumenten voor de eigenaren duidelijker en makkelijker, en is de kans groter dat de gemeente een vergunning verleent.

Maatwerk

Marina: “Het verduurzamen van een pand is een uitdaging, maar voor een monument gaat dat nog wat stappen verder. Het aanlooptraject is langer, er kijken meer partijen mee en de keuzemogelijkheden zijn complexer. Elk monument is uniek en vraagt om maatwerk. Ons team Duurzame Monumenten (DuMo) onderzoekt met eigenaren en andere belanghebbenden wat het juiste evenwicht is tussen energiebesparende maatregelen en het behoud van de historische monumentwaarden.”

Verduurzamen

“De meeste monumenten in Zeist zijn goed te verduurzamen. Als u als monumenteigenaar aan de slag wil, kunt u het beste starten met een goed plan, bijvoorbeeld een meerjarenplan waarin duidelijk staat omschreven hoe energiezuinig uw monument moet worden. Er zijn altijd manieren om te besparen, ook met een klein budget. Met een middelgroot budget kan dat oplopen tot wel 70%”, vertelt Marina.

Hulp nodig?

Op www.zeist.nl/dumo staat veel informatie over hoe u het verduurzamen van uw monument kunt aanpakken. Hier staan ook links naar instanties voor financiering. Kijk ook naar de vele technische sites. Deze bieden veel bouwkundige begeleiding. Ook staan hier de informatiebijeenkomsten die de gemeente voor monumenteigenaren organiseert.
Of neem contact op met Mijn Groene Huis via www.mijngroenehuis.nu. Zo nodig verwijzen zij door naar instanties of naar de erfgoedadviseurs van de gemeente.

Doe mee aan de energieprijsvraag en maak kans op gratis advies en € 500 aan isolatiemateriaal. We verloten 5 keer € 500 onder deelnemers die alle vragen goed hebben beantwoord. Alle antwoorden kunt u vinden in het magazine.

Hoe doet u mee?

Beantwoord de vragen

Doe dit uiterlijk 10 oktober 2023. De winnaars krijgen uiterlijk 31 oktober via e-mail bericht van ons.

We streven ernaar in 2050 aardgasvrij te wonen. Zodat we de klimaatsverandering binnen de perken kunnen houden. Er is dus nog 27 jaar om onze woningen en wijken klaar te maken voor een aardgasvrije toekomst. De gemeente maakt daarvoor plannen en doet dat in goed overleg met u en alle andere inwoners en ondernemers.

Transitievisie Warmte

De gemeente heeft een overzicht waarin staat aangegeven wanneer uw buurt waarschijnlijk aardgasvrij wordt. Dit overzicht is onderdeel van de ‘Transitievisie Warmte’ (TVW). Hierin staat ook wat op dit moment per buurt het meest voor de hand liggende alternatief lijkt voor aardgas.

Aardgasvrije mogelijkheden

In veel gevallen zullen warmtepompen de oplossingen zijn voor het aardgasvrij maken van woningen. Ook de mogelijkheden van waterstofgas houden we in de gaten, maar dat lijkt voor woningen vooralsnog (te) duur. In een enkele wijk zal een warmtenet mogelijk een oplossing bieden. Bij een warmtenet wordt water verwarmd met behulp van een bron, bijvoorbeeld aardwarmte, of warmte die vrijkomt bij een industrieel proces. Het verwarmde water wordt via leidingen naar woningen gebracht. Daar geeft het warme water via een warmtewisselaar vervolgens zijn warmte af voor de verwarming en het kraanwater.

De plannen voor uw wijk

In 2025 actualiseert de gemeente de TVW. Dan wordt duidelijker of een warmtenet voor uw wijk een serieuze optie is. De eerste versie van de TVW, stamt uit 2021.

Yehailey Adawde, de kinderburgemeester van Zeist behoort tot de generatie die bij uitstek de gevolgen van klimaatverandering gaat ervaren. Zonder dat Yehailey het wist is ze al behoorlijk milieubewust bezig: “Thuis hebben we bijna nooit de verwarming aan. Als het koud is, trek ik gewoon een trui aan of sla ik een warme deken om mee heen. We hebben ook zonnepanelen thuis, scheiden ons afval en de afwas doen we niet met de warme kraan open, maar met een gevuld emmertje water.”

“Op school praten we niet over energie en hoe we daar mee omgaan. Wel over fossiele brandstoffen en hoe die in de aarde zijn ontstaan. Ik zou wel heel graag willen dat we op school ook gaan praten over energiebesparing en verduurzamen en hoe we dat met elkaar slim kunnen doen. Dat vind ik belangrijk. Op dit moment wordt onze school, verbouwd en verduurzaamd. En daar ben ik heel blij mee”, vertelt de 9-jarige kinderburgemeester.

