Werk aan de weg

Om de kwaliteit van de wegen en de bereikbaarheid van de gemeente optimaal te houden, wordt regelmatig aan de weg gewerkt. Om overlast voor de gebruiker tot een minimum te beperken, informeert de gemeente u over deze wegwerkzaamheden.

In Zeist wordt (ook) in de zomer gewerkt aan verschillende wegen. De keuze om juist de zomerperiode  te gebruiken, is gemaakt omdat er dan minder verkeersdeelnemers zijn. De werkzaamheden dragen bij aan de bereikbaarheid en/of de kwaliteit van de wegen. Naast projecten als Bergweg en Station Driebergen-Zeist zijn er andere plekken waar wegwerkzaamheden plaatsvinden. Voor de verkeersdeelnemer kan dit betekenen dat hij/zij hierdoor overlast ervaart.

Wij begrijpen dat dit vervelend kan zijn. De aannemer plaatst bij werkzaamheden (omleidings)borden, zodat u toch op de plek van bestemming komt. Wij realiseren ons dat dit niet de mogelijke overlast wegneemt.

Asfalt-, straat- en andere werkzaamheden in verschillende straten (september)

In de volgende straten vinden verschillende asfalt-, straat- en andere werkzaamheden plaats:

Let op: Bij slecht weer kunnen onderstaande werkzaamheden verschoven worden naar een andere datum.

Overzicht verschillende asfalt-, straat en andere werkzaamheden
StraatWerkzaamhedenDatumOmleiding
BergwegStraat- en andere werkzaamhedenPlanning 24 juli tot en met 30 novemberOmleiding wordt via borden aangegeven
DriebergsewegVitens vervangt de waterleidingen. Na de werkzaamheden van Vitens vervangt de gemeente de stoep en het fietspad wordt deels verbreed

Maandag 18 tot en met vrijdag 29 september

(in het weekend wordt er niet gewerkt)

Omleiding wordt met borden aangegeven
Dorpsstraat Straatwerk wordt aangepast voor planten van bomen en er worden boomkransen geplaatst

Maandag 18 tot en met vrijdag 29 september

KwekerijwegAanpassen straatwerk bij parkeervak, vanwege beschadigingenMaandag 18 tot en met vrijdag 29 september (in het weekend wordt er niet gewerkt)
Koelaan Rotonde wordt vervangen en er vinden asfaltwerkzaamheden plaats tot aan de WeteringlaanMaandag 25 tot en met vrijdag 29 september
Kampdwarsweg

Onderhoudswerkzaamheden viaduct:

 • het aanbrengen van een nieuwe slijtlaag
 • herstellen van beton
 • vervangen van de leuning
 • onderhoud kunstwerk (Rijkswaterstaat)
 • Maandag 2 tot en met vrijdag 6 oktober
 • Woensdag 25 tot en met donderdag 26 oktober (Tussen 19:30 en 05:00 uur fietsbrug afgesloten)
 • Donderdag 26 tot en met vrijdag 27 oktober (Tussen 19:30 en 05:00 uur fietsbrug afgesloten)
Verlengde Slotlaan > Weg van Heibergen > fietspad ten noorden van de A28 en andersom
Voorheuvel, tussen Albert Heyn en rotondeOnderdeel herinrichting centrumMaandag 25 september tot en met novemberOmleiding zie website www.centrumzeistvernieuwt.nl
Stationsgebied Driebergen-ZeistVanwege verschillende werkzaamheden rijden er geen treinen en de spoorwegovergang ter hoogte van de Hoofdstraat is afgesloten voor verkeer Vrijdag 29 september tot en met zondag 2 oktoberOdijkerweg-spoorovergang en NS zet bussen in

Inloopspreekuur Schaerweijdelaan- van Lenneplaan goed bezocht

Inloopspreekuur Schaerweijdelaan- van Lenneplaan goed bezocht

De inloopavond op 12 september werd goed bezocht. Er kwamen ongeveer zestig inwoners langs die hun ervaringen deelden en vragen stelden. Veel reacties gingen over het gevoel van onveiligheid op de kruising. Met name de snelheid op de Schaerweijdelaan en het gevoel van onveiligheid bij het oversteken voor fietsers werden veelvuldig genoemd.

