Werk aan de weg

Regelmatig werken we aan de weg om de kwaliteit van onze wegen en de bereikbaarheid optimaal te houden. Wegwerkzaamheden kunnen hinder veroorzaken, maar we proberen daarbij altijd om de overlast tot een minimum te beperken. Als er een omleiding is, dan wordt deze ter plekke ook met borden aangegeven.

Kaart met werkzaamheden en routeplanner

Op de kaart staan de huidige wegwerkzaamheden in en rondom de gemeente Zeist. Ook staat er een routeplanner op de kaart; deze vindt u in de balk bovenaan de kaart. De routeplanner houdt bij het berekenen van uw rijroute rekening met de omleidingen.

Kaart met wegwerkzaamheden

Overzicht werkzaamheden 2021

Alle data zijn onder voorbehoud van wijzigingen. Bijvoorbeeld door slecht weer kunnen werkzaamheden worden verschoven of komen te vervallen.

Zeist

Schoolweg

 • Werzaamheden: De Schoolweg wordt voorzien van nieuwe klinkerbestrating. Om het parkeren in de berm van de Schoolweg te voorkomen worden anti parkeervoorzieningen getroffen. Om deze werkzaamheden uit te kunnen voeren sluiten we de Schoolweg af. De woningen blijven bereikbaar. Het éénrichtingverkeer op de Schooldwarsweg wordt daardoor tijdelijk ingetrokken.
 • Start: maandag 29 maart
 • Einde: eind april

Oude Arnhemseweg Noord

 • Werkzaamheden: De bestaande asfaltverharding van de Oude Arnhemseweg Noord is al vervangen tot aan de Koepellaan. Vanaf de rotonde De Dreef tot voorbij het kruispunt Koepellaan wordt aangepast door het bedrijf Roelofs. Tijdens de werkzaamheden wordt een omleiding ingesteld voor autoverkeer. Fietsers en voetgangers hebben weinig last van de afsluiting.
 • Start: maandag 1 maart 07.00 uur
 • Einde: vrijdag 26 maart 17.00 uur

Oude Arnhemseweg en omliggende straten

 • Werkzaamheden: De firma van den Heuvel vervangt in opdracht van Stedin de waterleidingen. De vervanging is ter voorbereiding op de herinrichting van de wegen dit jaar. De verkeershinder wordt zoveel mogelijk beperkt door het combineren van de werkzaamheden.
 • Start: maandag 8 februari 07.00 uur
 • Einde: vrijdag 30 april 17.00 uur

Novalaan

 • Werkzaamheden: vervangen asfalt met straatstenen
 • Start: Maandag 18 januari
 • Einde: Woensdag 24 maart

De Novalaan wordt in 4 fases heringericht.

Scroll de tabel om meer te zien
  Omschrijving Data werkzaamheden Afsluiting/snelheidsbeperking
Fase 1 Plateau bij Kometenlaan (tijdelijke doorsteek via Kometenlaan voor toegang Abrona, Sportpark en woningen) Maandag 18 januari tot vrijdag 29 januari Snelheid ongewijzigd
Fase 2 Novalaan naar boven (Kometenlaan overdag niet bereikbaar. Cliënten Abrona, Ambulance via lift Bruggebouw. Brandweer via werkvak Maandag 1 febuari tot zaterdag 20 februari (alleen werkdagen) Afsluiting
Fase 3 Plateau Sterrenberglaan (doorsteek parkeerplaats Abrona. Fietspad vanuit Soesterberg afgesloten) Maandag 22 februari tot vrijdag 5 maart Snelheid ongewijzigd
Fase 4 Novalaan tot Rademakerstraat (afgesloten voor verkeer) Maandag 1 maart tot woensdag 24 maart Afsluiting

Meer informatie

Bekijk meer wegwerkzaamheden in uw omgeving:

Vragen

Heeft u nog vragen over de werkzaamheden? Neemt u gerust contact met ons op via zeist@zeist.nl of ons vijfcijferig telefoonnummer 14 030.