“Wat ik hoop is dat mensen de verwarming alleen aanzetten als het echt nodig is. En dat alle mensen zonnepanelen gaan nemen. Dat is goed voor nu en voor later.”

Nieuw huis gekocht of gaat u grondig verbouwen? Het ideale moment om te verduurzamen en zo geld te besparen! Houd rekening met de volgende tips.

 1. Advies
  Vraag voor een klein bedrag onafhankelijk advies bij Mijn Groene Huis zodat u de juiste keuzes maakt. Zo kunt u met een gerust gevoel aan de uitvoering beginnen.
 2. Subsidie
  Er zijn diverse subsidies beschikbaar. Lees meer in het artikel: Hoe betaal ik een energiezuinige woning? 
 3. Isolatie
  Neem isolatiemaatregelen op in uw verbouwingsplan.
 4. Verwarmen
  Onderzoek de alternatieven voor aardgas en neem de tijd voor een goed plan. Kies vloerverwarming, zodat u voorbereid bent op verwarmen via een warmtepomp.
 5. Koken
  Vervang uw gasfornuis door een inductiekookplaat. Kijk op milieucentraal.nl voor meer informatie.
 6. Warm water
  Er zijn meerdere oplossingen voor warm water, zonder aardgas te gebruiken. Kijk voor de mogelijkheden op mijngroenehuis.nu of milieucentraal.nl.

Veel succes met uw verbouwing.

Overweegt u uw huis te verduurzamen en denkt u aan een betere isolatie, zonnepanelen of warmtepomp? Maar heeft u nog geen idee hoe u dit financiert? Check altijd of er subsidies en leningen zijn.

Subsidie

Bent u eigenaar van een woning dan kunt u van het Rijk subsidie krijgen voor een (hybride) warmtepomp, zonneboiler, elektrische kookvoorziening, en voor dak-, muur-, glas- of vloerisolatie.  

Energiebespaarlening

Speciaal voor woningeigenaren en VvE’s biedt het Warmtefonds een Energiebespaarlening. De lening kunt u combineren met de subsidie voor isolerende maatregelen en de subsidie voor een warmtepomp of zonneboiler.

Extra hypotheekruimte

Als u een huis gaat kopen mag u extra geld lenen via uw hypotheek, bijvoorbeeld voor betere isolatie en zonnepanelen. U krijgt dan weliswaar hogere hypotheeklasten, maar u betaalt iedere maand minder voor energie.

Zonnepanelen

Sinds 1 januari 2023 betaalt u geen 21% BTW meer over de aanschaf van zonnepanelen. Vanaf 2025 wil het kabinet de salderingsregeling afbouwen. Als dit doorgaat kunnen huishoudens en kleine bedrijven tussen 2026 en 2031 iets minder salderen, tot aan 0% in 2031. Via de website van Verbeter je huis, krijgt u direct te zien welke subsidies, leningen en andere financieringsmogelijkheden er voor u zijn.

De woningcorporaties Woongoed Zeist en RK Zeist verduurzaamden de afgelopen jaren samen al duizenden woningen. Sinds 2021 beschikken de corporatiewoningen gemiddeld over energielabel B.

Grote uitdaging

“Hoewel het verduurzamen van alle woningen een flinke uitdaging is, blijft ons doel dat woningen betaalbaar blijven”, vertelt Rob Wassenberg, directeur van Woongoed Zeist. “Op dit moment zijn circa 4.400 van onze woningen in meer of mindere mate duurzaam; de komende jaren hebben we er nog 2.400 te gaan. Dat is een uitdaging, maar we gaan ervan uit dat het lukt.”
Camiel Schuurmans, directeur van RK Zeist vult aan: “Ook wij liggen goed op koers. Zo heeft 99% van onze 1100 woningen al dubbel glas. Dat biedt comfort en bespaart flink op de energierekening.”

Wat is reëel?

Rob: “We stellen onszelf constant de vraag, wat is technisch en financieel haalbaar? We moeten keuzes maken en zijn daarin ook afhankelijk van overheden, regionale instanties, de regelgeving en innovaties. Inmiddels hebben we in de wijk Vollenhove de L-flat verduurzaamd. Het dak ligt vol met zonnepanelen en in de appartementen wordt gekookt op inductiekookplaten.”

