Lening voor het vervangen van uw asbestdak

Bent u huiseigenaar en wilt u uw asbestdak laten vervangen of laten slopen? Dan kunt u misschien een lening krijgen van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn), vanuit de Leningregeling asbestdaken. De rente van deze lening is vaak rond de 1,8%. De lening is niet bedoeld voor sanering van bedrijfsdaken.

Informatie:

Let op! Geld lenen kost geld.

Nut van het vervangen van een asbestdak

Het is niet verplicht om uw asbestdak te verwijderen, maar wel verstandig. De vezels in asbest zijn namelijk kankerverwekkend en gevaarlijk als ze worden ingeademd. Hoe ouder een dak, hoe meer asbest er in de omgeving vrijkomt. Steeds meer eigenaren verwijderen dan ook hun asbestdak en dragen daarmee bij aan een gezondere en schonere leefomgeving.

U kunt de lening gebruiken voor de kosten van het vervangen van het dak en de gevelbekleding, in het kader van asbestsanering. En voor eventuele zonnepanelen of dakisolatie op het vervangende dak. Ook voor de sloop van het hele gebouw kunt u een lening aanvragen. Alle bijkomende kosten mogen in de lening worden ondergebracht. Het is belangrijk dat u van alle kosten een offerte kunt laten zien.

Wilt u advies welk type lening het meest geschikt is voor uw situatie? Neem dan contact op met een financieel adviseur.

Lening aanvragen tot eind 2028

De leningregeling is tot eind 2028 beschikbaar, tenzij het budget eerder op is.

Soorten leningen

Er zijn 4 verschillende soorten leningen beschikbaar voor het vervangen van uw asbestdak. Welke u aanvraagt, is afhankelijk van uw persoonlijke situatie. U kunt 1 lening tegelijk aanvragen.

Asbestdak lening consumptief

 • Persoonlijke lening met 1,9% rente
 • Geen afsluitkosten
 • Leenbedrag minimaal € 2.500,- en maximaal € 25.000,- voor alle maatregelen
 • Looptijd tot en met € 10.000,- is 10 jaar; Looptijd vanaf € 10.001,- is 15 jaar
 • Maximale leeftijd van de aanvrager bij aanvragen is 75 jaar

Asbestdak lening hypothecair 

 • Hypothecaire lening met 1,7% rente
 • Afsluitkosten € 850,- (peildatum 1 juni 2023)
 • Leenbedrag minimaal € 25.000,- en maximaal € 75.000,- voor alle maatregelen
 • Looptijd tot en met € 25.000,- is 10 jaar; Looptijd vanaf € 25.001,- is 20 jaar
 • Voor het afsluiten is een hypothecaire akte nodig, hiervoor moet u naar de notaris

Asbestdak Verzilverlening

 • Hypothecaire lening met 1,7% rente
 • Voor personen die 10 jaar of minder van de wettelijke AOW-leeftijd verwijderd zijn en overwaarde op hun huis hebben
 • Afsluitkosten € 500,- (peildatum 1 juni 2023)
 • Leenbedrag minimaal € 2.500,- en maximaal € 100.000,- voor alle maatregelen
 • Lening en opgebouwde rente worden afgelost bij verkoop van de woning of overlijden van de langstlevende leningnemer
 • Voor het afsluiten is een hypothecaire akte nodig, hiervoor moet u naar de notaris

Asbestdak Maatwerklening

Denkt u dat u, op basis van uw huidige financiële situatie, niet in aanmerking komt voor bovenstaande 3 regelingen? Dan is er in uitzonderingsgevallen een maatwerklening beschikbaar. Meer informatie over de voorwaarden kunt u opvragen via het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn).

Deze voorwaarden en kenmerken gelden bij het aanvragen van een lening voor het vervangen van uw asbestdak.

Algemene voorwaarden

 • De lening is uitsluitend bedoeld voor het uitvoeren van maatregelen aan particuliere woningen en bijgebouwen in de gemeente Zeist. Dus niet voor bedrijven.
 • De lening is niet bedoeld voor vve’s. Als uw vve sanering van een asbestdak combineert met het isoleren van dat dak, komt uw vve mogelijk wél in aanmerking voor een lening van het Nationaal Warmtefonds. Uw vve kan via een quick-scan ontdekken of ze in aanmerking komt. Het warmtefonds heeft ook een soortgelijke lening voor particulieren.
 • De grootte van het te saneren oppervlak (dak) is niet belangrijk bij de vraag of u een lening kunt krijgen. Maar het is goed te weten dat u oppervlakten tot 35 m2 (onder voorwaarden) zélf mag verwijderen. Voor het saneren van grotere oppervlakten moet u een gecertificeerd bedrijf inhuren. De kosten zijn dan dus ook hoger. 
 • De lening kan nooit meer bedragen dan de werkelijke kosten, verminderd met de ontvangen (of nog te ontvangen) tegemoetkomingen (subsidies) van derden.
 • De te realiseren maatregelen zijn nog niet uitgevoerd, met uitzondering van vooronderzoek zoals een asbestinventarisatie.

