Herinrichting Kroostweg

Categorieën

  • Zeist
  • Verkeer

De Kroostweg is verouderd en aan vernieuwing toe. Daarnaast willen we meer ruimte maken voor groen en zorgen voor een betere opname van regenwater in de bodem. Daarom is er een projectteam bezig met het uitwerken van plannen voor de herinrichting van de Kroostweg.  

Projectgebied

Het projectgebied bestaat uit:

  • de Kroostweg, vanaf de Koppelweg tot aan de Griftlaan
  • het eerste gedeelte van de Nieuweroordweg, gezien vanaf de Kroostweg, tot en met de kruising met de Pastoor Cohustraat

Wat gaan we doen

Het wegdek wordt vernieuwd en de straat wordt ingericht als een fietsstraat, waarop ook auto’s te gast zijn toegestaan. Ook wordt er groen toegevoegd waardoor de biodiversiteit wordt vergroot. Dit draagt bij aan een goed en gezond leefklimaat.  

Bekijk de presentatietekening (pdf, 2 MB)

Op de presentatietekening is de Kroostweg te zien, vanaf de kruising Griftlaan tot en met de Koppelweg. Deze tekening laat zien hoe de straat er na de werkzaamheden uit gaat zien. Het wegdek zal worden vernieuwd en de straat zal worden ingericht als een fietsstraat, waarop ook auto’s zijn toegestaan.

Het regenwater wordt zoveel mogelijk afgekoppeld van het bestaande rioolstelsel. Het komt daardoor lokaal in de bodem terecht en wordt daar opgenomen. In de huidige situatie zijn er 39 parkeerplaatsen, na de werkzaamheden blijft dit aantal gelijk.

Het parkeerterrein bij de basisschool Nije Kroost wordt anders ingericht. In de nieuwe situatie komt de parkeergelegenheid in een ronde opstelling op straatniveau te liggen, waarbij de parkeerplekken zijn te bereiken vanuit dezelfde in- en uitgang.

Het aantal bomen en overig groen zal toenemen, dit vergroot de biodiversiteit en zorgt voor een fijne leefomgeving. Nu staan er 104 bomen, in de nieuwe situatie zijn dit er meer. Er is op dit moment 1771 m2 groen. In de nieuwe situatie wordt dit aanzienlijk meer. 

Met de keuze voor meer groen en het vergoten van de biodiversiteit wordt met dit project bijgedragen aan de biodiversiteitsvisie van de Gemeente Zeist. 

Het regenwater wordt zoveel mogelijk afgekoppeld van het bestaande rioolstelsel. Het komt daardoor lokaal in de bodem terecht en wordt daar opgenomen. 

De fietser is de belangrijkste weggebruiker van de Kroostweg. Sluipverkeer willen we zoveel mogelijk weren van deze belangrijke fietsroute. Auto's kunnen de fietsstraat wel gebruiken, maar alleen als gastgebruiker. De fietsstraat krijgt rood asfalt. Fietsen op asfalt is comfortabel. De rode kleur ervan is hét kenmerk voor een (doorgaand) fietspad. 

Door de inrichting van een fietsstraat wordt het minder aantrekkelijk om met hoge snelheid te rijden. Er komen verkeersremmende maatregelen om de snelheid te verminderen. Het weggedeelte proberen we ook visueel te versmallen door de parkeerplaatsen verhoogd aan te leggen (op gelijk niveau als de stoep). 

Met de inrichting als fietsstraat dragen we met dit project bij aan de ambitie om fietsen te stimuleren. Wat de Gemeente Zeist nog meer doet om fietsen te stimuleren lees je op veilig en fijn fietsen

Met dit project wordt bijgedragen aan de verduurzaming van de buitenruimte. Daarom zijn vergroenen (meer groen in de wijk), afkoppelen (regenwater wordt opgenomen in de bodem in plaats van in het riool) en ontstenen (stenen eruit, groen erin) een belangrijk onderdeel van dit project. 

Ook bewoners kunnen bijdragen. Bijvoorbeeld door het vergoenen van de tuin of het dak en het energiezuinig maken van de woning. Zo maken we de gemeente Zeist met elkaar klimaatklaar

Planning

Het schetsontwerp voor de inrichting is eind 2022 aan bewoners en ondernemers gepresenteerd tijdens een informatiebijeenkomst. Inmiddels is er een aannemer gekozen. Het ontwerp wordt nu uitgewerkt tot een definitief ontwerp.

Dit project is onderdeel van een groep van projecten: Oude Arnhemseweg Zuid, Andreas Foxlaan in Den Dolder, Baarnseweg in Den Dolder en de Kwikstaartlaan.

2024, 1e kwartaal

Start voorbereidende werkzaamheden. Bijvoorbeeld: het kappen van bomen en vooronderzoek op kabels en leidingen.

2025, 2e kwartaal

Start werkzaamheden. Over de startdatum worden de bewoners en ondernemers van tevoren geïnformeerd.

Er komen ook 2 informatieavonden voor bewoners. Tijdens de eerste avond presenteren we het definitieve ontwerp aan u. Tijdens de tweede avond geven we toelichting op de werkzaamheden.

Deze planning is onder voorbehoud van wijzigingen.