Werk aan de weg

We willen onze wegen en bereikbaarheid goed (onder)houden. Daarom werken we regelmatig aan de weg. Hinder en overlast proberen we altijd tot een minimum te beperken. Omleidingen geven we met borden aan.

De huidige werkzaamheden in en rondom de gemeente Zeist vindt u op een kaart. Linksboven staat ook een routeplanner die rekening houdt met de omleidingen.

Kaart met wegwerkzaamheden

Koningsdag: 27 april

Op Koningsdag worden deze wegen afgesloten door het plaatsen van afzethekken en toegangsbeheer door 5 verkeersregelaars:

  • Vanaf 7.00 uur tot 18.30 uur: Het Rond (t.h.v. Figi), Slotlaan (t.h.v. Walkartpark), Jufferstraat, 2de Hogeweg

  • Vanaf 7.00 uur tot 19.00 uur: Slotlaan (centrum), Middellaan, Jagerlaan

  • Vanaf 7.00 uur tot 23.00 uur: Kerkweg, 1ste Hogeweg

Meer informatie over de activiteiten op Koningsdag

Oude Arnhemseweg herinrichting als fietsstraat

Vanaf 25 maart tot 26 juli 17.00 uur wordt de Oude Arnhemseweg tussen de Schaerweijdelaan en Montaubanstraat ingericht als fietsstraat. De werkzaamheden worden in 5 fases uitgevoerd om de hinder te beperken. 

Krakelingweg

Vanaf 22 april tot 25 april 16.00 uur wordt in verband met het uitvoeren van asfaltwerkzaamheden op de kruising met de Laantje Zonder Eind de fietsoversteek verplaatst en gecombineerd met de bestaande voetgangersoversteek. Deze oversteek wordt voorzien van een plateau.

Griffensteijnselaan: herinrichting naar 30 km/u-weg

Vanaf 19 januari tot 31 juli voeren we werkzaamheden uit op de Griffensteijnselaan, vanaf de rotonde met de Griftlaan tot aan de Waterigeweg. De werkzaamheden voeren we in fases uit om de woningen bereikbaar te houden. 

  • Fase 1: 19 januari tot en met 16 februari
  • Fase 2A: 19 februari tot 15 maart
  • Fase 2B: 18 tot 29 maart
  • Fase 3: 25 maart tot 19 april 
  • Fase 4: 22 april tot 10 mei
  • Fase 5: 22 april tot 31 juli

Onderhoudswerkzaamheden gebouwen Cronjélaan

Vanaf de rijbaan aan de bestaande panden worden vanaf 10 april 07.00 uur tot 19 juli 17.00 uur werkzaamheden uitgevoerd. Hiervoor wordt ook een parkeerverbod ingesteld op een aantal parkeerstroken. De werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd.