Alcoholwetvergunning

Wilt u als ondernemer alcohol verkopen of schenken? Dan heeft u een Alcoholwetvergunning nodig. De vergunning is voor het pand waar u alcohol schenkt of verkoopt en wordt verleend aan een (rechts)persoon. De vergunning is niet overdraagbaar.

Let op: start u een horecabedrijf? Dan heeft u ook een exploitatievergunning nodig.

Aanvraagformulieren

Om het u makkelijk te maken, kunt u via het verzamelaanvraagformulier in 1 keer verschillende horecavergunningen aanvragen. Ook als u maar 1 vergunning aan wilt vragen, gebruikt u hetzelfde formulier.

U kunt het formulier met bijlagen opsturen naar: Gemeente Zeist, aan Ondernemersplein, Postbus 513, 3700 AM  Zeist.

Meesturen

 • ingevuld en ondertekend aanvraagformulier
 • kopie huur-, koop- of pachtovereenkomst van het pand
 • plattegrond van de inrichting (1:100)
 • technische informatie over de luchtverversingscapaciteit van de mechanische ventilatie

Van alle ondernemers of bestuursleden en leidinggevenden

Misschien ook nodig

Afhankelijk van uw situatie, moet u misschien ook het volgende meesturen:

 • als de vergunning wordt aangevraagd door een rechtspersoon, een kopie akte of statuten van de rechtspersoon

Kosten

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag moet u kosten (leges) betalen. De factuur wordt verstuurd door de BghU.

Omschrijving Kosten 2024
Alcoholwetvergunning € 511,40
Melding wijziging leidinggevende € 44,50

 • minimaal 21 jaar oud
 • in bezit van een SVH-verklaring sociale hygiëne
 • staat niet onder curatele
 • niet van 'slecht levensgedrag', dus bijvoorbeeld geen strafblad (de gemeente vraagt advies aan politie en justitie)

Tijdens de openingstijden van het horeca- of slijtersbedrijf moet er altijd minimaal 1 leidinggevende aanwezig zijn.

Het is mogelijk dat wij een Bibob-onderzoek doen. Met dit onderzoek controleren wij de integriteit van uw onderneming en van de personen die bij uw onderneming betrokken zijn.

Vraagt u een alcoholwetvergunning aan voor een pand aan de 2e Dorpsstraat of de Steynlaan? Dan wordt er altijd een Bibob-onderzoek uitgevoerd. Via het Ondernemersplein ontvangt u een Bibob-vragenformulier en een overzicht van de bijlagen die u moet toevoegen.

De Alcoholwet stelt eisen aan de inrichting van het horeca- of slijtersbedrijf.

Lokaliteiten

Dit zijn voor publiek toegankelijke ruimtes, behalve de toiletten en dergelijke.

Inrichtingseisen horecabedrijf

Aan elkaar grenzende ruimten vallen onder 1 lokaliteit als zij:

 • met elkaar verbonden zijn door een permanente wandopening:
  • met een hoogte van minstens 2,2 meter (van de vloer af gemeten)
  • met een breedte van minstens tweederde van de scheidingswand, met een minimum van 2,4 meter
 • alleen gescheiden zijn door een afscheiding lager dan 1,25 meter (van de vloer af gemeten)

Bepalingen waaraan het horecabedrijf moet voldoen

 1. Er is minstens 1 horecalokaliteit met een vloeroppervlakte van minstens 35 m2.
 2. Een horecalokaliteit heeft een hoogte van minimaal 2,4 meter (van de vloer af gemeten). Nieuw te bouwen horecagelegenheden moeten volgens het bouwbesluit een hoogte hebben van minimaal 2,6 meter.
 3. Een horecalokaliteit heeft een goedwerkende mechanische ventilatie-inrichting die rechtstreeks met de buitenlucht in verbinding staat. De luchtverversingscapaciteit is minimaal 3,8 x 10-3 m3/s per m2 vloeroppervlakte. Omgerekend betekent dit een luchtverversingsfrequentie van 5,7 keer per uur bij een hoogte van 2,4 meter.
 4. U heeft een voorziening voor elektriciteit, zodat u beschikt over energie.
 5. U beschikt over een drinkwatervoorziening, zodat u voor consumptie en hygiëne geschikt water heeft.
 6. In de onmiddellijke nabijheid van uw horecagelegenheid zijn in ieder geval 2 volledig van elkaar gescheiden toiletgelegenheden aanwezig.
 7. Elke toiletgelegenheid bevat in ieder geval:
  • 1 of meer behoorlijke en afsluitbare toiletruimte.
  • 1 of meer behoorlijke voorzieningen om de handen met goed stromend water te kunnen wassen.
 8. De toiletruimten zijn niet rechtstreeks toegankelijk vanuit een horecalokaliteit.

