Gemeenteraad en griffie

De gemeenteraad is de democratisch gekozen vertegenwoordiging van de inwoners en het hoogste orgaan van de gemeente. De gemeenteraad stelt het gemeentelijk beleid vast en controleert de uitvoering.

Griffie

De griffie is de ambtelijke ondersteuning van de gemeenteraad. Zij:

  • adviseert de raad en raadsleden
  • organiseert de griffie de vergaderingen en bijeenkomsten
  • maakt alle vergaderstukken beschikbaar

De griffie maakt geen deel uit van de ambtelijk organisatie en werkt niet in opdracht van het college van burgemeester en wethouders.

  • Johan Janssen, griffier
  • Roland Beenen, senior raadsadviseur
  • Annemarijke de Vos, senior raadsadviseur
  • Tolga Sungur, junior raadsadviseur
  • Hans Verhorst, commissie-griffier
  • Chantal van Rouwendaal, medewerker raadgriffie
  • Ingrid Wong, communicatieadviseur

Contact griffie

E-mail: raadsgriffie@zeist.nl

College van burgemeester en wethouders

De burgemeester is onafhankelijke voorzitter van de gemeenteraadsvergadering. De wethouders worden benoemd door de gemeenteraad en zijn verantwoordelijk voor de voorbereiding van besluitvorming en uitvoering van het beleid. Zij vormen samen het college van burgemeester en wethouders.