Reconstructie Kroostweg

Categorieën

  • Zeist
  • Overig

De Kroostweg is verouderd en aan vernieuwing toe. Daarnaast willen we meer ruimte maken voor groen en zorgen voor een betere opname van regenwater in de bodem. Daarom is er een projectteam bezig met het uitwerken van plannen voor de reconstructie van de Kroostweg.  

Projectgebied

Het projectgebied bestaat uit de Kroostweg vanaf de Koppelweg tot aan de Griftlaan, en het eerste gedeelte van de Nieuweroordweg, gezien vanaf de Kroostweg.  

Werkzaamheden

  • Aanpassen van de rijweg, voetpaden en parkeerplaatsen.
  • Waar mogelijk het regenwater van het riool afkoppelen, zodat het regenwater in de bodem komt. 
  • Groen uitbreiden.
Bekijk de presentatietekening (pdf, 2 MB)

Op de presentatietekening is de Kroostweg te zien, vanaf de kruising Griftlaan tot en met de Koppelweg. Deze tekening laat zien hoe de straat er na de werkzaamheden uit gaat zien. Het wegdek zal worden vernieuwd en de straat zal worden ingericht als een fietsstraat, waarop ook auto’s zijn toegestaan.

Door de aanpassing is er meer ruimte voor groen. Het aantal bomen en overig groen zal toenemen, dit vergroot de biodiversiteit. Op dit moment staan er 104 bomen, in de nieuwe situatie zijn dit er meer. Het groen heeft nu een totale oppervlakte van 1.771 m2, dat wordt 2.496 m2.

Het regenwater wordt zoveel mogelijk afgekoppeld van het bestaande rioolstelsel. Het komt daardoor lokaal in de bodem terecht en wordt daar opgenomen. In de huidige situatie zijn er 39 parkeerplaatsen, na de werkzaamheden blijft dit aantal gelijk.

Het parkeerterrein bij de basisschool Nije Kroost wordt anders ingericht. In de nieuwe situatie komt de parkeergelegenheid in een ronde opstelling op straatniveau te liggen, waarbij de parkeerplekken zijn te bereiken vanuit dezelfde in- en uitgang.

Planning

Woensdag 9 november was er een informatieavond. Het aanbestedingstraject is afgerond en er is een aannemer gekozen. Medio september gaan we met de aannemer in overleg over de planning. 

Zodra er meer bekend is over de planning van de werkzaamheden, informeren wij u hierover.