Woningbouw Huis ter Heide

Aan de zuidzijde van Huis ter Heide wil projectontwikkelaar RV&O 72 woningen bouwen. Aan de westzijde, tussen de Korte Bergweg en voetbalvereniging SV Zeist, willen wij de bestaande plannen voor de bouw van 80 woningen verder uitwerken. Om de woningen op beide plekken te kunnen realiseren is de aanleg van een ontsluitingsweg nodig.

Woningbouw in Huis ter Heide Zuid en West draagt bij aan ons doel om versneld extra woningen te realiseren: de ‘versnellingsopgave huisvesting’.

Planning

De woningbouw in Huis ter Heide Zuid en West en de verkeersoplossingen hangen nauw met elkaar samen. We voeren de plannen in fasen uit.

Huis ter Heide Zuid

Huis ter Heide West

  • begin 2022: ontwerp bestemmingsplan en concept beeldkwaliteitsplan Huis ter Heide West ter inzage
  • 2e kwartaal 2022: besluit gemeenteraad over bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan
  • 3e kwartaal 2022: start proces grondverkoop Huis ter Heide West
  • 2022-2023: uitwerking en indienen bouwplan door projectontwikkelaar

Deze planningen zijn onder voorbehoud van wijzigingen.

Naar projectenoverzicht