Verhuizing

Als u verhuist, geeft u dit door aan de gemeente waar u gaat wonen. Als u uw verhuizing heeft doorgegeven, wordt u automatisch uitgeschreven uit uw oude gemeente. Van uw inschrijving ontvangt u een schriftelijke bevestiging. 

Geef uw nieuwe adres maximaal 28 dagen voor uw verhuizing door of uiterlijk 5 dagen na de verhuisdatum. Geeft u op een latere datum uw verhuizing door, dan wordt de dag waarop u de verhuizing doorgeeft de datum van de adreswijziging.

Verhuizing doorgeven

U bent zelf verantwoordelijk om wijzigingen in uw leef- of gezinssituatie ook door te geven aan andere instanties. Bent u niet getrouwd of geregistreerd partner en geeft u beiden een andere verhuisdatum aan ons door? Dan kan dit gevolgen hebben voor toeslagen of andere voorzieningen. Gaat u samenwonen? U en uw partner moeten apart aangifte doen als u alleen een samenlevingscontract heeft of als uw partner van een ander adres komt.

Komt u uit het buitenland naar de gemeente Zeist? Kijk dan bij verhuizing vanuit het buitenland.

Verhuizing doorgeven

U heeft mogelijk de volgende bijlagen nodig (ingescand):

Meer informatie over DigiD.

Moeilijk?

Vindt u DigiD ingewikkeld? Bekijk dan deze uitleg over DigiD.

Verklaring van inwoning

Als u bij iemand gaat wonen, dan moet de hoofdbewoner van uw nieuwe adres daar toestemming voor geven. De hoofdbewoner van uw nieuwe adres moet een verklaring van inwoning invullen en ondertekenen. Ook moet u een kopie van een geldig legitimatiebewijs van de hoofdbewoner toevoegen. Doet u de aangifte digitaal, dan kunt u de verklaring uploaden.

Verklaring hoofdbewoner (pdf, 37 KB)

Wie kan de verhuizing doorgeven

  • Iedereen van 16 jaar of ouder voor zichzelf.
  • Samenwonende echtgenoten/geregistreerde partners voor elkaar, met hetzelfde adres.
  • De ouder, voogd of verzorger voor minderjarige kinderen.
  • Ouder voor inwonende meerderjarige kinderen.
  • Meerderjarig kind voor inwonende ouders.
  • De curator voor iemand die onder curatele is gesteld.
  • Gemachtigde.