luchtfoto projectgebied Huis ter Heide

Woningbouw Huis ter Heide

Categorieën

 • Huis ter Heide
 • Woningbouw

Komende jaren komen in Huis te Heide Zuid 72 nieuwbouwwoningen. De bestaande plannen voor de bouw van ongeveer 80 woningen in Huis ter Heide West werken we verder uit. Dat doen we samen met de inwoners van Huis ter Heide. Daarbij bekijken we zorgvuldig hoe er gebouwd kan worden met behoud van het groene karakter van het gebied, zogenaamd 'natuurinclusief bouwen'. Om de woningen op beide plekken te kunnen realiseren komt er ook een nieuwe verbindingsweg.

Beide projecten bestaan uit woningen in verschillende prijsklassen. Minimaal 25% van de nieuwe woningen is een sociale (huur)woning. Daarnaast komen er middeldure en dure woningen. We volgen hierbij de uitgangspunten van de Woonvisie Gemeente Zeist. 

De nieuwbouwlocatie Huis ter Heide Zuid ligt langs de Prins Alexanderweg.

De nieuwbouwlocatie Huis ter Heide West ligt tussen de Korte Bergweg en voetbalvereniging SV Zeist in.

Planning

De woningbouw in Huis ter Heide Zuid en West en de verkeersoplossingen hangen nauw met elkaar samen. We voeren de plannen in fasen uit.

Huis ter Heide Zuid

Tegen het uitwerkingsplan is beroep ingediend bij de Raad van State. De woningbouw is hierdoor vertraagd. Wij wachten de uitspraak af.

Huis ter Heide West

 • januari, februari en maart 2023:
  • verwerken van ingediende zienswijzen op het bestemmingsplan
  • opstellen van een zienswijzennota
  • afronden van lopende onderzoeken
 • eerste helft 2023: besluit gemeenteraad over bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan

Deze planningen zijn onder voorbehoud van wijzigingen.

Op 22 februari 2022 stemde onze gemeenteraad in met de bouw van 72 woningen in Huis ter Heide Zuid en de aanleg van een nieuwe verbindingsweg.

Beroep

Bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State is beroep ingesteld tegen het uitwerkingsplan en het besluit hogere waarden Wet geluidshinder. Dit betekent dat het uitwerkingsplan nog niet onherroepelijk is geworden en dat de geplande woningbouw in Huis ter Heide Zuid daarmee vertraging oploopt. 

Meer informatie

Meer informatie over de woningbouw in Huis ter Heide Zuid vindt u op de website van de projectontwikkelaar. Heeft u nog vragen over de plannen? Neem dan contact op met projectontwikkelaar RV&O. Dit kan telefonisch via telefoonnummer 035 888 55 69 of per e-mail via info@rv-o.nl.

Met inbreng van bewoners hebben we een beeldkwaliteitsplan opgesteld. De reacties en stemresultaten hebben we verwerkt in een ontwerpbestemmingsplan en concept-beeldkwaliteitsplan.

Ter inzage en zienswijzen

Het ontwerpbestemmingsplan en concept-beeldkwaliteitsplan (met bijlagen) hebben vanaf 5 mei 2022 voor een periode van 6 weken ter inzage gelegen. U kon tot en met 15 juni 2022 op deze plannen reageren. Op de pagina bestemmingsplan Huis ter Heide West kunt u de plannen nog steeds inzien.

De komende periode, tot aan het tweede kwartaal van 2023, gebruiken we om alle zienswijzen te verzamelen en alle reacties te verwerken. We stellen daarvoor een zienswijzennota op. Mogelijk leiden de ingediende zienswijzen nog tot aanpassing van de plannen. Heeft u een zienswijze ingediend? Dan ontvangt u hierover bericht. We streven ernaar om de plannen uiterlijk in het tweede kwartaal van 2023 gereed te hebben voor besluitvorming in de gemeenteraad.

Hart van de Heuvelrug

De woningbouw in Huis ter Heide West is onderdeel van het regionale programma Hart van de Heuvelrug. Dit programma wil de natuur tussen Zeist, Soest en Amersfoort meer verbinden én tegelijk ruimte maken voor woningen, bedrijven en zorgprojecten.

In 2007 is besloten dat er een nieuwe verbindingsweg nodig is als er woningen in Huis ter Heide West komen. De nieuwe weg moet een verbinding worden tussen de Blanckenhagenweg en de Huis ter Heideweg.

Op 22 februari 2022 heeft het college van burgemeester en wethouders (na de vaststelling van het uitwerkingsplan) het verkeersbesluit voor afsluiting van het viaduct over de A28 (in mandaat) gemomen. Dit betekent dat het viaduct over de A28 wordt afgesloten voor gemotoriseerd verkeer en dat er een nieuwe aansluiting komt op de Blanckenhagenweg en een ovonde (ovale rotonde) bij de Zandbergenlaan. Onderdeel van het besluit is ook dat er 1 jaar nadat de nieuwe verkeerssituatie in werking is getreden, een evaluatie plaatsvindt.

In het filmpje geven we u een toelichting waarom deze verkeersstructuur er moet komen, welke afwegingen we hebben gemaakt. Ook vertellen we u meer over de planning.

Bekijk filmpje

Blijf op de hoogte van de ontwikkelingen en meld u aan voor de nieuwsbrief Ontwikkeling Huis ter Heide West en Zuid. U ontvangt de nieuwsbrief per e-mail.

 1. Vul uw e-mailadres in in het onderstaande veld.
 2. Klik op de groene knop 'Aanmelden'.
 3. Ga daarna naar uw e-mailbox en bevestig uw e-mailadres:
  1. open de e-mail 'Ontwikkeling Huis ter Heide West en Zuid: Graag de inschrijving bevestigen' (afzender is zeist@zeist.nl)
  2. klik op de link 'Ja, meld me aan voor deze lijst'

Andere ontwikkelingen

In de omgeving van Huis ter Heide vinden ook andere ontwikkelingen plaats:

De woningbouw in Huis ter Heide Zuid en West draagt bij aan de 'Versnellingsopgave'. De versnellingsopgave is bedoeld om sneller meer betaalbare woningen te creëren in onze gemeente.

Daarnaast is de woningbouw in Huis ter Heide West onderdeel van het regionale programma Hart van de Heuvelrug. Dit programma wil de natuur op de Utrechtse Heuvelrug meer verbinden en daarmee robuuster maken. Binnen dit natuurnetwerk maakt Hart van de Heuvelrug ook ruimte voor woningen, bedrijven, recreatie en zorg.

Vragen

Meer informatie over de woningbouw in Huis ter Heide Zuid vindt u op de website van de projectontwikkelaar.

Heeft u nog vragen over de bouwplannen? Neem dan contact op met projectontwikkelaar RB&O, via telefoonnummer 035 888 55 69 of per e-mail via info@rv-o.nl .

Voor andere vragen over de projecten in Huis ter Heide of over de procedures kunt u contact met ons opnemen.