luchtfoto projectgebied Huis ter Heide

Woningbouw Huis ter Heide

Komende jaren komen in Huis te Heide Zuid 72 nieuwbouwwoningen. De bestaande plannen voor de bouw van ongeveer 80 woningen in Huis ter Heide West werken we verder uit. Dat doen we samen met de inwoners van Huis ter Heide. Daarbij bekijken we zorgvuldig hoe er gebouwd kan worden met behoud van het groene karakter van het gebied, zogenaamd 'natuurinclusief bouwen'. Om de woningen op beide plekken te kunnen realiseren komt er ook een nieuwe verbindingsweg.

De nieuwbouwlocatie Huis ter Heide Zuid ligt langs de Prins Alexanderweg.

De nieuwbouwlocatie Huis ter Heide West ligt tussen de Korte Bergweg en voetbalvereniging SV Zeist in.

Planning

De woningbouw in Huis ter Heide Zuid en West en de verkeersoplossingen hangen nauw met elkaar samen. We voeren de plannen in fasen uit.

Huis ter Heide Zuid

Huis ter Heide West

 • 5 mei tot en met 15 juni: inzage- en zienswijzetermijn ontwerp bestemmingsplan en concept beeldkwaliteitsplan Huis ter Heide West
 • woensdag 11 mei: informatiebijeenkomst
 • eind 2022: besluit gemeenteraad over bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan
 • na besluit gemeenteraad: start proces grondverkoop Huis ter Heide West
 • eind 2022-2023: uitwerking en indienen bouwplan door projectontwikkelaar

Deze planningen zijn onder voorbehoud van wijzigingen.

Eind februari stemde onze gemeenteraad in met de bouw van 72 woningen in Huis ter Heide Zuid en de aanleg van een nieuwe verbindingsweg.

Voorwaarden woningbouwontwikkeling (pdf, 60 KB)

Uitwerkingsplan

Door het vaststellen van het uitwerkingsplan Huis ter Heide Zuid heeft de gemeenteraad ingestemd met:

 • de bouw van 72 woningen, en
 • een nieuwe verbindingsweg.

Het vastgestelde uitwerkingsplan ligt vanaf 31 maart opnieuw gedurende zes weken ter inzage, waarbij het mogelijk is om beroep in te stellen. Tegelijkertijd ligt ook het definitieve besluit voor de hogere geluidsbelasting ter inzage.

Lees meer over de ter inzage legging en beroepsprocedure.

Meer informatie

Meer informatie over de woningbouw in Huis ter Heide Zuid vindt u op de website van de projectontwikkelaar. Heeft u nog vragen over de plannen? Neem dan contact op met projectontwikkelaar RV&O. Dit kan telefonisch via telefoonnummer 035 888 55 69 of per e-mail via info@rv-o.nl.

Met inbreng van bewoners hebben we een beeldkwaliteitsplan opgesteld. De reacties en stemresultaten hebben we verwerkt in een concept bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan.

Deze plannen liggen vanaf 5 mei tot en met 15 juni voor u ter inzage. Tijdens deze periode kunt u dan een zienswijze over de plannen indienen. Ook is er op woensdag 11 mei een informatiebijeenkomst voor u, waar u de gelegenheid heeft om vragen aan ons te stellen.

Meer informatie over inzage en proces vindt u vanaf 5 mei hier.

Na vaststelling van het bestemmingsplan wordt de grond aan een projectontwikkelaar verkocht. Die werkt de bouwplannen verder uit en zal de noodzakelijke vergunningen aanvragen.

Hart van de Heuvelrug

De woningbouw in Huis ter Heide West is onderdeel van het regionale programma Hart van de Heuvelrug. Dit programma wil de natuur tussen Zeist, Soest en Amersfoort meer verbinden èn tegelijk ruimte maken voor woningen, bedrijven en zorgprojecten.

In 2007 is besloten dat er een nieuwe verbindingsweg nodig is, als er woningen in Huis ter Heide West komen. De nieuwe weg moet een verbinding worden tussen de Blanckenhagenweg en de Huis ter Heideweg.

Op 22 februari besloot de gemeenteraad voor de 'voorkeursvariant voor de verkeersafwikkeling' (pdf, 229 KB). Dit betekent dat het viaduct over de A28 wordt afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Ook komt er nieuwe aansluiting op de Blanckenhagenweg en een ovonde bij de Zandbergenlaan. 

Het uitwerken van de plannen doen we in overleg met omwonenden en ondernemers. Daarbij kijken we onder andere naar een goede afwikkeling van het busverkeer en fietsers.

Het duurt nog 2 à 3 jaar voor het viaduct wordt afgesloten. Eerst worden de nieuwe woonwijk en de nieuwe verbindingsweg aangelegd. Waarschijnlijk zijn die werkzaamheden in 2024 klaar.

Eén jaar nadat de nieuwe verkeerssituatie helemaal klaar is, zal die worden geëvalueerd.

In het filmpje geven we u een toelichting waarom deze verkeersstructuur er moet komen, welke afwegingen we hebben gemaakt. Ook vertellen we u meer over de planning.

Bekijk filmpje

Blijf op de hoogte van de ontwikkelingen via de nieuwsbrief over Huis ter Heide West en Zuid. Meld u aan voor de nieuwsbrief ‘Ontwikkeling Huis ter Heide West en Zuid'. U ontvangt de nieuwsbrief per e-mail.

 1. Vul uw e-mailadres in in het onderstaande veld.
 2. Klik op de groene knop 'Aanmelden'.
 3. Ga daarna naar uw e-mailbox en bevestig uw e-mailadres:
  1. open de e-mail 'Ontwikkeling Huis ter Heide West en Zuid: Graag de inschrijving bevestigen' (afzender is zeist@zeist.nl)
  2. klik op de link 'Ja, meld me aan voor deze lijst'

Andere ontwikkelingen

In de omgeving van Huis ter Heide vinden ook andere ontwikkelingen plaats:

De woningbouw in Huis ter Heide Zuid en West draagt bij aan ons doel om versneld extra (sociale) huur- en koopwoningen te realiseren voor verschillende doelgroepen: de ‘versnellingsopgave huisvesting’

Daarnaast is de woningbouw in Huis ter Heide West onderdeel van het regionale programma Hart van de Heuvelrug. Dit programma wil de natuur op de Utrechtse Heuvelrug meer verbinden en daarmee robuuster maken. Binnen dit natuurnetwerk maakt Hart van de Heuvelrug ook ruimte voor woningen, bedrijven, recreatie en zorg.

Vragen

Meer informatie over de woningbouw in Huis ter Heide Zuid vindt u op de website van de projectontwikkelaar.

Heeft u nog vragen over de bouwplannen? Neem dan contact op met projectontwikkelaar RB&O, via telefoonnummer 035 888 55 69 of per e-mail via info@rv-o.nl .

Voor andere vragen over de projecten in Huis ter Heide of over de procedures kunt u contact met ons opnemen. Dat kan telefonisch via 14 030 of per e-mail via zeist@zeist.nl, onder vermelding van 'Huis ter Heide'.