Wij nemen deze reacties serieus en we zijn ons ervan bewust dat de kruising drukker is door de tijdelijke omleidingsroute van de Bergweg. We willen het gevoel van onveiligheid wegnemen. Daarom komen er vanaf maandag 18 september in de ochtend en avond verkeersregelaars om het oversteken voor fietsers te begeleiden. De verkeersregelaars blijven voor de duur van de omleidingsroute op de Bergweg.

Eind oktober geven we aan hoe we omgaan met de reacties die zijn gegeven.

Voorheuvel afgesloten, tussen Albert Heijn en rotonde (25 september t/m november)

Vanaf maandag 25 september wordt het deel van de Voorheuvel (tussen de Albert Heijn en de rotonde) heringericht. De werkzaamheden duren naar verwachting 2 maanden. In deze periode is er geen doorgaand verkeer meer mogelijk vanaf de Weeshuislaan richting de rotonde 1e Hogeweg – Montaubanstraat. Parkeergarage Markt (Promenade) blijft bereikbaar via de Weeshuislaan. Verkeer vanuit Parkeergarage 1e Hogeweg kan wegrijden via de rotonde of Weeshuislaan.

Tijdens de werkzaamheden is er een omleiding voor autoverkeer naar de 1e Hogeweg en omgeving.

Bergweg en omgeving herinrichting (eind juli tot eind november)

In de periode tussen eind juli tot eind november 2017 zijn er wegwerkzaamheden gepland op de Bergweg. Er is gekozen voor de zomerperiode, omdat er dan doorgaans minder verkeer is. Het eerste deel, tussen de Steynlaan en de Jacob van Lenneplaan wordt eind augustus afgerond. In dezelfde periode wordt ook de kruising Schaerweijdelaan – Jacob van Lenneplaan aangepast. Het tweede deel van de herinrichting van de Bergweg, vanaf de kruising Jacob van Lenneplaan tot en met de kruising Schaerweijdelaan-Panweg, start nadat het eerste deel is afgerond.

Meer informatie over de werkzaamheden staat op deze website: Herinrichting Bergweg en omgeving

Stationsgebied Driebergen-Zeist (oplevering december 2020)

Op 16 september 2016 is de vernieuwing officieel van start gegaan. Naar verwachting is het project in 2020 volledig voltooid.

Kijk voor de meest recente ontwikkelingen op www.stationdriebergenzeist.nl of download de app op uw telefoon.

1e Hogeweg vervanging waterleiding door Vitens (3 juli tot 31 oktober)

Aannemer A. Hak begint (namens Vitens) op maandag 3 juli 2017 met het vervangen van een waterleiding aan de noordoostkant van de 1e Hogeweg (zijde Meester de Klerkstraat). De hele waterleiding vanaf Vishandel Vossole tot en met de Benetton moet worden vervangen. De werkzaamheden vinden gefaseerd plaats en moeten in oktober afgerond zijn.

Meer informatie over de werkzaamheden staat op de website www.zeistcentrumvernieuwt.nl

Slotlaan en zijstraten (8 mei tot eind september 2017)

Op maandag 8 mei 2017 starten de werkzaamheden voor de herinrichting van de Slotlaan en de zijstraten (Weeshuislaan, Middellaan en Jagerlaan.) Eind september wordt de Slotlaan grotendeels opgeleverd.

