Kunst en cultuur

Gemeente Zeist heeft een bruisende en veelzijdige culturele sector, met uiteenlopende culturele voorzieningen. Denk aan theaters, atelierruimte, kunst in de buitenlucht , erfgoed, festivals en muziekonderwijs. 

Cultuur is een verbindende factor en van belang voor het welbevinden van onze inwoners. Wij vinden het belangrijk dat cultuur voor iedereen ‘bereikbaar' is. Een samenleving waarin iedereen mee kan doen vanuit zijn eigen kracht en achtergrond en met respect voor elkaar. 

Een belangrijk uitgangspunt is ook dat cultuur van onze inwoners is en door hen gedragen wordt. Dit betekent dat het cultureel aanbod zo goed mogelijk moet aansluiten bij de eigen identiteit van onze gemeente en de vraag van inwoners. Culturele activiteiten worden zoveel mogelijk gerealiseerd door inwoners van onze gemeente, lokale culturele instellingen en ondernemers. 

Rol van de gemeente

Culturele initiatiefnemers hebben aangegeven het meeste behoefte te hebben aan een gemeente als verbinder, een partner die samenwerking faciliteert. Ook is er behoefte aan hulp bij het zichtbaar en bekend maken van culturele initiatieven. Daarbij zoeken wij als dat meerwaarde heeft ook samenwerking met de regio en zelfs (inter)nationaal.