Werk aan de weg

We werken regelmatig aan de weg om de kwaliteit van onze wegen en de bereikbaarheid optimaal te houden. Wegwerkzaamheden kunnen hinder veroorzaken, maar we proberen daarbij altijd om de overlast voor u tot een minimum te beperken. Als er een omleiding is, dan wordt die ter plekke ook met borden aangegeven.

Kaart met werkzaamheden en routeplanner

Op de kaart staan de huidige wegwerkzaamheden in en rondom de gemeente Zeist. Ook staat er een routeplanner op de kaart (links bovenin). Deze routeplanner houdt rekening met de omleidingen.

Kaart met wegwerkzaamheden en omleidingen
Klik op de afbeelding om de kaart met wegafsluitingen en routeplanner te openen

Let op: Bij slecht weer kunnen onderstaande werkzaamheden verschoven worden naar een andere datum

Overzicht verschillende asfalt-, straat en andere werkzaamheden
Dorp/wijkStraatWerkzaamhedenStartEindeOmleiding

Zeist-West

De Clomp

Winkelcentrum de ClompHerinrichting van het winkelcentrum.tot en met 2020Binnenterrein en oude parkeerterrein de Clomp zijn afgesloten voor autoverkeer. Ook fietsers en voetgangers worden omgeleid.
Zeist-Ooststation Driebergen-ZeistHerinrichting stationsgebied Driebergen-Zeisttot 2021

Snelheidsbeperking gemotoriseerd verkeer. Af en toe oponthoud door werkzaamheden. Omleiding voor fietsers en voetgangers.

Zeist-Oost

station Driebergen-Zeist

Hoofdstraat

ingebruikname oostelijke onderdoorgangvrijdag 25 oktobermaandag 28 oktoberHoofdstraat  afgesloten. Bekijk wanneer en hoe de omleiding loopt. Treinen rijden volgens normale dienstregeling.
AusterlitzTraayweg en Traaij fietspadVerbreding fietspadmaandag 1 julibegin september (week 36)Fietspad is afgesloten vanaf einde bebouwde kom Driebergen tot aan Zeisterweg in Woudenberg. Fietsers op rijbaan. Snelheidsbeperking gemotoriseerd verkeer.
Zeist-NoordUtrechtseweg - Jordanlaan

Aanpassen fietsoversteek fase 2:

Aanpassingen ingaande busbaan

woensdag 24 julivrijdag 9 augustusRijbaan voor verkeer richting Zeist is tijdelijk gewijzigd, bekijk de kaart
Zeist-NoordUtrechtseweg - Jordanlaan

Aanpassen fietsoversteek fase 3:

Aanpassingen aan de fietspaden ter hoogte van de Jordanlaan
maandag 12 augustusvrijdag 30 augustus

 

Zeist-NoordOude Arnhemseweg, bij school De MeerklankAanleggen van een haal- en brengstrookmaandag 22 julivrijdag 30 augustus

Weg is afgesloten, volg de omleiding via de Laan van Eikenstein en Koepellaan

Den DolderDolderseweg, fase 1

Asfalteren rijweg en stoep Dolderseweg (Fornheselaan tot en met rand bebouwde kom) in 4 fases.

Fase 1: Hertenlaan-West tot en met rand bebouwde kom

20 augustus13 september

Rijbaan afgesloten voor gemotoriseerd verkeer.

Omleiding voor auto's en bussen.

Zeist-NoordKrakelingweg (ventweg)Aanleg glasvezelkabel2 september13 septemberWeg afgesloten, met uitzondering voor aanwonenden
Bosch en DuinHobbemalaanVervangen verharding rijbaan en fietspadmaandag 9 septembermaandag 14 oktoberRijbaan afgesloten, volg de omleiding

De Dolderseweg krijgt een nieuw wegdek. De werkzaamheden voeren we uit in 4 fasen. Natuurlijk zorgen we steeds voor een omleiding van het autoverkeer.

Planning

  • Fase 1: dinsdag 20 augustus tot en met vrijdag 13 september
  • Fasen 2-3-4: in de periode van medio september tot en met december

Fase 1

In fase 1 pakken we het wegdeel aan dat loopt vanaf de bebouwde komgrens (rotonde) tot het midden van de splitsing met Hertenlaan-West.

Tijdens de werkzaamheden is dit deel van de Dolderseweg afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Voor hen geldt een omleiding; die loopt via de Nieuwe Dolderseweg. Zodra fase 1 klaar is, gaat dit wegdeel weer open voor alle verkeer.

Voetgangers kunnen gewoon langs de werkzaamheden lopen. Fietsers moeten afstappen en dit stukje met de fiets aan de hand lopen.

Waarom deze werkzaamheden?

Op de Dolderseweg gaan we het wegdek vernieuwen, vanaf de grens met de bebouwde kom tot aan de Fornheselaan. Dit doen we van erfgrens tot erfgrens. De asfaltlaag is namelijk dringend toe aan vervanging. Ook maken we de weg smaller en er komen verhoogde kruisingen. Het voetpad aan de noordzijde trekken we door tot aan de komgrens en regenwater gaan we afvoeren in de bermen.

Nadat de werkzaamheden klaar zijn is de weg fijner om op te rijden, duurzamer en veiliger.

Nog meer wegwerkzaamheden:

Vragen

Heeft u nog vragen over de werkzaamheden? Neemt u gerust contact met ons op via zeist@zeist.nl of het vijfcijferige telefoonnummer van de gemeente: 14 030

Melding woonomgeving

Een melding woonomgeving gaat onder andere over: beschadigd wegdek, verkeersborden, trottoirschade, defecte straatverlichting, onkruid, overhangende takken, rioleringen, vervuiling en hondenpoep. U kunt online een melding doen of via telefoonnummer 14 030.

Online melden

Help ons de website verbeteren

Wij werken continu aan de verbetering van deze website. Mist u informatie, kunt u het niet vinden of heeft u een tip? Laat het ons weten. 

Help ons de website verbeteren