Zeist 'inclusief'

In een inclusieve samenleving hoort iedereen erbij. Dus ook inwoners die anders of kwetsbaarder zijn. Inclusiviteit streven we in Zeist na op werk, bij sport en onderwijs, op het gebied van wonen en mobiliteit, maar ook tijdens vrijetijdsbesteding. We doen dit omdat we willen werken aan een Zeister samenleving waarin iedereen meedoet en mee kán doen.

Wat hebben we gedaan?

Om aan deze doelen te werken, startten we in mei 2018 met de Kick-off van Zeist Toegankelijk. Deze werd georganiseerd door Samen voor Zeist. Vanaf 2019 werkten we als gemeente met de inclusieagenda Meedoenvervolgens aan thema’s als:

  • bewustwording
  • toegankelijkheid
  • onderwijs en arbeidsmarkt
  • eenzaamheid
  • taal

Deze breidde we met de Regenboogagenda later specifiek uit voor de LHBTIQ+ doelgroep, door in te zetten op thema’s als veiligheid, ontmoeting, zichtbaarheid en cultuur.