Zeist 'inclusief'

Wat is een 'inclusief' Zeist?

In een inclusieve samenleving hoort iedereen erbij. Dus ook inwoners die anders of kwetsbaarder zijn. Inclusiviteit streven we in Zeist na op werk, bij sport en onderwijs, op het gebied van wonen en mobiliteit, maar ook tijdens vrijetijdsbesteding. We doen dit omdat we willen werken aan een Zeister samenleving waarin iedereen meedoet en mee kán doen.

Wat hebben we gedaan?

Om aan deze doelen te werken, startten we in mei 2018 met de Kick-off van Zeist Toegankelijk. Deze werd georganiseerd door Samen voor Zeist. Vanaf 2019 werkten we als gemeente met de inclusieagenda Meedoen vervolgens aan thema’s als:

  • bewustwording
  • toegankelijkheid
  • onderwijs en arbeidsmarkt
  • eenzaamheid
  • taal

Deze breidde we met de Regenboogagenda later specifiek uit voor de LHBTIQ+ doelgroep, door in te zetten op thema’s als veiligheid, ontmoeting, zichtbaarheid en cultuur.

Agenda

Dit najaar organiseren we een reeks activiteiten om zo in onze gemeente het gesprek over meedoen verder te stimuleren. Door extra in te zetten op inclusiviteit, hopen we op laagdrempelige wijze meer bewustwording, acceptatie en emancipatie te realiseren. Stadslab Zeist organiseert daarom, in opdracht van onze gemeente, de volgende activiteiten: