Van bestemmingsplannen naar Omgevingsplan

Op 1 januari 2024 treedt de Omgevingswet in werking. Vanaf dat moment vormen alle bestemmingsplannen samen het Omgevingsplan voor het gehele grondgebied van gemeente Zeist. Plannen die na de inwerkingtreding van de Omgevingswet ter inzage worden gelegd, moeten opgebouwd worden als een wijziging van het Omgevingsplan.

Aanvragen wijziging bestemmingsplan

Bestemmingsplannen die vóór inwerkingtreding van de Omgevingswet als ontwerp ter inzage worden gelegd, vallen nog onder de huidige wet- en regelgeving. Wilt u nog onder de huidige wet- en regelgeving een wijziging aanvragen op een bestemmingsplan? Dien dan vóór 1 september 2023 de aanvraag in. 

Na 1 september 2023 neemt de gemeente geen nieuwe aanvragen voor een wijziging van het bestemmingsplan in behandeling. Wij hebben deze tijd nodig om de beoordeling en ter inzagelegging voor u te regelen.

Volledige aanvraag

Een onvolledige aanvraag heeft een langere doorlooptijd tot gevolg. Daarmee loopt u het risico dat wij het ontwerpbestemmingsplan niet tijdig ter inzage kunnen leggen. Door het indienen van een volledige aanvraag voorkomt u dat u het plan moet aanpassen tot een wijziging omgevingsplan volgens de Omgevingswet.

Een volledige aanvraag bestaat uit:

  • een schriftelijk verzoek tot wijziging van het geldende bestemmingsplan
  • toelichting van het bestemmingsplan (artikel 3.1.6 van het Besluit ruimtelijke ordening)
  • regels en verbeelding van het bestemmingsplan
  • alle relevante onderzoeken zijn uitgevoerd en bijgevoegd
  • een beschrijving van hoe participatie over het plan heeft plaatsgevonden en de uitkomst daarvan

Contact

Heeft u vragen? Neemt u dan contact met ons op.