Werk aan de weg

Regelmatig werken we aan de weg om de kwaliteit van onze wegen en de bereikbaarheid optimaal te houden. Wegwerkzaamheden kunnen hinder veroorzaken, maar we proberen daarbij altijd om de overlast tot een minimum te beperken. Als er een omleiding is, dan wordt deze ter plekke ook met borden aangegeven.

Kaart met werkzaamheden en routeplanner

Op de kaart staan de huidige wegwerkzaamheden in en rondom de gemeente Zeist. Ook staat er een routeplanner op de kaart; deze vindt u in de balk bovenaan de kaart. De routeplanner houdt bij het berekenen van uw rijroute rekening met de omleidingen.

Kaart met wegwerkzaamheden

Overzicht werkzaamheden 2021

Alle data zijn onder voorbehoud van wijzigingen. Bijvoorbeeld door slecht weer kunnen werkzaamheden worden verschoven of komen te vervallen.

Zeist

Schoolweg

  • Werkzaamheden: De Schoolweg wordt voorzien van nieuwe klinkerbestrating. Om het parkeren in de berm van de Schoolweg te voorkomen worden anti parkeervoorzieningen getroffen. Om deze werkzaamheden uit te kunnen voeren sluiten we de Schoolweg af. De woningen blijven bereikbaar. Het √©√©nrichtingverkeer op de Schooldwarsweg wordt daardoor tijdelijk ingetrokken.
  • Start: maandag 29 maart
  • Einde: eind april

Utrechtseweg

  • Werkzaamheden: De firma van den Heuvel gaat met een gestuurde boring onder de Utrechtseweg door. Hiervoor hebben ze ruimte nodig op het fietspad/voetpad om veilig te kunnen werken. Het fietspad/voetpad is dan afgesloten richting Utrecht en De Bilt.
  • Start: Maandag 26 april 07.00 uur
  • Einde: Vrijdag 7 mei 16.00 uur

Oude Arnhemseweg en omliggende straten

  • Werkzaamheden: De firma van den Heuvel vervangt in opdracht van Stedin de waterleidingen. De vervanging is ter voorbereiding op de herinrichting van de wegen dit jaar. De verkeershinder wordt zoveel mogelijk beperkt door het combineren van de werkzaamheden.
  • Start: maandag 8 februari 07.00 uur
  • Einde: vrijdag 30 april 17.00 uur

Meer informatie

Bekijk meer wegwerkzaamheden in uw omgeving:

Vragen

Heeft u nog vragen over de werkzaamheden? Neemt u gerust contact met ons op via zeist@zeist.nl of ons vijfcijferig telefoonnummer 14 030.