Woningbouw Huis ter Heide

Categorieën

  • Huis ter Heide
  • Woningbouw

Komende jaren komen in Huis te Heide Zuid 72 nieuwbouwwoningen. De plannen voor de bouw van ongeveer 80 woningen in Huis ter Heide West werken we verder uit. Dat doen we samen met de inwoners van Huis ter Heide. Daarbij bekijken we zorgvuldig hoe er gebouwd kan worden met behoud van het groene karakter van het gebied. Om de woningen op beide plekken te kunnen realiseren komt er ook een nieuwe verbindingsweg.

De nieuwbouwlocatie Huis ter Heide Zuid ligt langs de Prins Alexanderweg. De grenzen zijn gemarkeerd met een zwarte stippellijn.

De nieuwbouwlocatie Huis ter Heide West ligt tussen de Korte Bergweg en voetbalvereniging SV Zeist in. De grenzen zijn gemarkeerd met een zwarte stippellijn.

De ontsluitingswegen zijn aangegeven met rode pijlen.

Planning

De woningbouw in Huis ter Heide Zuid en West en de verkeersoplossingen hangen nauw met elkaar samen. We voeren de plannen in fasen uit.

Huis ter Heide Zuid

Er is beroep ingesteld tegen het verkeersbesluit van 22 februari 2022. De uitvoering van het uitwerkingsplan voor Huis ter Heide Zuid is afhankelijk van de uitspraak van de rechtbank hierover. De hoorzitting is nog niet gepland. 

Huis ter Heide West

  • eind maart-begin april: overleg met buurt- en belangenverenigingen en groene groepen over aangepaste bestemmingsplan
  • 23 april: besluit college van burgemeester en wethouders
  • mei: inloopbijeenkomst voor omgeving over aangepaste bestemmingsplan. Datum nog niet bekend.
  • eind mei of eind juni: Ronde Tafel van de gemeenteraad over bestemmingsplan, aangepaste beeldkwaliteitsplan en Nota van Beantwoording
  • 9 juli: besluit gemeenteraad
  • na raadsbesluit: aanvragen ontheffing aan op de Wet Natuurbeheer voor woningbouw en aanleggen van straten
  • 2027: bouw woningen 

Deze planning is onder voorbehoud van wijzigingen.

Op 22 februari 2022 stemde onze gemeenteraad in met de bouw van 72 woningen in Huis ter Heide Zuid en de aanleg van een nieuwe verbindingsweg.

Alle juridische procedures zijn afgerond en het uitwerkingsplan is onherroepelijk.

Om het uitwerkingsplan te kunnen uitvoeren is echter nog een uitspraak in het beroep tegen het verkeersbesluit van 22 februari 2022 nodig.

Meer informatie

Meer informatie over de woningbouw in Huis ter Heide Zuid vindt u op de website van de projectontwikkelaar.

Met inbreng van bewoners hebben we een beeldkwaliteitsplan opgesteld. De reacties en stemresultaten hebben we verwerkt in een ontwerpbestemmingsplan en concept-beeldkwaliteitsplan. Alle documenten hebben medio 2022 ter inzage gelegen.

We hebben veel reacties (zienswijzen) ontvangen. De meeste reacties gingen over behoud van het bosje tussen de Willem Versteeghstraat en het Kerkepad, aan de noordkant van het plangebied. Op deze plek waren een aantal vrijstaande huizen gepland. Er is ook een petitie aan de gemeenteraad aangeboden en we hebben gesprekken gevoerd met diverse buurt- en belangenverenigingen en groene groepen. Ook deze verenigingen, groepen en de petitie waren voor behoud van het bosje.

Onderzoek leefgebied das

Uit het onderzoek naar de das, dat wij hebben laten uitvoeren, blijkt dat de nieuwe huizen zouden leiden tot verstoring van het leven van deze dieren. Er zou te weinig leefgebied overblijven in de buurt van de woonplek van de dassen, de burcht. De burcht ligt op landgoed Dijnselburg.