Meer informatie over de werkzaamheden staat op de website www.zeistcentrumvernieuwt.nl

Maatregelen op de weg voor veiliger schoolomgeving (17 juli tot en met 18 augustus)

Om te zorgen voor een veiliger en beter zichtbare schoolomgeving, worden alle basisscholen in Zeist voorzien van een uniforme inrichting met:

 • rode en gele paaltjes
 • bebording
 • rood-geel gekleurde markering op de weg

De bedoeling is dat weggebruikers in één oogopslag zien dat zij een schoolomgeving binnen rijden en hun snelheid hierop aanpassen. Het project is in goed overleg met gemeente, schoolbesturen en de aannemer tot stand gekomen. Nadat in 2016 de eerste scholenomgevingen zijn aangepakt, worden in de zomervakantie van 2017 ook de meeste andere basisscholen in Zeist van een dergelijke inrichting voorzien.

Een paar scholen volgen later in 2017 en 2018, omdat het in die gevallen vanwege geplande wegwerkzaamheden niet handig is de markering nu al aan te brengen.

Overzicht maatregelen op de weg voor veiliger schoolomgeving basisscholen
SchoolWerkzaamhedenDatum
OBS De Koppel, De Clomp 2006Vervangen palenMaandag 17 juli tot en met vrijdag 18 augustus
OBS Pirapoleon, Schoolweg 16Aanbrengen wegmarkeringMaandag 17 juli tot en met vrijdag 18 augustus
OBS De Dreef, Laan van Vollenhove 1457Aanbrengen wegmarkeringMaandag 17 juli tot en met vrijdag 18 augustus
Rehobothschool, G.J. van der Veenlaan 2Aanbrengen wegmarkering en palenMaandag 17 juli tot en met vrijdag 18 augustus
Zeister Vrije School, Socrateslaan 22Aanbrengen wegmarkering en palenMaandag 17 juli tot en met vrijdag 18 augustus
Zeister Vrije School, Burg. Van Tuyllaan 35Aanbrengen wegmarkeringMaandag 17 juli tot en met vrijdag 18 augustus
CBS Ichtus, Locatie De Lindenhof, Nicolaas Beetslaan 2 Aanbrengen wegmarkeringMaandag 17 juli tot en met vrijdag 18 augustus
CBS Nije-Kroost, Kroostweg 74aAanbrengen wegmarkeringMaandag 17 juli tot en met vrijdag 18 augustus
CBS Oud Zandbergen, Prins Alexanderweg 1aAanbrengen wegmarkering en palenMaandag 17 juli tot en met vrijdag 18 augustus
Damiaanschool, Locatie Lelielaan, Leliestraat 21Aanbrengen wegmarkering en palenMaandag 17 juli tot en met vrijdag 18 augustus
KBS De Kameleon, Schröder van der Kolklaan 1Aanbrengen wegmarkeringMaandag 17 juli tot en met vrijdag 18 augustus
SBO Tobiasschool, Prof. Lorentzlaan 16Aanbrengen wegmarkering en palenMaandag 17 juli tot en met vrijdag 18 augustus

 

 

Zuidzijde Driebergseweg verbreden fietspad en groot onderhoud stoep (11 september 2017 - maart 2018)

We willen dat het in Zeist fijn is om te fietsen en dat het aantrekkelijk is om op de fiets te stappen. Prettige fietspaden en minder vaak oversteken hoort daarbij. We verbeteren de kwaliteit van de fietsroute langs de Driebergseweg door het fietspad aan de zuidzijde (zijde Wereldnatuurfonds) te verbreden tot een 2 richtingen bereden fietspad. De verbreding zorgt er voor dat:

 • fietsers minder vaak hoeven over te steken
 • de fietsafstanden kleiner worden
 • verkeersveiligheid groter wordt

Door een nieuw asfalt op het fietspad neemt het comfort voor de fietsers toe. Tegelijkertijd wordt het voetpad vernieuwd. De kruisingen van het fietspad met zijwegen worden opvallend rood gemaakt waardoor ze beter te zien zijn.

