Zeist 'inclusief'

In een inclusieve samenleving hoort iedereen erbij. Dus ook inwoners die anders of kwetsbaarder zijn. Inclusiviteit streven we in Zeist na op werk, bij sport en onderwijs, op het gebied van wonen en mobiliteit, maar ook tijdens vrijetijdsbesteding. We doen dit omdat we een Zeister samenleving willen waarin iedereen meedoet en mee kán doen.

Wat hebben we gedaan?

Om aan deze doelen te werken, startten we in mei 2018 met de kick-off van Zeist toegankelijk. Deze werd georganiseerd door Samen voor Zeist. Vanaf 2019 werkten we als gemeente met de inclusieagenda meedoen aan thema’s als:

  • bewustwording
  • toegankelijkheid
  • onderwijs en arbeidsmarkt
  • eenzaamheid
  • taal

Later kwam hier de regenboogagenda bij, specifiek voor de LHBTIQA+-doelgroep, door in te zetten op thema’s als veiligheid, ontmoeting, zichtbaarheid en cultuur.