Klimaatklaar

Het klimaat verandert, ook in de gemeente Zeist. We hebben vaker hete en droge zomers, maar juist ook heftige regenbuien. U heeft vast wel eens gemerkt dat we daardoor last krijgen van droogte, hitte en wateroverlast. Door de grote verschillen tussen deze extreme weersomstandigheden, is het belangrijk dat we de ruimte om ons heen flexibel inzetten.

We willen bijvoorbeeld dat water kan weglopen in de grond, waardoor wateroverlast vermindert en we droogte voorkomen. Daarnaast zijn groen en bomen belangrijk om hitte tegen te gaan en water vast te houden.

We gebruiken de ruimte om ons heen slim. Dit noemen we klimaatadaptatie. In het Klimaatadaptatieplan van de gemeente (pdf, 5 MB) kunt u meer lezen over onze visie op het onderwerp en wat wij al doen in de openbare ruimte. Maar we kunnen dit niet alleen. Om de gemeente Zeist klimaatklaar te maken, hebben we u ook nodig.

Met kleine aanpassingen maken we samen een groot verschil! Kijk hieronder op een van de maatregelen die u zelf kunt nemen. U vindt onder elk kopje meer informatie en praktische tips.

Een groen dak heeft veel voordelen. Groene daken bestaan uit kleine sedumplantjes, die regenwater opnemen en zo zorgen voor minder water in het riool tijdens een hevige bui. Daarnaast zorgt een groen dak voor schonere lucht, het verlaagt de temperatuur in de omgeving, verlengt de levensduur van uw dak én isoleert uw woning. Een sedumdak heeft nauwelijks tot geen onderhoud nodig. Bovendien is de aanleg vaak in 1 dag gedaan!

Lees meer over de aanleg van een groen dak en subsidie op de website van Samen Duurzaam Zeist. Het NMU heeft een servicepunt duurzame daken dat bewoners en bedrijven hulp biedt bij het verduurzamen van hun daken, door te informeren en te begeleiden van idee tot aanleg.

Naast het groener maken van uw dak, kunt u uw dak ook gebruiken voor het opwekken van zonne-energie (een ‘geel’ dak). Dat kan door zonnepanelen aan te schaffen. Ook een combinatie van een groen en geel dak is mogelijk. Lees meer over de mogelijkheden voor het opwekken van energie met zonnepanelen.

In de gemeente Zeist mogen bewoners zelf een geveltuintje aanleggen. Een geveltuin fleurt niet alleen de wijk op, maar neemt ook water op, draagt bij aan verkoeling in de zomer en is goed voor de biodiversiteit. Een geveltuin is gemakkelijk aan te leggen en te onderhouden. Kijk voor tips eens in de handleiding geveltuin van Klimaatklaar.

Let op: voor het aanleggen van een geveltuin gelden voorwaarden. Waar moet je op letten bij de aanleg en het onderhoud van een geveltuin?

Voorwaarden geveltuintjes

Geveltuinen fleuren niet alleen de wijk op, maar nemen ook water op, dragen bij aan verkoeling in de zomer en zijn goed voor de biodiversiteit Bij het aanleggen en onderhouden van een geveltuin moet u op een aantal zaken goed letten.

  • U bent verantwoordelijk voor goed onderhoud en een nette geveltuin. Verzorgingsproducten mogen het milieu niet belasten.
  • Bij overlast of slecht onderhoud heeft de gemeente het recht de geveltuin te verwijderen. Gemaakte kosten kunnen in rekening worden gebracht bij u.
  • Wanneer er werkzaamheden moeten plaatsvinden door de gemeente of nutsbedrijven, kan de geveltuin worden verwijderd.
  • De grond is en blijft eigendom van de gemeente, en mag niet worden omheind.
  • Bij aanleg van een geveltuin moet een rand gemaakt worden die voorkomt dat het trottoir verzakt. Deze is maximaal 30 centimeter hoog. Het groen blijft hierbinnen.
  • Een geveltuin is maximaal 45 centimeter van gevel tot stoep. Het resterende trottoir heeft een doorgang van minimaal 1,20 m (woonstraten) of 1,50 m (winkelstraten).
  • U bent de eigenaar van het huis waartegen de geveltuin wordt gerealiseerd, of de eigenaar heeft toestemming gegeven. Als u gaat verhuizen, brengt u het trottoir weer terug, of vraagt u de nieuwe bewoners of ze akkoord zijn met het overnemen van het beheer van de geveltuin.
  • De gevel grenst aan de openbare ruimte.

In juni 2021 heeft de gemeenteraad besloten de algemene plaatselijke verordening (APV) aan te passen. Daarom is het nu toegestaan om een geveltuin aan te leggen.

Een groene tuin zorgt voor verkoeling in de zomer. Daarnaast neemt groen regenwater op, waardoor het riool minder belast wordt tijdens periodes met veel regen. Vervang tegels in de tuin dus door groen! Op de website van Klimaatklaar vindt u allerlei tips en inspiratie. Een groene tuin hoeft niet veel werk te zijn. Kijk ook eens bij de onderhoudsarme tips, zoals de aanleg van een bloemrijk grasveld.

NK-tegelwippen

Tot en met 31 oktober neemt de gemeente Zeist het op tegen gemeente Woerden op het NK Tegelwippen. Bekijk hier de tussenstand. Draag ook uw steentje bij aan onze overwinning door de tegels die u uit uw tuin haalt aan te melden op de website van het NK Tegelwippen.

Een groen balkon zorgt voor verkoeling in de zomer. Daarnaast neemt groen regenwater op waardoor het riool minder belast wordt tijdens periodes met veel regen. Verrijk uw balkon dus met planten! Op de website van Klimaatklaar vindt u allerlei tips en inspiratie. Groene balkons hoeven niet veel werk te zijn. Zie ook de handleiding voor een groen balkon.

Loopt bij u de regen nog via de regenpijp het gemengde riool in? Dat is eigenlijk jammer. Wanneer u de regenpijp afkoppelt (doorzaagt), zakt het regenwater weg in de grond. Zo wordt het riool minder belast en gaan we verdroging van de bodem tegen. Het regenwater kunt u ook opvangen in een regenton en bijvoorbeeld gebruiken om uw planten (binnen en buiten) water te geven.

Let op: in sommige delen van de gemeente Zeist is een gescheiden riool aangelegd. Er ligt hier een apart stelsel voor hemelwater, waardoor hemelwater afstroomt naar oppervlaktewater of infiltreert in de bodem. Afkoppelen is nog steeds zinvol, vooral wanneer u het regenwater in een regenton opslaat en in uw tuin gebruikt. Op de rioolkaart kunt u zien of er 2 rioolstelsels bij u in de straat liggen én of uw perceel aansluitingen heeft naar beide rioolstelsels.