Duurzame energie in uw buurt

Landelijk is afgesproken dat alle wijken in 2050 van het aardgas afgesloten moeten zijn. In de tussentijd werken wij in overleg met alle betrokkenen aan plannen waaruit duidelijk(er) wordt wanneer welke wijk of buurt van het aardgas af gaat, en hoe deze buurten dan wél kunnen worden verwarmd.