Op zoek naar oplossingen

Camiel Schuurmans: “Ook wij kijken vooral naar wat haalbaar is en eenvoudig te verduurzamen, zoals rijtjeshuizen. Zo hebben de 96 woningen in Couwenhoven nu een A- of B-label. Gestapelde woningen zoals flats zijn technisch gezien lastiger te verduurzamen. Een relatief klein dak vol leggen met zonnepanelen, kan gewoon niet al die woningen voorzien van elektriciteit. Daar moeten andere oplossingen voor komen. Vooralsnog zijn onze woningen groener dan de gemiddelde koopwoning in Zeist. En dat willen we graag zo houden,” vertelt Camiel.

De woningcorporaties Woongoed Zeist en RK Zeist verduurzaamden de afgelopen jaren samen al duizenden woningen. Sinds 2021 beschikken de corporatiewoningen gemiddeld over energielabel B.

Grote uitdaging

“Hoewel het verduurzamen van alle woningen een flinke uitdaging is, blijft ons doel dat woningen betaalbaar blijven”, vertelt Rob Wassenberg, directeur van Woongoed Zeist. “Op dit moment zijn circa 4.400 van onze woningen in meer of mindere mate duurzaam; de komende jaren hebben we er nog 2.400 te gaan. Dat is een uitdaging, maar we gaan ervan uit dat het lukt.”
Camiel Schuurmans, directeur van RK Zeist vult aan: “Ook wij liggen goed op koers. Zo heeft 99% van onze 1100 woningen al dubbel glas. Dat biedt comfort en bespaart flink op de energierekening.”

Wat is reëel?

Rob: “We stellen onszelf constant de vraag, wat is technisch en financieel haalbaar? We moeten keuzes maken en zijn daarin ook afhankelijk van overheden, regionale instanties, de regelgeving en innovaties. Inmiddels hebben we in de wijk Vollenhove de L-flat verduurzaamd. Het dak ligt vol met zonnepanelen en in de appartementen wordt gekookt op inductiekookplaten.”

Op zoek naar oplossingen

Camiel Schuurmans: “Ook wij kijken vooral naar wat haalbaar is en eenvoudig te verduurzamen, zoals rijtjeshuizen. Zo hebben de 96 woningen in Couwenhoven nu een A- of B-label. Gestapelde woningen zoals flats zijn technisch gezien lastiger te verduurzamen. Een relatief klein dak vol leggen met zonnepanelen, kan gewoon niet al die woningen voorzien van elektriciteit. Daar moeten andere oplossingen voor komen. Vooralsnog zijn onze woningen groener dan de gemiddelde koopwoning in Zeist. En dat willen we graag zo houden,” vertelt Camiel.

57 Jaar geleden verhuisden Miep en Gerard Nootebos naar de Dr. Schaepmanlaan. De laatste negen jaar wonen ze in de achtertuin van hun voormalige woning, waar woningcorporatie RK Zeist in de diepe tuinen seniorenwoningen heeft gebouwd. De woningen beschikken allemaal over een energielabel A of B waardoor het energieverbruik erg laag is.

Wat we zelf doen

“Het is geweldig om hier te wonen”, vertelt Miep enthousiast. “En we hebben geluk dat onze woningcorporatie de huizen heel goed heeft geïsoleerd. Onze ramen zijn voorzien van dubbel glas. Daarnaast hebben we ook vloerverwarming en zonnepanelen.”

Haar man vult aan: “Hierdoor is onze energierekening al laag. Ik vind het een uitdaging om samen met mijn vrouw die rekening nog lager te krijgen. Daarom staat onze cv-ketel op 40 graden voor de vloerverwarming en op 60 graden voor het tapwater. Vaak staan de cv-ketels voor het tapwater standaard op 80 graden. Stel hem in op 60 graden want dat scheelt veel gasverbruik en een besparing van wel 150 euro per jaar.

Daarnaast gebruiken we alleen maar ledlampen. Die zijn 90% zuiniger dan een gloeilamp. Ook hebben we tochtstrippen aangebracht en houden we de vloerverwarming op een constante temperatuur.”

Elektrisch rijden

Miep: “En met de zonnepanelen kunnen we ook onze recent aangeschafte plug-in hybride auto vanuit huis opladen en 40 tot wel 50 km elektrisch rijden. Al met al denken we goed bezig te zijn voor het milieu en onze portemonnee. Geweldig toch?”

Wilt u meer weten over maatregelen die u als huurder zelf kunt nemen? Ga naar  de website van uw woningcorporatie of vraag een gratis Energiemaatje aan.

Met een warmtepomp kunt u uw woning deels of geheel aardgasvrij maken. Grofweg zijn er twee soorten warmtepompen. Ontdek ook of uw woning geschikt is voor een warmtepomp.

