Verhuizing

Als u verhuist, geeft u dit door aan de gemeente waar u gaat wonen. Geef uw nieuwe adres maximaal 28 dagen voor uw verhuizing door of uiterlijk 5 dagen na de verhuisdatum. Geeft u op een latere datum uw verhuizing door, dan wordt de dag waarop u de verhuizing doorgeeft de datum van de adreswijziging.

Als u uw verhuizing doorgeeft, moet u documenten meesturen. U bent zelf verantwoordelijk om wijzigingen in uw leef- of gezinssituatie ook door te geven aan andere instanties. Bent u niet getrouwd of geregistreerd partner en geeft u beiden een andere verhuisdatum aan ons door? Dan kan dit gevolgen hebben voor toeslagen of andere voorzieningen. Gaat u samenwonen? U en uw partner moeten apart aangifte doen als u alleen een samenlevingscontract heeft of als uw partner van een ander adres komt.

Als u melding heeft gedaan van uw verhuizing, wordt u automatisch uitgeschreven uit uw oude gemeente. Uitschrijven is dus niet nodig.

Komt u uit het buitenland naar de gemeente Zeist? Kijk dan bij verhuizing vanuit het buitenland.

Verhuizing doorgeven

Verhuizing doorgeven

U heeft mogelijk de volgende bijlagen nodig (ingescand):

Meer informatie over DigiD.

Moeilijk?

Vindt u DigiD ingewikkeld? Bekijk dan deze uitleg over DigiD.

Verklaring van inwoning

Als u bij iemand gaat wonen, dan moet de hoofdbewoners van uw nieuwe adres daar toestemming voor geven. De hoofdbewoners van uw nieuwe adres moet een verklaring van inwoning invullen en ondertekenen. Ook moet u een kopie van een geldig legitimatiebewijs van de hoofdbewoners toevoegen. Doet u de aangifte digitaal, dan kunt u de verklaring uploaden.

Verklaring hoofdbewoner (pdf, 37 KB)

Wie kan de verhuizing doorgeven

  • uzelf, als u 16 jaar of ouder bent
  • een ouder of voogd voor een inwonend kind onder de 16 jaar
  • samenwonende echtgenoten of geregistreerd partners voor elkaar met hetzelfde adres
  • curator voor een persoon die onder curatele staat
  • gemachtigde voor een persoon die door gezondheidsredenen of verblijf in een gevangenis niet zelf kan komen