Duurzame energie in uw buurt

Landelijk is afgesproken dat alle wijken in 2050 van het aardgas af moeten zijn. In de tussentijd werken wij in overleg met alle betrokkenen aan plannen waaruit duidelijk(er) wordt wanneer welke wijk of buurt van het aardgas af gaat, en hoe deze buurten dan wél kunnen worden verwarmd.

In veel buurten zoeken bewoners elkaar op om te kijken hoe ze elkaar kunnen helpen bij het isoleren van hun woningen. Bijvoorbeeld door samen te werken bij het uitbesteden van het werk. In andere buurten zoeken bewoners elkaar op om zelf alvast te verkennen hoe hun wijk of buurt in de toekomst duurzaam kan worden verwarmd.

In de volgende buurten zijn inwoners al het gesprek gestart over isolatie van hun woningen of over hoe hun woningen aardgasvrij kunnen worden. Zit uw buurt er al bij?

Appartementencomplexen Arnhemse Bovenweg

8 appartementencomplexen en verzorgings- en verpleeghuizen verkennen samen met de gemeente hoe zij aardgasvrij kunnen worden. Deze complexen langs de Arnhemse Bovenweg willen graag weten aan welke alternatieve manieren van verwarmen zij moeten denken. Ook willen ze weten of het slim is om de route naar aardgasvrij samen op te pakken, of juist niet.

Zij hebben daarvoor een werkgroep in het leven geroepen. Met een rijkssubsidie huurden zij een bureau in dat een eerste verkennend onderzoek doet naar kansrijke warmte-oplossingen als alternatief voor aardgas. In totaal gaat het om ongeveer 700 appartementen. Wilt u meer weten? Neem dan contact met ons op.

Austerlitz

Een bewonersinitiatief was de aanleiding voor een buurtverkenning in Austerlitz. Een aantal bewoners startte een onderzoek naar aardgasvrije alternatieven voor Austerlitz, gesteund door Stedin en de gemeente. Sinds 2019 hebben deze partijen samen veel informatie verzameld en mogelijkheden verkend. Ook is een klankbordgroep van inwoners in het leven geroepen, die meedenkt over het hele proces.

Op dit moment kijken ze bijvoorbeeld naar gezamenlijke inkoop van warmtepompen, naar zonnepanelen op het Dorpshuis en naar mogelijkheden om bewoners vergaan te ontzorgen bij het verduurzamen van hun woning. Meer weten? Neem dan contact met ons op.

Daniël Marotplein

Bewoners van woningen rond het Daniël Marotplein onderzoeken de mogelijkheden om gezamenlijk aardgasvrij te worden. Bijvoorbeeld door gezamenlijke inkoop. Of door het gezamenlijk opwekken van duurzame energie, bijvoorbeeld met warmte uit de bodem. Dit is een initiatief van bewoners, dat wordt ondersteund door Mijn Groene Huis en de gemeente. Meer weten? Neem dan contact met ons op.

Den Dolder/Remia

In het hart van Den Dolder ligt de Remiafabriek. Bij het productieproces in de fabriek komt warmte vrij. Die warmte wordt nu niet benut. Dit is een belangrijke aanleiding geweest om in deze buurt een verkenning te starten. Remia onderzoekt samen met de gemeente of er mogelijkheden zijn om deze warmte te gebruiken. Mogelijk kunnen er in de toekomst omliggende woningen of bedrijven mee worden verwarmd.

Samen met Remia gaan wij nog in overleg met de bewoners om te bekijken of deze optie wenselijk, haalbaar en betaalbaar is.

Den Dolder-Zuid

6 inwoners van Den Dolder, verenigd in een coördinatiegroep, houden zich bezig met de mogelijkheden om Den Dolder-Zuid voor te bereiden op een aardgasvrije toekomst. De groep werkt samen met Mijn Groene Huis. Dit begon met een bijeenkomst in april 2022 voor bewoners met een jaren '60- of '70-seriewoning in Den Dolder-Zuid en Bosch en Duin, Bremlaan en omgeving.

Een energieadviseur van Mijn Groene Huis vertelde woningeigenaren hoe zij hun woning in stappen aardgasvrij kunnen maken. Daarna hebben ruim 40 bewoners een maatwerkadvies aangevraagd bij Mijn Groene Huis. De coördinatiegroep organiseert, samen met Mijn Groene Huis, vervolgstappen met bewoners. Meer weten? Neem dan contact op met hans@mijngroenehuis.nu.

Flat Kerckebosch (Prinses Marijkelaan)

De eigenaren van 65 appartementen van de Kerckeboschflat aan de Prinses Marijkelaan in Zeist lieten hun flat duurzaam verbouwen, waardoor deze flat aardgasvrij en nul-op-de-meter is geworden. Ook de luchtkwaliteit in de flat is flink verbeterd. En door een nieuwe, isolerende gevel kreeg de flat een moderne uitstraling. De Vereniging van Eigenaars (VvE) kreeg hiervoor een innovatiesubsidie van gemeente en provincie. Meer weten? Neem contact op met bert@mijngroenebedrijf.nu

Flat het Zwaluwnest (voorheen Flat 11)

Onder deze flat vallen de adressen Prinses Margrietlaan 25 tot en met 98. Na een renovatie door Woongroen is de flat nu aardgasvrij en veel energiezuiniger. Het gebouw is zelfs bijna energieneutraal (formeel heet dat BENG). De gemeente heeft financieel bijgedragen.