All electric warmtepomp

Een warmtepomp werkt op elektriciteit, gebruikt warmte uit de lucht of de bodem en is daardoor heel energiezuinig. Hij zorgt voor het verwarmen van uw woning én voor warm douche- en kraanwater. Een warmtepomp gaat goed samen met een vloerverwarming en/of lage-temperatuurradiatoren. Het is belangrijk dat uw woning goed geïsoleerd is.

Hybride warmtepomp

U kunt uw huis ook verwarmen met een hybride warmtepomp. De hybride pomp werkt samen met een cv-ketel. De warmtepomp zorgt voor een groot deel van de warmte in huis. De cv-ketel springt bij als het buiten erg koud is. De cv-ketel zorgt ook voor warm douche- en kraanwater. Met de hybride warmtepomp kunt u tot 60 procent minder aardgas verbruiken.

Voor een hybride warmtepomp is goede isolatie minder belangrijk dan bij een all electric pomp, maar de pomp levert wel meer besparing op als u goed gaat isoleren.

Is uw huis geschikt?

Warmtepompen worden steeds stiller en moeten sinds 2021 voldoen aan strikte geluidsnormen. Wilt u weten of uw woning geschikt is voor een warmtepomp? Milieu Centraal helpt u dat uitzoeken met behulp van de ‘warmtepomp check’. Wilt u een stap verder gaan? Dan kunt u de komende winter testen of uw woning voldoende is geïsoleerd voor een (hybride) warmtepomp Milieu Centraal heeft ook meer informatie over deze ‘verwarmingstest’.

Subsidie voor (hybride) warmtepomp

U kunt subsidie krijgen als u een warmtepomp of hybride warmtepomp koopt. De hoogte van deze ISDE-subsidie hangt af van het soort warmtepomp en het vermogen.

Hybride warmtepomp vanaf 2026 verplicht

Is uw cv-ketel aan vervanging toe? En bent u een huiseigenaar? Dan bent u vanaf 1 januari 2026 bij vervanging van de cv-ketel verplicht om over te stappen op een (hybride) warmtepomp. Maar er zijn uitzonderingen. De verplichting geldt niet als u uw investering in de warmtepomp niet in 7 jaar terugverdient. Of als het gaat om een monument of appartement. Of als de verwachting is dat uw woning vóór 1 januari 2036 een aansluiting op een warmtenet krijgt. Lees meer daarover in het artikel ‘Plannen voor aardgasvrije wijken.’

Meer informatie?

Voor onafhankelijk advies en hulp kunt u terecht bij mijngroenehuis.nu of bij andere onafhankelijke energieadviseurs. Deze vakspecialisten vindt u via jouwhuisslimmer.nl.

Het verduurzamen van woningen wordt steeds belangrijker om klimaatopwarming tegen te gaan en om te besparen op energiekosten. Misschien denkt u dat dit een kostbare en tijdrovende klus is. Maar er zijn ook kleine en eenvoudige stappen die u nu al kunt nemen om uw woning duurzamer te maken en te besparen op energiekosten.

Gewoontes veranderen

Een eerste stap is om bewuster om te gaan met uw energieverbruik. Dit betekent dat u bijvoorbeeld de verlichting uitzet als u een ruimte verlaat, geen apparaten op stand-by laat staan en korter doucht. Deze kleine veranderingen kunnen al een groot verschil maken.

Kleine energiebesparende maatregelen

Daarnaast kunt u kleine energiebesparende maatregelen treffen, zoals ledverlichting, tochtstrippen, radiatorfolie en een waterbesparende douchekop. Deze maatregelen kosten relatief weinig geld en kunnen zorgen voor een aanzienlijke vermindering van uw energieverbruik. Heeft u geldzorgen en heeft u hulp nodig bij het verlagen van uw energierekening? Vraag gratis hulp van een Energiemaatje via Mijn Groene Huis.

Grotere maatregelen

Wilt u grotere stappen maken? Denk dan aan het (beter) isoleren van uw dak, muren, vloeren en ramen. Of aan het opwekken van duurzame energie via zonnepanelen, een warmtepomp of een zonneboiler. Op de site van Milieu Centraal leest u hier alles over. Of ga naar Mijn Groene Huis. Zij kunnen u nader adviseren over uw situatie.Lees ook het artikel over de subsidiemogelijkheden.

Meer tips

Wilt u nog meer tips ontvangen om makkelijk te besparen op uw energierekening? En weten welke kleine en grotere maatregelen u kunt nemen voor meer comfort en een beter milieu?

Lees de gratis poster met 24 tips bij het Energiecentrum van Mijn Groene Huis aan de Slotlaan 300 in Zeist. Met deze tips kunt u direct honderden euro’s per jaar besparen.

