Woningbouw Huis ter Heide

Aan de zuidzijde van Huis ter Heide wil projectontwikkelaar RV&O 72 woningen bouwen. Aan de westzijde, tussen de Korte Bergweg en voetbalvereniging SVZeist, willen wij de bestaande plannen voor de bouw van 80 woningen verder uitwerken. Om de woningen op beide plekken te kunnen realiseren is de aanleg van een ontsluitingsweg nodig.

Woningbouw in Huis ter Heide Zuid en West draagt bij aan ons doel om versneld extra woningen te realiseren: de ‘versnellingsopgave huisvesting’.

Huis ter Heide West

Plannen voor de bouw van ongeveer 75 woningen in Huis ter Heide West bestaan al langer. In 2009 werd hiervoor al een programma van eisen (PvE) opgesteld. Dat werd in 2019 geactualiseerd in samenwerking met belanghebbenden. Het PvE vormt nu het uitgangspunt voor verdere planontwikkeling.

Online informatieavond

Op 2 juni organiseerden we een online informatiebijeenkomst over de woningbouwontwikkeling in Huis ter Heide West. Bekijk hier de video-opname van deze bijeenkomst.

Tijdens deze bijeenkomst werden deelnemers geïnformeerd over de laatste stand van zaken, het bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan. Via de chatbox werden vragen gesteld. Een aantal vragen zijn al tijdens de bijeenkomst beantwoord. Alle gestelde vragen hebben we voorzien van een antwoord en verwerkt in een Vraag en Antwoord document.

De ontvangen opmerkingen in de chatbox spelen we, samen met de reacties op de stellingen, door aan het stedenbouwkundig bureau ter verwerking in het beeldkwaliteitsplan Huis ter Heide West.

Bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan

Om woningbouw mogelijk te maken stellen we voor Huis ter Heide West een algemeen ontwerp bestemmingsplan op. Het geactualiseerde PvE uit 2019 is de basis voor dit bestemmingsplan. De onderzoeken die daarvoor nodig zijn (onder andere ecologie, geluid en verkeer) worden momenteel uitgevoerd.

Naast het bestemmingsplan werken we ook aan een beeldkwaliteitsplan. Hierin staat bijvoorbeeld:

  • uiterlijk nieuwe wijk;
  • sfeer nieuwe wijk;
  • omgaan met groen en openbare ruimte.

Na vaststelling van het bestemmingsplan wordt de grond aan een projectontwikkelaar verkocht. Die werkt de bouwplannen verder uit en de noodzakelijke vergunning aanvragen.

Reageren op beeldkwaliteitsplan

Het opstellen van het beeldkwaliteitsplan doen we graag samen met omwonenden en andere belanghebbenden. Daarom was er tot en met 13 juni gelegenheid om uw mening te geven over hoe de nieuwe buurt Huis ter Heide West er uit moet komen te zien. Dat kon via stellingen en beelden op de website OmZeist.nl. Bekijk de stemresultaten en reacties 

De reacties op de stellingen nemen we mee bij het maken van het concept beeldkwaliteitsplan Huis ter Heide West. Dat komt deze zomer ter inzage, tegelijk met het ontwerp bestemmingsplan Huis ter Heide West.

Hart van de Heuvelrug

De woningbouw in Huis ter Heide West is onderdeel van het regionale programma Hart van de Heuvelrug. Dit programma wil de natuur tussen Zeist, Soest en Amersfoort meer verbinden èn tegelijk ruimte maken voor woningen, bedrijven en zorgprojecten.

Meedenken en meepraten over Huis ter Heide West

In 2009 heeft een kopgroep van bewoners een Programma van Eisen (PvE) gemaakt met de uitgangspunten voor de nieuwe buurt. In 2019 is dit PvE in overleg met omwonenden geactualiseerd. Het PvE gebruiken we als basis voor het proces.

Ook voor het vervolg willen we omwonenden graag bij het project betrekken. Heeft u suggesties voor de manier waarop u betrokken wilt worden en/of wilt meepraten? Laat ons dat weten! Stuur een e-mail met uw ideeën aan de projectleider via zeist@zeist.nl, onder vermelding van 'Huis ter Heide' of bel ons via telefoonnummer 14 030.

Naar projectenoverzicht