Maatregelen waarvoor lening kan worden aangevraagd

De lening is uitsluitend bedoeld voor maatregelen en verduurzamingsmaatregelen die direct verband houden met:

 • inventarisatie van een asbestdak door een gecertificeerd bedrijf
 • onderzoek in het kader van het diervriendelijk (ver)bouwen
 • de sanering van een asbestdak of gevel waarin asbest is verwerkt
 • de sloop van een gebouw met een asbestdak
 • het aanbrengen van een nieuw dak inclusief isolatie
 • het verstevigen, verbeteren of vernieuwen van de draagconstructie van het dak in verband met bijvoorbeeld de plaatsing van zonnepanelen
 • de aanschaf en het plaatsen van zonnepanelen inclusief de bijbehorende technische voorzieningen
 • de voorbereiding en het saneren van bodemverontreiniging bij een asbestdak als gevolg van erosie van het asbestdak binnen 2 meter van het gebouw
 • de werkzaamheden voor het verkrijgen en aangaan van de lening, zoals afsluitkosten, financieel advies, taxatie- en notariswerkzaamheden

Voorwaarden en kenmerken asbestdak lening consumptief

 • de asbestdak lening consumptief is een persoonlijke lening die kan worden aangevraagd door particuliere eigenaren
 • de aanvrager (of één van beide aanvragers) is jonger dan 76 jaar op het moment van de aanvraag
 • het te lenen bedrag is minimaal € 2.500,- en maximaal € 25.000,-
 • de looptijd is maximaal 10 jaar bij een lening van maximaal € 10.000,- en maximaal 15 jaar bij een lening vanaf € 10.001,-
 • de asbestdak lening consumptief is annuïtair
 • voor deze lening gelden geen afsluitkosten
 • SVn verstrekt de netto lening via een bouwdepot
 • de aanvrager dient de facturen van de aannemer of installateur bij de gemeente in, samen met het SVn declaratieformulier. Na akkoord van de gemeente, zorgt SVn voor de betaling van de facturen.

Voorwaarden en kenmerken asbestdak lening hypothecair 

 • de asbestdak lening hypothecair bedraagt minimaal € 2.500,- en maximaal € 75.000,-
 • de looptijd is maximaal 10 jaar bij een lening van maximaal € 25.000,- en maximaal 20 jaar bij een lening vanaf € 25.001,-
 • de asbestdak lening hypothecair is annuïtair
 • er geldt geen maximale leeftijd bij aanvragen
 • er wordt een hypothecaire akte opgemaakt, hiervoor moet u naar de notaris
 • de afsluitkosten bedragen € 850,- (peildatum 1 juni 2023). Deze worden ingehouden op het leenbedrag.
 • SVn verstrekt de netto lening via een bouwdepot
 • de aanvrager dient de facturen van de aannemer of installateur bij de gemeente in, samen met het SVn declaratieformulier. Na akkoord van de gemeente, zorgt SVn voor de betaling van de facturen.

Voorwaarden en kenmerken Verzilverlening

 • de Verzilverlening kan worden aangevraagd door particuliere eigenaren, die het vermogen willen verzilveren dat vastzit in de woning
 • de minimale leeftijd van de aanvrager is 10 jaar voor de wettelijke AOW-leeftijd. Er is geen maximumleeftijd. Zijn er 2 particuliere eigenaren, dan geldt de leeftijdseis voor beiden.
 • de aanvrager waarvoor de Verzilverlening wordt verstrekt, bewoont de woning zelf of gaat deze bewonen
 • de lening bedraagt minimaal € 2.500,- en maximaal € 100.000,-
 • het rentepercentage voor de Verzilverlening wordt vastgesteld en gepubliceerd door SVn
 • de schuld bij de Verzilverlening is oplopend
 • er wordt een hypothecaire akte opgemaakt; hiervoor moet u naar de notaris
 • de looptijd van de Verzilverlening stopt op moment van verkoop van de woning of bij overlijden van de langstlevende eigenaar. De looptijd is maximaal 75 jaar.
 • de afsluitkosten bedragen € 500,- (peildatum 1 juni 2023). Deze worden ingehouden op het leenbedrag.
 • de netto lening wordt verstrekt via een bouwdepot
 • de aanvrager dient de facturen van de aannemer of installateur bij de gemeente in, samen met het SVn declaratieformulier. Na akkoord van de gemeente, zorgt SVn voor de betaling van de facturen.