Deze poster is helaas niet digitaal toegankelijk voor mensen met een (visuele) beperking.

In de maanden december en januari was de energierekening van Ahmed ruim 1000 euro. De kersverse vader schrok zich rot en schakelde een Energiemaatje van Mijn Groene Huis in. Sinds de hulp van Energiemaatje Robert, is zijn energierekening inmiddels ruim gehalveerd.

Op zoek naar de oorzaak

Robert: “In vergelijking met soortgelijke flats in de buurt, was de rekening extreem hoog. Dus ging ik samen met Ahmed en tolk Firas op onderzoek uit. Als snel werd duidelijk wat de oorzaak was van de torenhoge rekening.”

Ahmed vertelt: “Eerst dachten we dat we teveel gas verbruikten door het koken. Douchen deden we al kort, dus dat kon het ook niet zijn. Robert vertelde dat een gemiddeld huishouden 75% van zijn gasverbruik door de verwarming komt, 20% van het verbruik door douchen en slechts 5% door koken.” Robert ontdekte dat wij altijd alle radiatoren in huis hadden dichtgedraaid. Hierdoor bleef de cv-ketel flinke toeren maken om de ingestelde temperatuur van 20 graden van de thermostaat in de woonkamer te halen. De leidingen bleven hierdoor heel heet en dat kostte dus heel veel energie.”

Thermostaat gebruiken

Robert: “Ik heb ze geadviseerd de thermostaat te gebruiken om de verwarming aan en uit te zetten. En de radiatoren in de woonkamer altijd aan te laten staan. ’s Nachts kan de thermostaat naar 15 graden, zodat de radiatoren pas aan gaan als de kamertemperatuur lager wordt dan 15 graden. Er ligt nu alleen nog een aanvraag bij een Energieklusser voor het aanbrengen van radiatorfolie en een ventilator.”

Met een grote glimlach vertelt Ahmed: “Ik ben heel dankbaar voor de hulp van Robert en de vertaling van Firas. Hierdoor konden we prima met elkaar communiceren en heb ik veel geleerd over energie besparen. Ook het doornemen van de 24 besparingstips hebben mij veel inzicht gegeven.”

Energiemaatje

Heeft u zorgen over uw energierekening? Schakel een gratis Energiemaatje in. Dat kan ook door te bellen naar Mijn Groene Huis: 030 369 00 51.

“Austerlitz Duurzaam is inmiddels 6 jaar actief. Voor de 800 woningen die Austerlitz rijk is, willen wij met elkaar zo slim mogelijk besparen en verduurzamen.” begint Marinus Jan Veltman, lid van Austerlitz Duurzaam. “Wij ondersteunen zoveel mogelijk initiatieven in ons dorp. De gemeente maakt gelukkig steeds meer tijd vrij om ons daarbij te helpen. Zo hebben we samen met de gemeente al de mogelijkheden onderzocht om het dorp Austerlitz aardgasvrij te krijgen”. Aan tafel zitten nog drie dorpsgenoten en actieve leden van Austerlitz Duurzaam die enthousiast vertellen hoe zij hun steentje bijdragen aan de energietransitie in hun dorp.

Aan huis helpen met besparen

Boy Hendriksen zet zich in voor bewoners die met kleine maatregelen flink kunnen besparen op hun energierekening. Boy: “Onlangs hebben we een actie gehad waarbij dorpsgenoten een boodschappenlijstje konden indienen voor besparingsmaterialen zoals tochtstrippen, radiotorenfolie, ledlampen, brievenbusborstels voor het isoleren van de brievenbus, raamfolie, een waterbesparende douchekop en nog veel meer. In totaal hebben 75 mensen daar gebruik van gemaakt. Bij 17 bewoners zijn we thuis geweest om ze te helpen met het aanbrengen van de materialen. Dat werd zeer gewaardeerd. Onze betrokkenheid en enthousiasme maakt alles wat we doen kansrijker. De besparingsmaterialen werden betaald door de gemeente.”

Ondersteunen bewonersinitiatieven

Marinus Jan: “In Austerlitz zijn we nu bezig met het oprichten van een energiecoöperatie die groepen van samenwerkende bewoners kan ondersteunen. Bijvoorbeeld bewonersgroepen die een gemeenschappelijk zonnedak willen realiseren. We zitten vol ideeën en staan te trappelen om samen met de gemeente en provincie, netbeheerder Stedin en andere betrokken partijen een duurzaam Austerlitz te realiseren, waarbij de vrijheid van keuze van elke inwoner voorop staat.”