Meer informatie over de werkzaamheden vindt u op deze website: Zuidzijde Driebergseweg verbreden fietspad en groot onderhoud stoep

Hoog Kanje verschillende werkzaamheden (10 juli tot en met 31 oktober)

De aannemer start 10 juli met het opbreken van het oude asfalt en het aanleggen van nieuwe regenwaterriolering. Daarna volgt de aanleg van de nieuwe rijweg. Langs de rijweg komen parkeerplaatsen en de parallelweg wordt doorgetrokken. Tot slot vervalt de aansluiting Hoog Kanje richting de prinses Margrietlaan.

Aan de kant van de Bredeschool komt naast een voetpad ook een fietspad. Hierlangs komt verlichting vergelijkbaar met de rest van Kerckebosch. De inrichting van Hoog Kanje gebeurt in fasen.

Fase 1: maandag 10 juli tot 20 augustus (schoolvakantie)

Tijdens deze fase is Hoog Kanje ter hoogte van Binnenbos, de Bredeschool en Stuifheuvel afgesloten en de gebouwen langs Hoog Kanje zijn met de auto slecht bereikbaar. Het bestemmingsverkeer kan met enige overlast de parallelweg gebruiken. Het advies aan bezoekers is om de auto in de omgeving te parkeren en dan een stukje te lopen. Vanaf 21 augustus is Hoog Kanje weer toegankelijk voor (auto) verkeer.

Fase 2: maandag 21 augustus tot 23 september

In deze periode zijn er afrondende werkzaamheden. Er staan verkeersregelaars klaar om het verkeer te leiden en vragen te beantwoorden.

Verkeerssituatie gewijzigd

Als gevolg van de nieuwe inrichting van Kerckebosch wijzigen de volgende verkeerssituaties per 21 augustus 2017:

 • De aansluiting Hoog Kanje, vanaf de kruising met de Kerckeboschlaan, richting de Prinses Margrietlaan vervalt voor autoverkeer. Deze route blijft toegankelijk voor fietsers en voetgangers.
 • De Waldeck Pyrmontlaan tussen de Graaf Lodewijklaan en Graaf Janlaan is per 21 augustus afgesloten voor auto's. Deze route blijft toegankelijk voor fietsers en voetgangers. BSO Het Kraaienest bereikt u met de auto via de Graaf Lodewijklaan.

Fase 3: eind september tot en met eind oktober 2017

In deze laatste fase vervangt de aannemer de huidige verlichting door nieuwe Kerckebosch verlichting. Het verkeer op de rijweg heeft geen last van de werkzaamheden.

Meer informatie

Meer informatie over de werkzaamheden in Hoog Kanje is te vinden op www.kerckeboschzeist.nl

Paduaweg (Den Dolder) deels afgesloten (tot 1 januari 2018)

Voor werkzaamheden aan de nieuwe fietstunnel bij de Tolhuislaan, is de Paduaweg voor langere tijd afgesloten voor autoverkeer. Met de nieuwe fietstunnel  komt er een veilige route tussen het noorden en zuiden van Den Dolder voor fietsers, voetgangers en scooters. Voor meer informatie over de aanleg van de fietstunnel, zie project drieluik Den Dolder >>.

Actuele verkeerssituatie

Op www.zeist.nl/bereikbaar vindt u de actuele verkeerssituatie op de doorgaande wegen in en rondom Zeist. In één oogopslag ziet u waar er zich op dat moment vertragingen voordoen. GoedOpWeg.nl informeert u over wegwerkzaamheden van wegbeheerders in de regio; u kunt zich abonneren op de nieuwsalert.
De planningen zijn altijd onder voorbehoud.

Meer informatie en online melden

Heeft u vragen over de werkzaamheden? Neemt u gerust contact met ons op via zeist@zeist.nl of het vijfcijferige telefoonnummer van de gemeente: 14 030

Een melding woonomgeving gaat onder andere over: beschadigd wegdek, verkeersborden, trottoirschade, defecte straatverlichting, onkruid, overhangende takken, rioleringen, vervuiling en hondenpoep. U kunt online een melding doen of via telefoonnummer 14 030.

Online melden