Onderhoud Valckenbosch

Categorie├źn

 • Zeist
 • Verkeer

In het Lyceumkwartier, in Valckenbosch, is het wegdek van de Dr. s'Jacoblaan en omgeving toe aan vervanging. Bewoners hebben dit bij ons aangegeven en wij hebben dit zelf ook vastgesteld. Daarom gaan we de verharding van de weg vernieuwen, maar we pakken ook meteen het groen, de riolering en de verkeersveiligheid aan.

Planning

 • 2e kwartaal 2024: aannemer geselecteerd 
 • 3e of 4kwartaal 2024: start werkzaamheden

Deze planning is onder voorbehoud van wijzigingen.

Er zijn 5 definitieve ontwerpen gemaakt. Elk ontwerp toont een ander stukje van het projectgebied en bestaat uit een luchtfoto met daar overheen een technische tekening van het ontwerp.

Let op: het laden van de documenten kan even duren.

Heeft u moeite met het bekijken en/of begrijpen van de ontwerpen? Neemt u dan contact met ons op.

 1. Burgemeester Van Holthelaan en Burgemeester Van Tuyll-laan (pdf, 5 MB)
 2. Van Tetslaan, dr. s'Jacoblaan en Burgemeester Van Tuyll-laan  (pdf, 4 MB)
 3. Van Tetslaan, Valckenboschlaan en Burgemeester Van Tuyll-laan (pdf, 5 MB)
 4. Van Tetslaan en Burgemeester Van Tuyll-laan (pdf, 3 MB)
 5. Valckenboschlaan en dr. s'Jacoblaan (pdf, 4 MB)

Informatiebijeenkomst 13 juni 2023

Op 13 juni 2023 was er een informatiebijeenkomst waar u de voorlopige ontwerpen kon bekijken. Het projectteam geeft u graag een terugkoppeling: overzicht vragen, reacties en antwoorden (pdf, 199 KB) .

Projectgebied en werkzaamheden

Projectgebied

Het projectgebied bestaat uit:

 • Dr. s'Jacoblaan
 • Valckenboschlaan
 • Van Tetslaan
 • Burgemeester Van Holthelaan 
 • Burgemeester Van Tuyll-laan

Werkzaamheden

We gaan groot onderhoud uitvoeren:

 • Het asfalt vervangen we door straatstenen. Ook de stoep wordt vernieuwd. 
 • De wegen richten we beter en veiliger in, zodat ze passen bij een 30-kilometer-per-uur-gebied.
 • Aan de Van Tetslaan veranderen we een aantal te lange parkeervakken naar parkeervakken met een standaardafmeting.
 • De straatkolken en -huisaansluitingen worden vervangen.
 • We voeren onderhoud uit aan de plantsoenen en de bomen als dat nodig is. En we maken ruimte voor meer groen op de plekken waar dat kan. Ook zorgen we voor een betere opname van regenwater in de bodem.

Alvast bedankt voor uw begrip

De werkzaamheden voeren we in fases uit. Zo houden we de buurt goed en veilig bereikbaar. We proberen eventuele verkeersoverlast zo veel mogelijk te beperken.

De woningen, de Zeister Vrije School en andere voorzieningen blijven te voet bereikbaar.