Woont u in Austerlitz en heeft u vragen? Wilt u meer informatie? Neem contact op met Austerlitz Duurzaam via info@austerlitzduurzaam.nl

De gemeentelijke organisatie wil in 2030 energieneutraal zijn en, waar mogelijk, van het aardgas af. Wat hebben we tot nu toe gedaan om dit te bereiken?

Isolatie en opwekken

Het energieverbruik in bijvoorbeeld sporthallen, het gemeentehuis, monumentale panden en parkeergarages is flink gedaald door isolatie en opwekken van duurzame energie. Daarnaast hebben we rioolgemalen, rioolpompen, stoplichten en dergelijke energiezuiniger gemaakt. De openbare verlichting bestaat in 2025 geheel uit energiezuinige ledverlichting. De helft bestaat nu al uit ledverlichting.

CO2-uitstoot

Door al deze maatregelen is de CO2-uitstoot gedaald van 4.222 ton CO2 in 2013, naar 2.610 ton in 2021. Dit is een daling van 1.612 ton CO2 per jaar. Dit staat gelijk aan de jaarlijkse uitstoot CO2 van 484 woningen of de uitstoot van een benzineauto die 10,8 miljoen km rijdt. 

Gemeentegebouwen

Inmiddels hebben we 30 gebouwen en 22 andere objecten (parkeergarages, gemalen) verduurzaamd. Die gebouwen hebben nu energielabel A of B. Van deze gebouwen zijn er 7 aardgasvrij, bijvoorbeeld kinderboerderij De Brink en gymlokaal Bisonpark.
Daarnaast liggen er 2314 zonnepanelen op daken van gemeentelijke gebouwen. Met deze zonnepanelen voorzien we in ongeveer 15% van onze gemeentelijke elektriciteitsbehoefte.

Wagenpark

De gemeente heeft ongeveer 25 wagens in gebruik. Bij vervanging van een wagen zoeken we naar de duurzaamste variant. Inmiddels heeft de gemeente 2 elektrische en 2 hybride wagens rondrijden. Voor de dienstvoertuigen die op diesel rijden, tanken we CO2 Saving-diesel. Dat is een synthetische brandstof die de CO2-uitstoot met minimaal 89% vermindert.

Inkoop producten

Bij elke inkoop van producten en aanbestedingen wordt gelet op duurzaamheid. Zo kopen we gecertificeerde groene energie in, en kiezen we zoveel mogelijk voor de duurzame opties.

Om klimaatopwarming te beperken, willen we in 2050 evenveel duurzame energie opwekken als we verbruiken. We gaan daarom hard aan de slag met energie besparen. Wat is er daarnaast nodig?

98.000 zonnepanelen op daken

Volgens een grove schatting liggen er nu bijna 98.000 zonnepanelen op de daken in onze gemeente. In theorie kunnen dat er in 2050 ongeveer 470.000 panelen zijn. Daarmee wekken we in 2050 ongeveer een vijfde van onze toekomstige energievraag op. Naast zonnepanelen op daken is er dus flink méér nodig, bijvoorbeeld zonnevelden en windmolens. De afgelopen jaren heeft de gemeente onderzocht op welke locaties mogelijkheden voor zonnevelden en windmolens liggen. In dit artikel leest u over de stand van zaken.

Zonnevelden in Zeist-Zuid

In de 463 hectaren van het open weidegebied aan de zuidkant van Zeist mag maximaal 10 hectare aan zonnevelden komen. Dat heeft de gemeenteraad in 2019 besloten. Tot nu is er geen ontwikkelaar geweest die hiervoor een initiatief heeft gestart.  

Zonnepanelen langs A28

Rijkwaterstaat onderzoekt of het Rijk zonnepanelen kan leggen op de overkapping van de A28 bij Vollenhove, of in bermen langs de A28. Dit gaat om maximaal vijf hectare.

Windmolen(s) en zonnevelden bij de A12

In 2020 heeft de gemeente met bewoners, grondeigenaren en andere belanghebbenden verkend of er mogelijkheden zijn voor één of twee windmolens in het groene gebied tussen de A12 en de spoorlijn Utrecht-Arnhem. Onder meer vanwege onduidelijkheid over geluidsnormen, heeft de gemeente deze verkenning stilgelegd. Niet eerder dan in 2025 bekijkt de gemeente de mogelijkheden in dit gebied opnieuw. Verder is er in dit gebied ruimte voor zonnevelden. De gemeente heeft geen maximum gesteld het aantal hectaren hiervoor.

Windmolens op Kamp van Zeist

Kamp van Zeist biedt mogelijk kansen voor windmolens. Maar over Kamp van Zeist zijn ook afspraken gemaakt gericht op natuurontwikkeling. Bovendien is het kamp nu een tijdelijke opvanglocatie voor asielzoekers en statushouders. De gemeente gaat in 2023 of 2024 onderzoeken of Kamp van Zeist een mogelijke locatie is voor één of twee windmolens.