Griffensteijn

In Griffensteijn is een bewonersinitiatief dat samen met andere geïnteresseerde bewoners onderzoekt wat de beste manier is om van het aardgas af te gaan. Griffensteijn is een jaren '30-wijk met veel vergelijkbare woningen.

De bewoners verkennen de mogelijkheden om samen maatregelen of middelen in te kopen, zoals isolatie en warmtepompen. Ook kijken ze naar mogelijkheden om op kleine schaal samen duurzame energie op te wekken. Meer weten? Neem contact op met energietransitiegriffensteijn@gmail.com.

Hoge Dennen / Kerckebosch

Dit bewonersinitiatief bood 35 huiseigenaren, met steun van de gemeente en tegen een laag tarief, een routekaart naar aardgasvrij wonen. Die bestond uit een uitgebreide woningscan en een persoonlijk gesprek over wensen en financiële ruimte. Deze scan geeft een huiseigenaar inzicht in hoe de eigen woning in de komende jaren duurzaam kan worden verbeterd zonder aardgas. Meer weten? Neem dan contact op met aardgaslooshdkb@gmail.com.

Kerckebosch

In Kerckebosch zijn de meeste huizen al goed geïsoleerd en daarmee in feite al klaar voor de stap naar aardgasvrij. De wijkvereniging onderzoekt de mogelijkheden van gezamenlijke inkoop van warmtepompen. Er leven daarbij ook vragen over onder meer het geluid van deze pompen. Ook kijkt de wijkvereniging naar mogelijkheden om op kleine schaal samen duurzame energie op te wekken (zogeheten klein-collectieve warmteoplossingen). Meer weten? Neem contact op met duurzaam@kerckeboschzeist.nl.

Lipsplein

Dit is een buurt van 49 woningen rond een pleintje in Zeist-West. De woningen zijn in handen van particuliere eigenaren en woningcorporatie Woongroen. Ook staat er een appartementencomplex waar een Vereniging van Eigenaren actief is.

De eigenaren streven er onder meer naar om volledig in hun eigen energiebehoefte te kunnen voorzien en aardgasvrij te worden. Ze onderzoeken mogelijkheden om samen energie op te wekken voor het verwarmen van hun woningen. Meer informatie? Neem contact op met krist.dekkers@hotmail.nl.

Lyceumkwartier

In het Lyceumkwartier krijgen eigenaren van koopwoningen hulp bij het verduurzamen. Door collectief te verduurzamen kan men meer bereiken en kunnen de kosten lager worden. Mijn Groene Huis inventariseert de mogelijkheden en vertaalt die naar concrete stappen en maatregelen. Meer weten? Neem dan contact op met contact@mijngroenehuis.nu

Slot Zeist en omgeving

Het Slot is een rijksmonument. Vóór het Slot ligt de Evangelische Broedergemeente (EBG), bestaande uit woonhuizen en kantoren verdeeld over het Broederplein en Zusterplein. Het Slot is eigendom van de gemeente. De EBG is een kerkgemeenschap die de panden op beide pleinen beheert en verhuurt.

De gemeente wil het Slot voor 2030 aardgasvrij maken en ook de EBG wil de prachtige panden op het Broeder- en Zusterplein verduurzamen. Uit onderzoek blijkt dat er nog geen ideaal alternatief  beschikbaar is. De EBG blijft zoeken naar mogelijkheden om te verduurzamen. Wilt u meer weten? Neem dan contact met ons op.

Sterrenberg

Sterrenberg is een nieuwe wijk waar de meeste woningen nog een aardgasaansluiting hebben. De eerste woningen zijn nu bijna 15 jaar oud en veel CV-ketels zijn wel aan vervanging toe. Een goed moment om na te denken over een duurzaam alternatief. Bewoners zijn nu bezig met 2 denkrichtingen:

 1. Een individuele oplossing met een warmtepomp (gezamenlijk inkopen en kennis delen).
 2. Samen met buren of per straat gezamenlijk energie opwekken met een zogeheten klein-collectieve warmteoplossing.

De gemeente Zeist onderzoekt hoe de tweede denkrichting kan worden ontwikkeld en werkt hierin nauw samen met de bewonersvereniging die het voortouw heeft. Meer informatie? Neem contact op met secretariaat@bewonersverenigingsterrenberg.nl.

Valckenbosch

Valckenbosch is een wijk met veel verschillende woningtypen en daarnaast een verpleeghuis en een basisschool.

Stichting Groen Valckenbosch verkent sinds 2018 de mogelijkheden om met de gemeente samen te werken op weg naar energieneutraal Zeist in 2050. Dat gaat onder meer om energiebesparende maatregelen of energie opwekken, individueel en gezamenlijk. De stichting heeft diverse gesprekken met de gemeente gehad en samen met Mijn Groene Huis enkele informatieavonden over energiebesparende maatregelen georganiseerd.

