Taken rekenkamer

De Rekenkamer Zeist is een onafhankelijke onderzoekscommissie van de gemeente Zeist. Dit betekent dat de rekenkamer bestuurlijk of politiek niet verbonden is met de gemeenteraad en het college van Burgemeester & Wethouders. Zij heeft kort gezegd de rol van kritische, onpartijdige partner die de spiegel voorhoudt bij belangrijke onderwerpen.

Bekijk hier een kort filmpje over het werk.

Resultaten beleidsvoornemens zichtbaar maken

De Rekenkamer Zeist wil voor raadsleden en Zeister inwoners zichtbaar maken wat er van de beleidsvoornemens terecht komt. De rekenkamer doet objectief onderzoek (pdf, 180 KB). Zij onderzoekt, meestal achteraf, of het beleid van de gemeente werkt zoals het bedoeld was. Maar soms kijken ze ook vooruit.

Objectief onderzoek met concrete aanbevelingen

De rekenkamer geeft concrete aanbevelingen aan de gemeenteraad en het college. De gemeenteraad besluit of zij het college van B & W vraagt de aanbevelingen uit te voeren. Met de aanbevelingen wil de rekenkamer het functioneren van de gemeente verbeteren. Zij geeft handvatten die de raad ondersteunen bij hun sturende- en controletaak. De aanbevelingen helpen de gemeenteraad kaders te stellen: aangeven van randvoorwaarden aan het beleid.

Goed om te weten

De verordening op de rekenkamercommissie is de formele basis van de Rekenkamer Zeist. Ieder jaar schrijft de rekenkamer een jaarplan waarin zij vooruit blikt op de onderzoeken die gaan komen. In het jaarverslag gaat de commissie in op de resultaten van het afgelopen jaar. Per jaar heeft de Rekenkamer Zeist een vast bedrag voor onderzoek, het onderzoeksbudget. De Rekenkamer Zeist is aangesloten bij de Nederlandse Vereniging voor Rekenkamers en Rekenkamercommissies.