Windmolens bij Couwenhoven

Als we kijken naar de regelgeving, is er in het weidegebied tussen Couwenhoven en Bunnik ruimte voor maximaal vier windmolens. De gemeenteraad vindt deze locatie niet kansrijk. De gemeente doet er ook geen verder onderzoek naar.

Provincie en MER

De provincie gaat voor alle locaties in de provincie waar windmolens volgens de regelgeving mogelijk zijn, een Milieu Effect Rapport (‘plan MER’) opstellen. Deze onderzoeken brengen de milieueffecten in beeld.

Meer lezen over zonnepanelen op daken, zonnevelden en windmolens

De Vereniging van Eigenaren (vve) van Dalstaete in Zeist, een voormalig kantoorgebouw dat is omgebouwd tot 12 appartementen, zit volop in het proces van verduurzaming. Terwijl de eerste maatregelen richting uitvoering gaan, worden de volgende voorbereid.

Keuze leveranciers

“We hadden al vloerverwarming, maar geen zonnepanelen,” vertelt Willeke Briedé, lid van de commissie die het verduurzamingsproces trekt. De commissie stapte twee jaar geleden naar Mijn Groene Huis, die de leden op weg hielp en mogelijke leveranciers doorgaf. Dat was een uitkomst. Willeke: “Het blijkt dat veel leveranciers niet willen werken met een vve, omdat de besluitvorming ingewikkelder is.”

Zonnepanelen en warmtepomp

De komst van de zonnepanelen had wel wat voeten in de aarde. “We wisten niet of het dak sterk genoeg zou zijn,” vertelt Willeke. Een constructiebureau gaf uitsluitsel. Inmiddels is er instemming van de eigenaren. “Voor het algemene deel van het gebouw krijgen we 40 zonnepanelen. En de eigenaren die dat wensen krijgen bij de eigen woning 9 zonnepanelen,” vertelt Martin Mookhoek, die eveneens in de commissie zit. Deze zomer zijn 139 zonnepanelen geplaatst. De volgende stap is het warm water en de vloerverwarming aansluiten op een warmtepomp.

Handig om te weten

Omdat er veel komt kijken bij het verduurzamingsproces van een gezamenlijk gebouw, raadt Willeke andere vve’s aan om een commissie in het leven te roepen, die getrokken wordt door enthousiaste mensen. “Die kunnen het een en ander uitzoeken, zoals: is het dak sterk genoeg voor zonnepanelen? Of: kan de aanleg van warmtepompen individueel per woning? En het is goed als je aangesloten bent bij een belangenvereniging voor vve’s. Zodat je die kunt raadplegen en toegang hebt tot documenten, zoals een overeenkomst voor bewoners die zonnepanelen willen op het dak.”

Bent u lid van een vereniging van eigenaren (vve)? Wilt u, of uw vve, meer weten over de mogelijkheden van zonnepanelen, over isoleren of aardgasvrij maken van uw woning(en)? Neem dan contact op met Bert van Egdom van Mijn Groene Huis: bertvanegdom@mijngroenehuis.nu. Hij help u kosteloos op weg in duurzaamheidsland met zijn jarenlange ervaring en expertise als adviseur verduurzaming voor VvE’s. Mijn Groene Huis is onafhankelijk en wordt gefinancierd door de gemeente Zeist.

Onderdeel van Mijn Groene Huis is ‘Mijn Groene Vve’: speciaal gericht op ondersteuning van vve’s. Mijn Groene Huis biedt naast technische advisering, ook hulp bij het bouwen aan het gewenste draagvlak onder de leden. Daarnaast helpt ze bij het opstellen van een financieringsplan adviseert ze bij het benutten van beschikbare subsidies en aantrekkelijke leningen.

Meer informatie voor subsidies en leningen vindt u bij Mijn Groene Huis. U kunt bijvoorbeeld subsidie krijgen voor isolatie, zonneboilers, warmtepompen en een centrale aansluiting op een warmtenet.

Op de Slotlaan runt Bianca Weber haar kledingzaak Wai Wurrie. Als ondernemer kreeg ook zij te maken met een nieuw voorschotbedrag van 1.200 euro per maand voor alleen elektriciteit. Ze besloot zelf op onderzoek te gaan en ontdekte in een middagje googelen dat het veel voordeliger kon.

Enthousiast vertelt Bianca haar verhaal: “Ik verwijderde alle gasontladingslampen en liet led-panelen installeren. Ook gebruikte ik de energiezuinige airco die ik in de winter af en toe kort aanzet om de 130m2 winkelruimte op een aangename temperatuur te houden.