Vollenhove en Pedagogenbuurt

Vollenhove is een wijk in Zeist-Noord en de Pedagogenbuurt is er onderdeel van. Gebouwd eind jaren 60, begin jaren 70 van de vorige eeuw. Vollenhove bestaat onder meer uit 6 flatgebouwen, met een totaal van 2.200 woningen, plus winkels en kantoren. De flatgebouwen zijn deels in bezit van wooncorporatie Woongroen, deels van vastgoedondernemingen en deels van particuliere eigenaren.

De Pedagogenbuurt bestaat uit ongeveer 200 rijtjeswoningen. Dit zijn met elkaar vergelijkbare woningen die bij de bouw slecht geïsoleerd zijn. Om dit te verbeteren is een aantal bewoners van Pedagogenbuurt heel actief met verduurzaming van hun woning. Mijn Groene Huis helpt hierbij. 

Gemeente Zeist, Woongroen en andere vastgoedeigenaren onderzoeken op dit moment de mogelijkheden om Vollenhove, mogelijk met Pedagogenbuurt, voor 2035 aardgasvrij te maken. Er wordt gekeken naar de mogelijkheden die aardwarmte kan bieden. Bewoners van de L-flat koken inmiddels niet meer op gas en op het dak liggen 1.080 zonnepanelen. Meer weten?Neem contact met ons op. 

Zeist-West

In Zeist-West (Brugakker, Couwenhoven en Nijenheim) staan ongeveer 1.600 woningen uit de jaren '70 van de vorige eeuw. Wij ondersteunen een aantal particuliere woningeigenaren die samen bezig zijn te verduurzamen.

Er zijn werkgroepen in het leven geroepen over verschillende  onderwerpen, zoals dakrenovatie en miniwarmtenetten. Er wordt onder meer gekeken naar gezamenlijke inkoop, diervriendelijk isoleren en asbestsanering. Lees meer over Verduurzamen in Zeist-West.

In veel woningen wordt aardgas gebruikt voor het verwarmen van de woning, voor het verzorgen van warm water, en voor het koken. Veel mensen willen weten hoe dat in de toekomst geregeld gaat worden, als hun woning en hun buurt aardgasvrij worden. De gemeente heeft daarvoor een plan gemaakt: de Transitievisie Warmte.

Wilt u meer weten over wat u nú al kunt doen om uw woning voor te bereiden op een toekomst zonder aardgas? Via de kaart stapsgewijs naar aardgasvrij kunt u zien wat de voorlopige ideeën zijn van de gemeente voor het aardgasvrij maken van uw buurt. Ook leest u welke maatregelen u nu al kunt nemen om uw huis daarop voor te bereiden. Ook op de site van Mijn Groene Huis vindt u hier veel informatie over, bij afscheid van aardgas.

Wilt u meer weten over wat u nú al kunt doen om uw woning voor te bereiden op een toekomst zonder aardgas?

 • Via de kaart stapsgewijs naar aardgasvrij kunt u zien wat de voorlopige ideeën zijn van de gemeente voor het aardgasvrij maken van uw buurt. Ook leest u welke maatregelen u nu al kunt nemen om uw huis daarop voor te bereiden.
 • Ook op de site van Mijn Groene Huis vindt u informatie over dit onderwerp, bij afscheid van aardgas.

Er zijn vele manieren om woningen van warmte te voorzien wanneer ze van het gas zijn afgesloten. Enkele voorbeelden:

 • Er kan een warmtenet worden aangelegd. Dat is een leidingenstelsel waarop alle huizen in een buurt zijn aangesloten. Een warmtenet kan aan verschillende warmtebronnen worden gekoppeld, zoals:
  • aardwarmte
  • een gezamenlijke warmtepomp
  • restwarmte van een fabriek
  • biogas
  • biomassa
  • waterstof
  • warmte-koude-opslag in de bodem
 • Woningen kunnen ook een eigen warmtebron hebben. Bijvoorbeeld een lucht- of bodemwarmtepomp, infraroodpanelen of een zonneboiler (voor warm water).
 • Ook is het mogelijk om voor enkele woningen samen de warmtebron te regelen. Bijvoorbeeld een gezamenlijk systeem dat warmte haalt uit ondiepe bodemlagen voor individuele warmtepompen in meerdere woningen.

Wilt u meer weten over wat u nú al kunt doen om uw woning voor te bereiden op een toekomst zonder aardgas? Op de site van Mijn Groene Huis vindt u hier veel informatie over, bij afscheid van aardgas.

Voor elke buurt maakt de gemeente een uitvoeringsplan waarin komt te staan hoe we die buurt gaan verwarmen. Dus: wat komt er in de plaats voor aardgas? Die plannen worden in alle gevallen opgesteld in goed overleg met alle belanghebbenden in een buurt.

Wilt u meer weten over wat u nú al kunt doen om uw woning voor te bereiden op een toekomst zonder aardgas? Op de site van Mijn Groene Huis vindt u hier veel informatie over, bij afscheid van aardgas.