projectgrenzen op luchtfoto

Hofje van Zeist

Onder de naam 'Hofje van Zeist' maken een aantal partijen een unieke woon-, werk- en leefomgeving voor jongvolwassenen met een beperking op het binnenterrein tussen de Dalweg, Minckelerslaan, Kritzingerlaan en Berkenlaan (png, 2.06 MB). Jongvolwassenen met een lichte verstandelijke beperking kunnen hier onder begeleiding zelfstandig wonen.

Om het gebied bereikbaar te maken wordt het Volksgebouw verplaatst en het terrein van postduivenvereniging UPZ aangepast.

Ontwerp

Op 29 maart was er een online bijeenkomst voor omwonenden en belanghebbenden. Tijdens de bijeenkomst presenteerden de samenwerkende partijen het aangepaste plan.

presentatie terugkijken

Vragen tijdens bijeenkomst met antwoorden (pdf, 98 KB)

Beschrijving ontwerp

Het hofje is toegankelijk vanaf een voorplein met 12 parkeerplaatsen. Een deel van de parkeerplekken is voor minder validen. Naast 16 woningen komen er ook:

  • een woning voor het begeleidersgezin;
  • een ontmoetingsruimte;
  • een gezamenlijke fietsenstalling.

De begeleiderswoning en ontmoetingsruimte komen in het midden van het hofje. De fietsenstalling komt aan de kant van het voorplein.

De woningen

De hofjesbebouwing vormt één aaneengesloten rijtje van woningen onder een hellend dak. Het dak is aan de tuinkant 3 meter hoog en aan het hofje 7 meter hoog. In het hellende dak zitten geen ramen, waardoor de achtertuinen van de omliggende woningen geen inkijk hebben.

De middelste woningen krijgen een doorlopende veranda, zodat die bewoners droog naar de ontmoetingsruimte kunnen lopen. De veranda biedt ook plaats aan activiteiten in de buitenlucht.

Indeling buitenruimte

Het hofje zelf heeft de middagzon op het zuidwesten. De ruimte wordt gevuld met stadsnatuur, enkele kassen van het voormalige tuincentrum, pleintjes en gezamenlijke tuintjes. Door de indeling van het perceel liggen de achtertuintjes van de woningen aan de noord- en oostzijde (de kant van de aangrenzende woningen). Het hofje heeft aan de andere randen een lage en brede groene haag. Aan de kant van het voorplein en aan de zuidzijde zitten poorten in de haag. De aanwezige uitweg van het voormalige tuincentrum blijft bestaan en wordt gebruikt voor het verkeer van en naar het hofje.

overzicht
aanzicht vanaf voorplein
Naar projectenoverzicht