Andere boomsoorten en honden aan de lijn

Om te zorgen dat de das voldoende leefgebied behoudt als er woningen bijkomen, hebben we gezocht naar andere plekken. De beste mogelijkheid ligt op landgoed Dijnselburg. Helaas is de eigenaar (vooralsnog) niet bereid om het landgoed hiervoor beschikbaar te stellen. De aangrenzende bosjes bij de sportvelden zijn wel geschikt om na verbetering als goed leefgebied voor de das en andere dieren te dienen. Het bosje tussen de Willem Versteeghstraat en het Kerkepad is ook nog verder geschikt te maken als leefgebied voor de das.

Dit betekent wel dat in beide bosjes bepaalde bomen gekapt moeten worden, hebben ecologen aangegeven. Het gaat dan om Amerikaanse eiken en sommige naaldbomen. Deze bomen laten moeilijk verteerbare bladeren en naalden achter, waarin de das maar weinig voedsel kan vinden. De gemeente vervangt deze boomsoorten door bomen die hier van nature voorkomen en struiken met noten en vruchten. Voor honden zal voor bepaalde gebieden een aanlijnplicht gaan gelden. 

Gebied voor woningen wordt kleiner

Het gebied voor de nieuwe woningen wordt verkleind (zie het kaartje met de oude en nieuwe grens). Het aantal nieuwe woningen vermindert niet, we gaan nu uit van in totaal 82 woningen. Het wordt een mix van huizen met een terras of tuin en appartementen, in verschillende prijsklassen.

Bekijk het dassenonderzoek, het onderzoek naar de varianten van het plangebied en een brief aan de gemeenteraad van 21 maart hierover.

Hart van de Heuvelrug

De woningbouw in Huis ter Heide West is onderdeel van het regionale programma Hart van de Heuvelrug. Dit programma wil de natuur tussen Zeist, Soest en Amersfoort meer verbinden én tegelijk ruimte maken voor woningen, bedrijven en zorgprojecten.

In 2007 is besloten dat er een nieuwe verbindingsweg nodig is als er woningen in Huis ter Heide West komen. De nieuwe weg moet een verbinding worden tussen de Blanckenhagenweg en de Huis ter Heideweg.

Op 22 februari 2022 heeft het college van burgemeester en wethouders (na de vaststelling van het uitwerkingsplan) het verkeersbesluit voor afsluiting van het viaduct over de A28 (in mandaat) genomen. Dit betekent dat het viaduct over de A28 wordt afgesloten voor gemotoriseerd verkeer en dat er een nieuwe aansluiting komt op de Blanckenhagenweg en een ovonde (ovale rotonde) bij de Zandbergenlaan. Onderdeel van het besluit is ook dat er 1 jaar nadat de nieuwe verkeerssituatie in werking is getreden, een evaluatie plaatsvindt.

Tegen het verkeersbesluit werden diverse bezwaren ingediend, die na behandeling in de bezwarencommissie niet ontvankelijk of ongegrond zijn verklaard. De indieners van de bezwaren hebben beroep ingesteld bij de rechtbank. Een hoorzitting moet nog plaatsvinden.

Video met toelichting

In het filmpje geven we u een toelichting waarom deze verkeersstructuur er moet komen, welke afwegingen we hebben gemaakt. Ook vertellen we u meer over de planning.

Bekijk filmpje

Nieuwsbrief

Via de nieuwsbrief 'Ontwikkeling Huis ter Heide West en Zuid' blijft u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. U ontvangt de nieuwsbrief per e-mail. 

Natuurlijk gaan we zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Lees meer over ons privacybeleid.

Aanmelden nieuwsbrief

Andere ontwikkelingen

In de omgeving van Huis ter Heide vinden ook andere ontwikkelingen plaats:

De woningbouw in Huis ter Heide Zuid en West draagt bij aan de 'Versnellingsopgave'. De versnellingsopgave is bedoeld om sneller meer betaalbare woningen te creëren in onze gemeente.

Beide projecten bestaan uit woningen in verschillende prijsklassen. Minimaal 25% van de nieuwe woningen is een sociale (huur)woning. Daarnaast komen er middeldure en dure woningen. We volgen hierbij de uitgangspunten van de Woonvisie Gemeente Zeist.

Vragen

Meer informatie over de woningbouw in Huis ter Heide Zuid vindt u op de website van de projectontwikkelaar.

Voor andere vragen over de projecten in Huis ter Heide of over de procedures kunt u contact met ons opnemen.