Woningbouw Huis ter Heide

Aan de zuidzijde van Huis ter Heide wil projectontwikkelaar RV&O 72 woningen bouwen. Aan de westzijde, tussen de Korte Bergweg en voetbalvereniging SVZeist, willen wij de bestaande plannen voor de bouw van 80 woningen verder uitwerken. Om de woningen op beide plekken te kunnen realiseren is de aanleg van een ontsluitingsweg nodig.

De bouw van woningen in Huis ter Heide Zuid en West draagt bij aan ons doel om versneld extra woningen te realiseren: de ‘versnellingsopgave huisvesting’.

Planning

De woningbouw in Huis ter Heide Zuid en West en de verkeersoplossingen hangen nauw met elkaar samen. We gaan de plannen in fasen uitvoeren:

  • 8 december 2020: akkoord college van burgemeester en wethouders met ontwerp uitwerkingsplan Huis ter Heide Zuid
  • 17 december 2020 tot en met  27 januari 2021: ontwerp uitwerkingsplan Huis ter Heide Zuid + Ontwerkpbesluit Hogere waarden Wet geluidshinder Huis ter Heide Zuid ter inzage. De ontvangen zienswijzen verwerken we in een zogenaamde 'zienswijzennota'.
  • derde kwartaal 2021: besluit gemeenteraad over uitwerkingsplan Huis ter Heide Zuid
  • derde kwartaal (na raadsbesluit): verkeersbesluit over nieuwe verkeersstructuur
  • medio 2021: bestemmingsplan Huis ter Heide West ter inzage + opstellen beeldkwaliteitsplan in overleg omwonenden
  • eind 2021: start grondverkoop Huis ter Heide West
  • begin 2022: projectontwikkelaar Huis ter Heide West bekend
  • 2022: uitwerking en indienen bouwplan door projectontwikkelaar

Deze planning is onder voorbehoud van wijzigingen.

Meer informatie

Heeft u vragen over procedures of planning? Neemt u dan contact met ons op via telefoonnummer 14 030 of per e-mail via zeist@zeist.nl onder vermelding van 'Ontwikkelingen Huis ter Heide'.

Ontwerpbesluit hogere waarden

Wilt u meer informatie over het 'ontwerpbesluit Hogere waarden Wet geluidshinder Huis ter Heide Zuid'? Neemt u dan contact op met de Omgevingsdienst regio Utrecht (ODRU) via telefoonnummer 088 022 50 00.

Naar projectenoverzicht