Woningbouw Huis ter Heide

Aan de zuidzijde van Huis ter Heide (Huis ter Heide Zuid) wil projectontwikkelaar RV&O 72 woningen bouwen. Dit bouwproject draagt bij aan ons doel om versneld extra woningen te realiseren (‘versnellingsopgave huisvesting’). Daarom willen wij aan dit plan meewerken onder voorwaarden.

Aan de westzijde van Huis ter Heide West (tussen de Korte Bergweg en voetbalvereniging SVZeist) willen wij de bestaande plannen voor woningbouw van 80 woningen nader uitwerken. Ook dit bouwproject draagt bij aan de 'versnellingsopgave huisvesting'.

Om de woningen op beide locaties te kunnen realiseren is de aanleg van een ontsluitingsweg nodig.

Naar projectenoverzicht