Voorwaarden en kenmerken Maatwerklening

 • de Maatwerklening kan worden aangevraagd door particuliere eigenaren, die onvoldoende inkomen hebben om in aanmerking te komen voor een reguliere financiering. Bij 2 particuliere eigenaren gelden deze gezamenlijk als aanvrager.
 • de afsluitkosten bedragen € 950,- (peildatum 1 juni 2023). Deze worden ingehouden op het leenbedrag.
 • het college stelt de hoogte van de Maatwerklening vast, met een minimum van € 2.500,- en een maximum van € 75.000,- (inclusief btw)
 • de looptijd van de Maatwerklening is maximaal 30 jaar
 • SVn verstrekt de nettolening via een bouwdepot
 • er wordt een hypothecaire akte opgemaakt, hiervoor moet u naar de notaris
 • de aanvrager dient de facturen van de aannemer of installateur bij de gemeente in, samen met het SVn declaratieformulier. Na akkoord van de gemeente, zorgt SVn voor de betaling van de facturen.

Inloggen met DigiD Aanvraagformulier asbestlening

Meer informatie over DigiD.

Vindt u DigiD ingewikkeld? Bekijk dan deze uitleg over DigiD.

Proces aanvragen asbestlening

Let op: doorloop alle stappen om de lening aan te vragen. Na stap 1 (de aanvraag bij de gemeente) bent u nog niet klaar. 

 1. Vraag de lening aan via het aanvraagformulier leningregeling asbestdaken.
 2. U heeft hiervoor de volgende gegevens nodig:
  1. de te nemen maatregelen en aanvullende werkzaamheden, de kosten hiervan en de periode van uitvoering.
  2. financieringskosten, zoals afsluitkosten voor deze lening, notariskosten en eventuele kosten voor financieel advies en taxatiekosten.
  3. eventueel (te) ontvangen subsidies.
 3. Voeg de gevraagde bijlagen toe:
  1. rapport asbestinventarisatie.
  2. offerte(s) met de kosten en planning van de maatregelen en eventueel aanvullende werkzaamheden.
 4. De gemeente bevestigt de ontvangst.
 5. De gemeente controleert of u voldoet aan de voorwaarden, of uw aanvraag volledig is ingevuld en is voorzien van de gevraagde bijlagen.
 6. Is uw aanvraag compleet? Binnen 8 weken na ontvangst neemt de gemeente een besluit over uw aanvraag.
 7. Voldoet uw aanvraag, dan ontvangt u een toewijzingsbrief. Voldoet uw aanvraag niet, dan krijgt u een afwijzingsbrief. Bent u het niet eens met het besluit van de gemeente om de lening wel of niet toe te kennen? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken. Dat kan zijn omdat:
  1. uw aanvraag wordt afgewezen of de lening lager wordt vastgesteld dan u aanvraagt.
  2. u vindt dat de gemeente haar beslissing niet voldoende heeft gemotiveerd.
 8. Met de toewijzingsbrief kunt u binnen 8 weken een lening aanvragen bij Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn). Vul er uw woonplaats in. Selecteer de leningregeling asbestdaken en voltooi de aanvraag.
 9. De SVn doet een financiële toets en toetst ook uw financiële draagkracht (alleen bij de Maatwerklening). Als blijkt dat u ook financieel in aanmerking komt voor een lening, dan ontvangt u een offerte van SVn. Ondertekent u de offerte, dan maakt SVn de stukken klaar. In het geval van een hypothecaire lening, Verzilverlening of Maatwerklening maakt u een afspraak bij de notaris voor het ondertekenen van de hypotheekakte.
 10. Het leenbedrag komt beschikbaar in een bouwdepot. Aan de hand van declaraties betaalt SVn uit aan de aannemer of installateur.

Heeft u vragen over de lening voor het verwijderen van asbestdaken? Neem dan contact op met het team Energie en Duurzaamheid.

Wilt u meer informatie over de leningen, dan kunt u terecht op de website van Sichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn).

Interessante websites