Verhuizing

Als u verhuist, geeft u dit door aan de gemeente waar u gaat wonen. Wanneer u uw verhuizing heeft doorgegeven, wordt u automatisch uitgeschreven uit uw oude gemeente. 

Geef uw nieuwe adres maximaal 28 dagen voor uw verhuizing door of uiterlijk 5 dagen na de verhuisdatum. Geeft u op een latere datum uw verhuizing door? Dan wordt de dag waarop u de verhuizing doorgeeft de datum van de adreswijziging.

Verhuizing doorgeven

U kunt uw verhuizing online doorgeven.

Inloggen met DigiD Verhuizing doorgeven

Verklaring van inwoning

Als u bij iemand gaat wonen, dan moet de hoofdbewoner van uw nieuwe adres daar toestemming voor geven.

 1. De hoofdbewoner van uw nieuwe adres moet een verklaring van inwoning (pdf, 37 KB) invullen en ondertekenen.
 2. Ook moet u een kopie van een geldig legitimatiebewijs van de hoofdbewoner toevoegen.

Let op, gebruik geen speciale tekens in de titel van de bijlage die u wilt uploaden als u de verhuizing online doorgeeft.

U bent zelf verantwoordelijk om wijzigingen in uw leef- of gezinssituatie ook door te geven aan andere instanties. Bent u niet getrouwd of geregistreerd partner en geeft u beiden een andere verhuisdatum aan ons door? Dan kan dit gevolgen hebben voor toeslagen of andere voorzieningen. Gaat u samenwonen? U en uw partner moeten apart aangifte doen als u alleen een samenlevingscontract heeft of als uw partner van een ander adres komt.

Komt u uit het buitenland naar de gemeente Zeist? Kijk dan bij verhuizing vanuit het buitenland.

 • Iedereen van 16 jaar of ouder voor zichzelf.
 • Samenwonende echtgenoten/geregistreerde partners voor elkaar, met hetzelfde adres.
 • De ouder, voogd of verzorger voor minderjarige kinderen.
 • Ouder voor inwonende meerderjarige kinderen.
 • Meerderjarig kind voor inwonende ouders.
 • De curator voor iemand die onder curatele is gesteld.
 • Gemachtigde.

Stuur het compleet ingevulde en ondertekende formulier (pdf, 185 KB) en kopieën van de documenten op naar: Gemeente Zeist, aan Burgerzaken, Postbus 513, 3700 AM  Zeist.

Afhankelijk van uw situatie, stuurt u kopieën of scans van de volgende documenten mee:

 • een geldig identiteitsbewijs
 • huurcontract of koopakte (alleen het gedeelte waarop uw nieuwe adres- en persoonsgegevens staan)
 • een verklaring van inwoning als u bij iemand gaat inwonen

Gaat u verhuizen naar het buitenland? Of gaat u in een periode van een jaar langer dan 8 maanden naar het buitenland (hoeft niet aaneengesloten)? Dan moet u dit melden. Vanaf 5 dagen voor uw vertrek kunt u aangifte doen. De gemeente schrijft u dan uit.

If you move to Zeist from abroad (immigration) or will be staying for at least 4 months in a period of 6 months, then you will need to register with the municipality in person within 5 days of arriving.

Read more about immigration