Exploitatievergunning

Als u een horecaonderneming start of overneemt, dan heeft u een exploitatievergunning nodig.

Andere vergunningen:

  • drank- en Horecawetvergunning bij verkopen of schenken van alcohol
  • exploitatievergunning voor het terras als u een terras heeft
  • tijdelijke of structurele ontheffing sluitingstijd als u buiten de vastgestelde sluitingsuren open wilt

Aanvraagformulieren

Om het u makkelijk te maken, kunt u via het verzamelaanvraagformulier in 1 keer verschillende horecavergunningen aanvragen. Ook als u maar 1 vergunning aan wilt vragen, gebruikt u hetzelfde formulier.

U kunt het formulier met bijlagen opsturen naar zeist@zeist.nl of per post naar gemeente Zeist, ter attentie van Ondernemersplein, Postbus 513, 3700 AM  Zeist.

Meesturen

  • ingevuld en ondertekend aanvraagformulier
  • kopie van huur-, koop- of pachtovereenkomst van het pand
  • plattegrond van de inrichting (1:100)
  • kopie geldig legitimatiebewijs van alle ondernemers en/of bestuursleden (maak een veilige kopie met de kopieID app)

Eventueel:

Kosten

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een exploitatievergunning moet u leges betalen. De factuur wordt verstuurd door de BghU.

Scroll de tabel om meer te zien
Omschrijving Kosten 2021 Kosten 2022
Exploitatievergunning € 298,95 € 305,25
Terrasvergunning € 40,20 € 41,05
Tijdelijke ontheffing sluitingstijd € 40,20 € 41,05