College van burgemeester en wethouders

Gemeente Zeist heeft een burgemeester en 4 wethouders. Gezamenlijk vormen zij het dagelijks bestuur van de gemeente, het college, waarvan de burgemeester voorzitter is. De gemeentesecretaris ondersteunt het college. Het college vergadert elke dinsdag. Deze vergaderingen zijn niet openbaar.

Van links naar rechts: Sander Jansen, Koos Janssen, Laura Hoogstraten, Marcel Fluitman, Wouter Catsburg, René Grotens