Van bestemmingsplannen naar Omgevingsplan

Op 1 januari 2024 is de Omgevingswet in werking getreden. Vanaf dat moment vormen alle bestemmingsplannen samen het tijdelijk Omgevingsplan voor het gehele grondgebied van gemeente Zeist. Plannen die na de inwerkingtreding van de Omgevingswet ter inzage worden gelegd, moeten opgebouwd worden als een wijziging van het Omgevingsplan.

Inhoud omgevingsplan

In het omgevingsplan staan alle regels over wat we in onze gemeente kunnen zien en ervaren: de fysieke leefomgeving. Denk aan regels over de lucht, water, bodem en natuur. Of regels over objecten, zoals wegen, gebouwen en leidingen. De regels in het omgevingsplan gelden voor iedereen en gaan over wat wel en niet kan op een bepaalde plek in de gemeente.

In het omgevingsplan moeten uiteindelijk alle regels over de fysieke leefomgeving bij elkaar komen te staan. Deze regels staan nu nog in bestemmingsplannen, bepaalde verordeningen en beleidsregels. Ook komen er straks in het omgevingsplan rijksregels waar de gemeente over mag beslissen. Deze regels worden uiteindelijk samengebracht in het omgevingsplan. Het bij elkaar brengen van deze regels in een omgevingsplan zorgt voor een beter overzicht van alle regels.

Tijdelijk omgevingsplan

Met de invoering van de Omgevingswet krijgt de gemeente een tijdelijk omgevingsplan. Het (tijdelijk) omgevingsplan bestaat onder andere uit de huidige bestemmingsplannen van de gemeente Zeist. De gemeente heeft tot uiterlijk eind 2031 de tijd om 1 omgevingsplan voor de hele gemeente te maken. Het is namelijk veel werk om alle regels over de fysieke leefomgeving in het omgevingsplan te zetten en ervoor te zorgen dat ze digitaal goed beschikbaar komen. Via ‘Regels op de kaart’ van het nieuwe Omgevingsloket kunt u de regels van het omgevingsplan bekijken.

Aanvraag wijziging omgevingsplan

Heeft u een plan om te bouwen, verbouwen of een andere ruimtelijke ontwikkeling te realiseren? En voldoet uw plan niet aan het (tijdelijk) omgevingsplan? Dan is een wijziging van het omgevingsplan één van de mogelijkheden om toch medewerking te verlenen aan uw plan.

De procedure voor het wijzigen van een omgevingsplan is niet anders dan voor het bestemmingsplan. Wel moet de (door u aan te leveren) wijziging van het omgevingsplan voldoen aan de eisen uit de Omgevingswet.

Binnenkort vindt u hier meer informatie over het aanvragen van een wijziging van het omgevingsplan. Tot die tijd kunt u het beste contact opnemen met het team Ruimtelijke Ontwikkeling. In overleg met u bekijken we welke procedure het beste past bij uw plan.

Contact

Hier vindt u de antwoorden op de meest gestelde vragen over de Omgevingswet​​​​​​​. Wilt u meer weten over het omgevingsplan? Neemt u dan contact met ons op. Wij helpen u graag.