Onderzoek naar windmolens en zonnepanelen langs A28

Om klimaatopwarming te helpen tegengaan, willen we overstappen van fossiele naar duurzame energie. Daarvoor is veel duurzame stroom nodig. Momenteel loopt er een onderzoek vanuit het project ‘Zon en wind langs de A28 Amersfoort – Utrecht’. In dit project werken onder meer rijksoverheden, provincie en gemeenten samen om te onderzoeken of er kansen zijn voor windmolens en zonnepanelen op gronden van het Rijk langs de A28. Ook de locatie Kamp van Zeist is onderdeel van dat onderzoek.

Windenergie Kamp van Zeist

De gemeenteraad van Zeist stelde enkele jaren terug 2 zoekgebieden voor windmolens vast: het groene gebied tussen de A12 en het spoor, en Kamp van Zeist. Zoekgebieden zijn gebieden waar we onderzoeken óf en hoe windmolens mogelijk zijn. Het onderzoek naar mogelijkheden voor windmolens in het groene gebied tussen A12 en spoor, is tijdelijk stilgelegd tot 2025.

De gemeente Zeist heeft gepland om in 2024 onderzoek te starten naar de mogelijkheden voor windmolens op Kamp van Zeist. Daar wordt nu dus ook onderzoek naar gedaan vanuit het project ‘Zon en wind langs de A28 Amersfoort – Utrecht’. Dat onderzoek gaat onder meer over geluid, slagschaduw, natuur en landschap. Beide onderzoeken vullen elkaar aan.

Of de gemeente Zeist het onderzoek in 2024 opstart, is mede afhankelijk van een lopend onderzoek van de provincie naar locaties voor windmolens in de hele provincie.

Zonnepanelen langs A28

Daarnaast doet het projectteam van ‘Zon en wind langs de A28 Amersfoort – Utrecht’ onderzoek naar mogelijkheden voor zonnepanelen aan beide kanten van de A28. Het team onderzoekt de mogelijkheden van zonnepanelen op geluidsschermen, overkappingen en locaties langs de snelweg. Bij het onderzoek voor zonne-energie ligt de focus op effecten voor ecologie, bodem en de inpassing in het landschap.

Verkenning en onderzoek

Het project ‘Zon en wind langs de A28 Amersfoort – Utrecht’ bevindt zich in de verkennende fase. Onafhankelijke specialisten verzamelen informatie over gevolgen voor onder meer natuur en gezondheid. Met deze informatie maken we de afweging óf en op welke manier windmolens en zonnepanelen op deze plekken eventueel mogelijk zijn.

Tijdens deze verkennende fase voert het projectteam gesprekken met belangengroepen en sleutelfiguren over het onderzoek. Het onderzoek loopt tot de zomer van 2024. Daarna besluiten alle deelnemende partijen of en hoe ze verder willen met het project.

Meer informatie

Het project is onderdeel van het programma OER (Opwek van Energie op Rijksgrond). Rijkswaterstaat is projectleider verder zijn onder meer betrokken: de gemeenten Soest, Utrecht, De Bilt, Zeist, Amersfoort en  Leusden, en Defensie.

Op de site van OER staat meer informatie over het onderzoek van het projectteam. Daar staat ook hoe inwoners inbreng kunnen geven op de vraag: “Welke onderwerpen zou u graag in het onderzoek terug willen zien?”