Exploitatievergunning

Als u een horecaonderneming start of overneemt, dan heeft u een exploitatievergunning nodig.

Andere vergunningen:

 • Alcoholwetvergunning bij verkopen of schenken van alcohol
 • exploitatievergunning voor het terras als u een terras heeft
 • tijdelijke of structurele ontheffing sluitingstijd als u buiten de vastgestelde sluitingsuren open wilt

Aanvraagformulieren

Om het u makkelijk te maken, kunt u via het verzamelaanvraagformulier in 1 keer verschillende horecavergunningen aanvragen. Ook als u maar 1 vergunning aan wilt vragen, gebruikt u hetzelfde formulier.

U kunt het formulier met bijlagen opsturen naar gemeente Zeist, aan Ondernemersplein, Postbus 513, 3700 AM  Zeist.

Meesturen

 • ingevuld en ondertekend aanvraagformulier
 • kopie van huur-, koop- of pachtovereenkomst van het pand
 • plattegrond van de inrichting (1:100)
 • kopie geldig legitimatiebewijs van alle ondernemers en/of bestuursleden

Eventueel:

Kosten

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag moet u kosten (leges) betalen. De factuur wordt verstuurd door de BghU.

Omschrijving Kosten 2024
Exploitatievergunning € 340,90
Terrasvergunning € 44,50
Tijdelijke ontheffing sluitingstijd € 44,50

 • minimaal 21 jaar
 • staat niet onder curatele
 • niet van slecht levensgedrag (de gemeente vraagt advies op bij politie de politie)

Tijdens de openingstijden van het horecabedrijf moet er altijd minimaal 1 leidinggevende aanwezig zijn.

Het kan zijn dat de gemeente bij uw aanvraag een Bibob-onderzoek doet. Met dit onderzoek controleert de gemeente de integriteit van uw onderneming en van de personen die bij uw onderneming betrokken zijn.

Vraagt u een horeca-vergunningen aan voor een pand aan de 2e Dorpsstraat of de Steynlaan? Dan wordt er altijd een Bibob-onderzoek uitgevoerd. Via het Ondernemersplein ontvangt u een Bibob-vragenformulier en een overzicht van de bijlagen die u moet toevoegen.

Als u een terras wilt plaatsen bij uw horecaonderneming heeft u een vergunning nodig. Zelfs als het terras op eigen terrein is gelegen. Het terras moet voldoen aan een aantal eisen. Voetgangers moeten een minimale doorloop hebben van 1,5 meter.

In het verzamelaanvraagformulier vult u de vragen betreffende het terras in. Het terras wordt dan in uw aanvraag meegenomen.

Terrasoverkapping

Als u het terras wilt overkappen of wilt voorzien van terrasschermen vraagt u een omgevingsvergunning aan bij het Omgevingsloket Online.

Tijdelijke ontheffing sluitingstijd

Als u eenmalig buiten de vastgestelde sluitingsuren uw horecaonderneming wilt openen, vraagt u een tijdelijke ontheffing sluitingsuur (pdf, 125 KB) aan. Dit is alleen mogelijk:

 • tijdens vastgestelde feestdagen
 • bij bijzondere momenten, bijvoorbeeld een reünie, officieel jubileum, kampioenschap of liefdadigheidsactie

Als u live (versterkte) muziek wilt maken, moet u dat melden bij de Omgevingsdienst regio Utrecht.

Structurele ontheffing sluitingstijd

Horecaondernemingen moeten gesloten zijn tussen 24.00 en 6.00 uur. Als u structureel ruimere sluitingstijden (pdf, 189 KB) wilt, dan kunt u daarvoor een ontheffing aanvragen. Dit is alleen mogelijk voor cafés, café-restaurants, discotheken, snackbars, broodjeszaken en shoarmazaken in het uitgaansgebied.

De 12 dagenregeling maakt het voor (horeca)gelegenheden mogelijk af en toe de geluidsniveaus die voor het bedrijf gelden te overschrijden. Bijvoorbeeld om liveoptredens te houden.

U meld dit via de omgevingsdienst bij de gemeente (kies voor kennisgevingsformulier incidentele festiviteiten).

Als horecabedrijf moet u aan de milieuwetgeving voldoen en uw bedrijf minimaal 4 weken voor opening aanmelden bij de Omgevingsdienst regio Utrecht (ODRU). Dat heet een melding Activiteitenbesluit.

Op de website van het kenniscentrum Infomil leest u wat er van u gevraagd wordt.