Het luchtgordijn had ik twee jaar geleden al uitgezet. Niet alleen vanwege de herrie maar ook omdat ik het zonde vind dat al die warmte naar buiten vliegt. Ik doe de deur dicht en hang een briefje op de deur dat ik gewoon geopend ben. Nu zie je dat heel veel winkels dat ook doen.

En ik sloot een nieuw contract af bij een andere energieleverancier met dynamische tarieven en betaalde daarna slechts 345 euro. Hoe leuk is dat?”

Wil u als ondernemer energie besparen en zo geld verdienen? Reinier Pijnenburg van Mijn Groene Bedrijf helpt u graag. Vraag een gratis oriënterend gesprek op locatie aan, of een advies via www.mijngroenebedrijf.nu. Of stuur een mail naar reinier@mijngroenebedrijf.nu. Mijn Groene Bedrijf wordt gefinancierd door de gemeente en geeft onafhankelijk advies.

Welke verplichtingen heeft u als ondernemer?

Hoffland uit Den Dolder voert industriële sloopwerken uit en doet aan metaalrecycling.  Egbert Eissens houdt zich bij Hoffland bezig met verduurzaming. Het bedrijf is al volledig van het gas af!

Verbruik compenseren

“Onze eerste stap binnen Hoffland was: overgaan naar ledverlichting. We hebben bewegingsschakelaars op de verlichting gezet en een tijdschakelaar op onze ventilatiesystemen,” vertelt Egbert. “Daarmee zijn we teruggegaan van 55.000 kWh naar 30.000 kWh per jaar.” Drie jaar geleden heeft Hoffland ook 262 zonnepanelen op het dak laten leggen.”

Elektrische CV-ketels

Egbert vindt het prettig dat hij terecht kan bij Mijn Groene Bedrijf. “Zij denken met ons mee. Dat werkt enorm stimulerend. Dit jaar zijn we overgegaan op elektrische cv-ketels. We houden de ontwikkelingen in de gaten. Bijvoorbeeld opgewekte energie met een grote accu opslaan om dat later te gebruiken.”

Tienduizenden euro’s bespaard

Egbert vindt dat het altijd loont om te investeren in duurzaamheid. “Als je een voorbeeld bent als bedrijf, wordt dat gewaardeerd. Daarnaast: energie is ontzettend duur geworden. Als wij geen zonnepanelen hadden, waren we tienduizenden euro’s per jaar aan energie kwijt geweest.”

Bent u ondernemer? Dan kunt ook u gebruik maken van de diensten van Mijn Groene Bedrijf.

Het is niet moeilijk te verdwalen in duurzaamheidsland. Daarom noemen we een paar organisaties: voor onafhankelijk advies, gratis of tegen betaling, of voor het verder brengen van uw eigen duurzame ideeën.

Mijn Groene Huis

Mijn Groene Huis is het onafhankelijke energieloket van de gemeente Zeist en helpt Zeistenaren met energie besparen en verduurzamen van de woning. Mijn Groene Huis werkt met vrijwilligers en enkele betaalde krachten, is niet commercieel en wordt gefinancierd door de gemeente Zeist.

Meer informatie kunt u vinden op de website Mijn Groene Huis of u kunt telefonisch contact opnemen: 030-369 00 51. Heeft u een bedrijf? Dan kunt u informatie vinden op: www.mijngroenebedrijf.nu.

Milieu Centraal

Milieu Centraal is een website met onafhankelijke, betrouwbare en praktische informatie over duurzaam wonen en leven. Alle tips en adviezen zijn gebaseerd op (wetenschappelijk) onderzoek. De website milieucentraal.nl informeert dagelijks duizenden mensen. Milieu Centraal is een initiatief van de rijksoverheid.

Interessante links

Nieuwsbrieven:

 • Nieuwsbrief Mijn Groene Huis: vier keer per jaar verschijnt de nieuwsbrief van MGH met actualiteiten, ervaringsverhalen en adviezen over energie besparen en verduurzamen van woningen. Meld u aan via www.mijngroenehuis.nu/contact.
 • Nieuwsbrief Milieu Centraal: Ontvang onafhankelijke, betrouwbare en praktische informatie over duurzaam wonen en leven via milieucentraal.nl/nieuwsbrieven.
 • Nieuwsbrief Nieuwe Energie van de gemeente: actueel nieuws en ontwikkelingen rond energiebesparing en de overgang naar duurzame energie in Zeist.  Meld u aan voor deze of andere gemeentelijke nieuwsbrieven via www.zeist.nl/nieuwsbrieven.