Inrichtingseisen slijterijbedrijf

 1. Een inrichting waarin het slijtersbedrijf wordt uitgeoefend heeft in ieder geval 1 slijtlokaliteit met een vloeroppervlakte van minimaal 15 m2.
 2. Een slijtlokaliteit heeft aan alle zijden gesloten wanden met een hoogte van minimaal 2,4 meter.
 3. Een slijtlokaliteit staat niet rechtstreeks in verbinding met een neringruimte. Dat is een ruimte die in gebruik is voor detailhandel, als supermarkt of voor andere soortgelijke activiteiten. Zoals het bedrijfsmatig aanbieden van diensten of het verhuren van goederen.
 4. Een verbindingslokaliteit heeft aan alle zijden gesloten wanden met een hoogte van minimaal 2,4 meter.
 5. Een verbindingslokaliteit voor bezoekers heeft maximaal 1 afsluitbare toegang van maximaal 2,4 meter breed naar de slijtlokaliteit. En maximaal 1 afsluitbare toegang met een maximale breedte van 2,4 meter naar de neringruimte. De loopafstand tussen de toegang naar de slijtlokaliteit en de toegang naar de neringruimte bedraagt minimaal 2 meter.
 6. Een verbindingslokaliteit voor personeel van het slijtersbedrijf heeft maximaal 1 afsluitbare toegang van maximaal 1 meter breed naar de slijtlokaliteit. En maximaal 1afsluitbare toegang met maximale breedte 1 meter naar de neringruimte. De loopafstand tussen de toegang naar de slijtlokaliteit en de toegang naar de neringruimte bedraagt minstens 1 meter.

 • de ondernemers of bestuurders wijzigen
 • de leidinggevenden wijzigen
 • de ondernemingsvorm wijzigt
 • de inrichting/horecalokaliteiten (bouwtechnisch) wijzigt

Om oneerlijke concurrentie te voorkomen staan in de APV regels over de alcoholverkoop door verenigingen en stichtingen. Voor sportverenigingen zijn vaste schenktijden bepaald:

 • Korfbal-, voetbal- en hockeyverenigingen:
  • Maandag tot en met vrijdag van 19.00 uur tot 24.00 uur.
  • Zaterdag en zondag van 12.00 uur tot 19.00 uur, tenzij er wedstrijden eindigen na 17.30 uur. Dan is het toegestaan om 1,5 uur na de wedstrijd alcohol te schenken met een uiterlijke schenktijd tot 21.00 uur.
 • Tennis-, jeu de boules- en petanqueverenigingen en verenigingen die meerdere sporten aanbieden: elke dag van 12.00 uur tot 24.00 uur.
 • Overige sportverenigingen: elke dag van 16.00 tot 24.00 uur.

Sportverenigingen mogen 12 tot 16 keer per jaar afwijken van de schenktijden, als zij dit van tevoren melden bij de gemeente. Voor de overige verenigingen en stichtingen geldt dat zij mogen schenken vanaf 1 uur voor aanvang en tot uiterlijk 1 uur na afloop van de georganiseerde activiteit.

Wilt u naast het langer schenken van alcohol, ook langer open blijven dan normaal? Dan moet u ook een verruiming van de openingstijden aanvragen. Verenigingen en stichtingen mogen maximaal 12 keer per jaar hun openingstijden verruimen tot maximaal 01.00 uur.

De 12 dagenregeling maakt het voor (horeca)gelegenheden mogelijk af en toe de geluidsniveaus die voor het bedrijf gelden te overschrijden. Bijvoorbeeld om liveoptredens te houden. 

U meldt dit via de omgevingsdienst bij de gemeente (kies voor kennisgevingsformulier incidentele festiviteiten).

Als u tijdens uw evenement alcohol wilt schenken, gelden een aantal voorwaarden:

 • het evenement is tijdelijk (maximaal 12 dagen achter elkaar)
 • u schenkt alleen zwak alcoholhoudende drank
Inloggen met DigiD Tijdelijk schenken aanvragen Inloggen met eHerkenning Niveau 3 Tijdelijk schenken aanvragen

U heeft de volgende bijlage(n) nodig:

Meer informatie over DigiDof eHerkenning.

Vindt u DigiD ingewikkeld? Bekijk dan deze uitleg over DigiD.

Via de post aanvragen

Als u geen DigiD of eHerkenning heeft, dan kunt u via de e-mail of post een vergunning aanvragen. Stuur het aanvraagformulier met bijlagen op naar zeist@zeist.nl. Of per post naar gemeente Zeist, aan Ondernemersplein, Postbus 513, 3700 AM  Zeist.

Aanvraagformulier tijdelijk schenken (pdf, 581 KB)