Categorieën

  • Zeist
  • Woningbouw

Gebiedsvisie stationsgebied Driebergen-Zeist

De gemeenten Utrechtse Heuvelrug en Zeist onderzoeken de kansen onderzoeken voor een nieuwe kern in het stationsgebied Driebergen-Zeist. Het maken van een gebiedsvisie is de eerste stap in de voorbereiding op een mogelijke gebiedsontwikkeling. Dit doen we samen met u: inwoners, ondernemers en belanghebbenden.

Via de projectwebsite 'Samen werken aan Driebergen-Zeist' en de nieuwsbrief kunt u het proces volgen. 

Samen werken aan Driebergen-Zeist

Inhoudelijke voorwaarden

We starten niet met een leeg vel papier: in 2023 hebben de gemeenteraden besloten over de inhoudelijke voorwaarden. Zie hiervoor het Plan van Aanpak.

De uitgangspunten zijn dat er wonen en werken moet komen, op een manier die past bij de natuur en het landschap, met aandacht voor het ontwikkelen van het OV-knooppunt, duurzame mobiliteit, het bouwen van een gemeenschap én met kwaliteit voor de toekomst. Hoe, waar en hoeveel is wat we met elkaar gaan onderzoeken.

In de gemeentes Utrechtse Heuvelrug en Zeist is er een grote behoefte aan woningen, kantoorlocaties en werkruimtes die goed bereikbaar zijn via het openbaar vervoer. Het stationsgebied Driebergen-Zeist biedt hier volop kansen voor, zeker omdat het station recent helemaal vernieuwd is tot een modern, compact openbaar vervoerknooppunt.

De ontwikkeling van het stationsgebied kan ook mogelijkheden bieden om meer gebruik te maken van duurzame mobiliteitsvormen.

Daarnaast leent het gebied zich om het Kromme Rijngebied en de Heuvelrug landschappelijk en ecologisch te verbinden. 

Samen mogelijkheid nieuwe kern onderzoeken

De 2 buurgemeenten onderzoeken samen de kansen voor het ontwikkelen van een nieuwe kern. Een kern die:

  1. bijdraagt aan het goede leven in Utrechtse Heuvelrug en in Zeist
  2. bijdraagt aan de opgaven van de regio Utrecht
  3. past bij de Toekomstvisie Utrechtse Heuvelrug en de Propositie van Zeist

Denk met ons mee

Het participatieproces voor het maken van de gebiedsvisie is gestart. Op samenwerkenaandriebergen-zeist.nl staat alle actuele informatie over dit project. Hier staat ook welke stappen we wanneer zetten en hoe en waarover u kunt meedenken. Samen zetten we Driebergen-Zeist op de kaart!

Via de nieuwsbrief ontvangt u uitnodigingen en informatie over het proces.

Uitgangspunten participatie

Alle uitgangspunten, doelen en participatiemomenten staan in de Participatieaanpak gebiedsvisie Driebergen-Zeist (pdf, 1 MB)  beschreven. Die is gebaseerd op de uitgangspunten van de participatieaanpak Sluit je aan? van de gemeente Utrechtse Heuvelrug en het Handvat Participatie van de gemeente Zeist.

Nieuwsbrief

Via de nieuwsbrief 'Stationsgebied Driebergen-Zeist' blijft u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. U ontvangt de nieuwsbrief per e-mail. 

Natuurlijk gaan we zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Lees meer over ons privacybeleid.

Aanmelden nieuwsbrief

Meer informatie

Heeft u nog vragen? Neem dan contact met ons op.