Werk aan de weg

We willen onze wegen en bereikbaarheid goed (onder)houden. Daarom werken we regelmatig aan de weg. Hinder en overlast proberen we altijd tot een minimum te beperken. Omleidingen geven we met borden aan.

De huidige werkzaamheden in en rondom de gemeente Zeist vindt u op een kaart. Linksboven staat ook een routeplanner die rekening houdt met de omleidingen.

Kaart met wegwerkzaamheden

Fietsoversteek Driebergseweg / Blikkenburgerlaan

De fietsoversteek op de Driebergseweg bij de Blikkenburgerlaan wordt aangepast van 10 juni 7.00 tot en met 12 juli 17.00 uur.  Om de verkeersoverlast te beperken is de rijrichting vanaf de Lageweg/Centrum naar de A12/Station Driebergen-Zeist open. Verkeer vanaf de A12/Station Driebergen-Zeist richting Centrum/A28 wordt omgeleid via de Arnhemse Bovenweg.

Oude Arnhemseweg herinrichting als fietsstraat

Vanaf 25 maart tot 26 juli 17.00 uur wordt de Oude Arnhemseweg tussen de Schaerweijdelaan en Montaubanstraat ingericht als fietsstraat. De werkzaamheden worden in 5 fases uitgevoerd om de hinder te beperken. 

Griffensteijnselaan: herinrichting naar 30 km/u-weg

Vanaf 19 januari tot 31 juli voeren we werkzaamheden uit op de Griffensteijnselaan, vanaf de rotonde met de Griftlaan tot aan de Waterigeweg. De werkzaamheden voeren we in fases uit om de woningen bereikbaar te houden. 

  • Fase 1: 19 januari tot en met 16 februari
  • Fase 2A: 19 februari tot 15 maart
  • Fase 2B: 18 tot 29 maart
  • Fase 3: 25 maart tot 19 april 
  • Fase 4: 22 april tot 10 mei
  • Fase 5: 22 april tot 31 juli

Onderhoudswerkzaamheden gebouwen Cronjélaan

Vanaf de rijbaan aan de bestaande panden worden van 10 april tot 19 juli 17.00 uur werkzaamheden uitgevoerd. Hiervoor wordt ook een parkeerverbod ingesteld op een aantal parkeerstroken. De werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd.