Masterplan buitensportaccommodaties

Categorieën

 • Zorg en Sport

In onze gemeente sport u op de mooiste en beste velden in de regio! Elke week gebruiken duizenden mensen de verschillende buitensportaccommodaties. Wij willen dat iedereen veilig en goed kan sporten. Zowel om te presteren, als voor de gezelligheid. Daarom werken wij samen met de sportverenigingen aan verbeteringen van de buitensportaccommodaties. Zo worden er nieuwe velden aangelegd, kleedkamers en kantines vervangen en worden de velden beter verlicht. Een aantal sportverenigingen gaat meer samenwerken en een enkele vereniging zal op termijn verhuizen.

Het masterplan buitensportaccommodaties (pdf, 2 MB)  is op 7 november 2017 vastgesteld.

Het plan in het kort:

 • Een kwaliteitsimpuls voor de buitensportaccommodaties en velden.
 • Meer samenwerking tussen verenigingen door het delen van velden en buitensportaccommodaties.
 • Naast het sporten ook andere functies (bijvoorbeeld recreatie en zorg) toestaan op de locaties.

Een deel van het masterplan bleek niet te kunnen worden uitgevoerd waardoor een bijstelling noodzakelijk was. Op 12 november 2020 is ingestemd met de voorstellen tot bijstelling van het masterplan buitensportaccommodaties. (pdf, 13 MB)

 

Buitensportlocaties

De uitvoering van het Masterplan duurt meerdere jaren. In onderstaand jaaroverzicht leest u de details. De planning voor dit jaar is onder voorbehoud van wijzigingen. Er kan bijvoorbeeld vertraging ontstaan door bestemmingsplanwijzigingen, vergunningprocedures of besluiten door de gemeenteraad. 

2023

2024

2025

 • Sportpark Blikkenburg-West
  • Oplevering paviljoen 
  • Aanleg en afronding overige voorzieningen
  • Aanleg 2 korfbalvelden met LED-verlichting

De uitvoering van het Masterplan duurt meerdere jaren. Er zijn al onderdelen klaar. Hier leest u de details. De planning is altijd onder voorbehoud van wijzigingen. Er kan bijvoorbeeld vertraging ontstaan door bestemmingsplanwijzigingen, vergunningprocedures of besluiten door de gemeenteraad. 

2022

Afgerond in 2022:

 • Vaststellen bestemmingsplan Blikkenburg-West.
 • Vervangen toplaag 2 kunstgrasvelden en mini-veldjes sportpark Achter ‘t Slot: de toplaag van kunstgrasvelden 1, 2 en de mini-veldjes zijn vernieuwd.

2021

Afgerond in 2021:

2020

Afgerond in 2020:

 • November: plannen voor sportpark Noordweg en Dijnselburg vastgesteld door gemeenteraad.
 • Aanleg eerste veld Blikkenburg-West.
 • Ontwerp bestemmingsplan Blikkenburg-West.
 • Aanbesteding uitbreiding kleedkamers sportpark Den Dolder:
  Het ontwerp van de vernieuwing van de kleedkamers wordt uitgewerkt.
 • Vervangen toplaag 2 kunstgrasvelden sportpark Den Dolder: de toplaag van kunstgrasvelden 2 en 3 zijn vernieuwd.
 • Bestemmingsplanwijziging voor nieuw clubgebouw FZO/Patria (Blikkenburg Oost): het bestemmingsplan is vastgesteld door de raad. Het gebouwontwerp en terreinontwerp kunnen nu uitgewerkt worden. Voor de tijdelijke accommodatie voor Patria is de vergunningaanvraag ingediend.
 • Nieuwe indeling sportvelden sportpark Blikkenburg West: er wordt een ontwerp gemaakt voor het centrale paviljoen. Dit ontwerp zal met de betrokken partijen besproken worden.
 • Hoofdveld intensiever te bespelen door komst O2 veld op Blikkenburg Oost: het hoofdveld is gerenoveerd tot een O2 veld tot tevredenheid van beide verenigingen.
 • Nieuw kunstgrasveld Blikkenburg-West en renovatie velden Achter ‘t Slot: met Jonathan wordt gesproken over het versneld aanleggen van een kunstgrasveld. De achterste natuurgrasvelden van Jonathan zijn intensief onder handen genomen.
 • Verkenning mogelijkheden clubgebouw Saestum op de Noordweg: met SV Saestum wordt gekeken naar het deels vernieuwen van hun clubgebouw. Dit past binnen het bestemmingsplan.
 • Voorstel nieuwe indeling sportpark Dijnselburg: sportpark Dijnselburg wordt opgeknapt en opnieuw ingericht. Voetbalvereniging SV Zeist speelt al op deze locatie. Honk- en softbalvereniging HSV Phoenix komt mogelijk naar dit sportpark. HSV Phoenix wil graag 2 softbalvelden.

2019

Afgerond in 2019:

2018

Afgerond in 2018:

 • Aanleg kunstgras, verlichting en sporttechnische inrichting op hoofdveld sportpark Den Dolder.
 • Onderzoek haalbaarheid uitbreiding sportpark Noordweg.

Vanaf de zomer van 2016 hebben wij samen met de sportverenigingen gekeken waar er kansen liggen om te komen tot dit masterplan. Zij hebben samen met ons een voorstel gemaakt dat de kwaliteit van buitensportaccommodaties verbetert en vraag en aanbod beter in evenwicht brengt.

Het masterplan is eind 2017 vastgesteld. Een onderdeel was de uitbreiding van sportpark Noordweg. In 2019 is besloten dat deze uitbreiding niet haalbaar is. Een bijstelling voor dit onderdeel van het plan is in november 2020 door de gemeenteraad vastgesteld.