Taken rekenkamer

De Rekenkamer Zeist is een onafhankelijke onderzoekscommissie van de gemeente Zeist. Dit betekent dat de rekenkamer bestuurlijk of politiek niet verbonden is met de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders. Zij heeft kort gezegd de rol van kritische, onpartijdige partner die de spiegel voorhoudt bij belangrijke onderwerpen.

Bekijk hier een kort filmpje over het werk van de rekenkamer.

Resultaten beleidsvoornemens zichtbaar maken

De Rekenkamer Zeist wil voor raadsleden en Zeister inwoners zichtbaar maken wat er van de beleidsvoornemens terecht komt. De rekenkamer doet objectief onderzoek. Zij onderzoekt, meestal achteraf, of het beleid van de gemeente werkt zoals het bedoeld was. Maar soms kijken ze ook vooruit.

Jaarverslag en jaarplan

Een jaarlijks overzicht van de activiteiten en onderzoeken van de Rekenkamer Zeist vindt u in het jaarverslag. De meest recente jaarverslagen van de rekenkamer staan op de Raadsinformatie-website

Samen met het jaarverslag bieden we de raad een jaarplan aan, waarin we op hoofdlijnen de plannen voor het komende jaar ontvouwen.

Objectief onderzoek met concrete aanbevelingen

De rekenkamer geeft concrete aanbevelingen aan de gemeenteraad en het college. De gemeenteraad besluit of zij het college van burgemeester en wethouders vraagt de aanbevelingen uit te voeren. Met de aanbevelingen wil de rekenkamer het functioneren van de gemeente verbeteren. Zij geeft handvatten die de raad ondersteunen bij hun sturende en controlerende taak. De aanbevelingen helpen de gemeenteraad kaders te stellen: aangeven van randvoorwaarden aan het beleid.

De conclusies en aanbevelingen van rekenkameronderzoeken worden in een aanbevelingenregister opgenomen. Door dit bij te houden wordt nagegaan of de aanbevelingen ook worden uitgevoerd.

Goed om te weten

De verordening op de rekenkamercommissie is de formele basis van de Rekenkamer Zeist. Ieder jaar schrijft de rekenkamer een jaarplan waarin zij vooruit blikt op de onderzoeken die gaan komen. In het jaarverslag gaat de commissie in op de resultaten van het afgelopen jaar. Per jaar heeft de Rekenkamer Zeist een vast bedrag voor onderzoek, het onderzoeksbudget. De Rekenkamer Zeist is aangesloten bij de Nederlandse Vereniging voor Rekenkamers en Rekenkamercommissies.