Doel en werkwijze Adviesraad

De gemeente Zeist is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Jeugdwet en de Participatiewet. Het doel van deze wetten is om:

 • iedereen te laten meedoen in de samenleving
 • iedereen zoveel mogelijk zelfstandig te laten wonen
 • hulp te bieden aan kwetsbare kinderen en hun gezinnen
 • gebruik te laten maken van de eigen kracht van alle inwoners

Doelstelling

De Adviesraad Sociaal Domein geeft over het sociaal domein gevraagd en ongevraagd advies aan het college van de gemeente Zeist. Wij zijn de ogen en oren van de samenleving.  Wij gebruiken die kennis om te komen tot beter beleid en begrijpelijke uitvoering.

Samenvattend geven wij de volgende adviezen:  

 • gevraagd advies: de gemeente vraagt ons schriftelijk advies over een onderwerp uit het sociaal domein (bijvoorbeeld als de gemeente iets wil veranderen of vernieuwen)
 • ongevraagd advies:
  • soms lopen dingen anders voor u dan de gemeente bedoeld heeft
  • soms kunnen regels beter of makkelijker
  • soms loopt u als burger tegen (structurele) problemen aan
 • consultatiefunctie: wij streven ernaar om in de voorfase al mee te denken over beleid. Wij geven advies voordat een stuk formeel wordt voorgelegd aan het college van de gemeente.

Werkwijze

Wij vinden het belangrijk om te weten wat er leeft in het Sociaal Domein. Daarom praten we met organisaties en instellingen die daarin werken of met cliëntenraden en belangenverenigingen.

Wij weten en horen niet alles, daarbij kunt u ons helpen! Als er zaken zijn waar u als inwoner van de gemeente Zeist tegenaan loopt, die u niet handig vindt of waarvan u denkt dat het beter kan, dan kunt u contact met ons opnemen. Mochten er meer mensen zijn die dezelfde problemen ondervinden, dan kan het zijn dat wij daar een (ongevraagd) advies over naar de gemeente uitgeven.

Let wel: wij zijn er om structurele zaken aan te pakken en kunnen geen individuele klachten behandelen.

Contact Adviesraad Sociaal Domein

Signaleert u een probleem binnen het Sociaal Domein? Of heeft u goede ideeën die bij kunnen dragen tot de oplossing van gesignaleerde problemen? Stuur ons dan een bericht. Dat kan per e-mail anz@zeist.nl of schriftelijk, het postadres is gemeente Zeist, ter attentie van Adviesraad Sociaal Domein, Postbus 513, 3700 AM Zeist.