Stationsgebied Driebergen-Zeist

Het stationsgebied van Driebergen-Zeist is opnieuw ingericht om de knelpunten in dit gebied op te lossen. Eind maart 2020 is het gebied opgeleverd.

Het stationsgebied is een compacte OV-knoop geworden. Het aantal sporen is uitgebreid naar 4. De N225 (Driebergseweg-Hoofdstraat) loopt in beide richtingen met dubbele rijbanen onder het spoor door met een tunnel. Het nieuwe busstationwerd geopend in 2017. Ook werd in 2018 een nieuwe parkeergaragevoor bijna 600 auto's in gebruik genomen.

Dit project was een samenwerking tussen de gemeente Zeist, gemeente Utrechtse Heuvelrug, provincie Utrecht, ProRail en aannemer BAM.

Gebiedsvisie

Naast de infraplannen voor het stationsgebied, willen de gemeenten Utrechtse Heuvelrug en Zeist ook het gebied rondom het station vernieuwen. Om een duurzaam knooppunt te realiseren is samen met bewoners, ondernemers en andere betrokkenen de 'Gebiedsvisie Stationsomgeving Driebergen- Zeist 2030' opgesteld. De gemeenten laten het aan de markt over om plannen te maken voor de verschillende kavels in het gebied. Dit noemen we ‘organische gebiedsontwikkeling’.

U kunt de gebiedsvisie opvragen bij het klantcontactcentrum via zeist@zeist.nl of door te bellen met 14 030.

Bestemmingsplan

Het plangebied is gelegen in 2 gemeenten, gemeente Zeist en gemeente Utrechtse Heuvelrug. Het plangebied omvat de gebiedsdelen die meegenomen worden in de herinrichting van het stationsgebied Driebergen-Zeist. Bijvoorbeeld:

  • een deel van de Driebergseweg,
  • Kwekerijweg,
  • Odijkerweg en
  • aangrenzende percelen.

Kijk voor meer informatie over de vastgestelde bestemmingsplannen op de website ruimtelijkeplannen.nl bij:

Naar projectenoverzicht