Nieuwe Omgevingswet

Op 1 januari 2024 treedt de Omgevingswet in werking. Deze wet gaat over de ruimte waarin wij wonen, werken en ontspannen: de fysieke leefomgeving. De nieuwe Omgevingswet voegt tientallen wetten samen en vereenvoudigt de regels voor veel van wat u buiten ziet, ruikt en hoort. Daardoor wordt het aanvragen van een vergunning een stuk eenvoudiger. U kunt voortaan in één keer kennisnemen van de regels en voorschriften van de verschillende bestuurslagen (gemeenten, waterschappen, provincies en Rijk). De wet geldt voor alle inwoners, organisaties en bedrijven.

Animatie van de Omgevingswet

In deze animatie krijgt u een korte uitleg over de Omgevingswet.

Onze omgeving maken we samen. De Omgevingswet

De Omgevingswet.

In Nederland hebben we veel regels over onze leefomgeving. Goede initiatieven komen daardoor vaak lastig van de grond. Alle regels komen straks samen in 1 nieuwe wet: de Omgevingswet. 1 wet, een nieuw Omgevingsloket en duidelijke procedures. Dat is voor iedereen van belang. Door de Omgevingswet weet u snel welke regels gelden in uw omgeving. Denk aan regels over geluid, bodemkwaliteit, regels over bouwhoogte of veiligheidseisen...

Deze regels zijn belangrijk voor de kwaliteit van uw omgeving. Heeft u een idee? Uw aanvraag wordt aan alle regels getoetst. En binnen de regels is er meer ruimte voor initiatieven. Bijvoorbeeld:

  • met uw buren in eigen energieopwekking voorzien
  • uw garage ombouwen tot bedrijfsruimte
  • van een leeg stuk land een speelveld maken
  • de oude watermolen ombouwen tot kanoverhuur en caf

Ook biedt de Omgevingswet meer mogelijkheden voor participatie. Zo kunt u bijvoorbeeld met de overheid en ontwikkelaars meedenken over grote bouwprojecten. 

Meer weten over de Omgevingswet? Kijk op de website van uw overheid. Onze omgeving maken we samen.

De Omgevingswet.

Wat betekent de Omgevingswet voor u?

U krijgt met de Omgevingswet te maken als u iets wilt veranderen in uw leefomgeving vanaf 1 januari 2024. Bijvoorbeeld als u plannen heeft om uw huis te verbouwen, een evenement wilt organiseren of als u als ondernemer een loods wilt laten plaatsen naast uw bedrijfspand. U bent dan initiatiefnemer en moet uitzoeken of u een vergunning nodig heeft of een melding moet doen. Dat kan in het nieuwe Omgevingsloket.

U kunt ook met de Omgevingswet te maken krijgen, als iemand anders iets wil veranderen in uw leefomgeving. Bijvoorbeeld als uw buren een garage willen neerzetten of als een bedrijf in de buurt het kantoor wil vergroten. U bent dan belanghebbende.

Wijzigingen na 1 januari 2024

Dit zijn de belangrijkste wijzigingen voor u.

Omgevingsloket

Het Omgevingsloket is het nieuwe loket waar u per 1 januari 2024 online een vergunning kunt aanvragen, een melding kunt doen of aanvullende informatie kunt doorgeven.

Korte procedure

De Omgevingswet zorgt ervoor dat de overheid sneller beslist over uw vergunningaanvragen. Een korte procedure is het uitgangspunt in de Omgevingswet. De beslistermijn bij een korte procedure is normaal gesproken maximaal 8 weken. Met een mogelijke verlenging van 6 weken. Daarna is er nog bezwaar en beroep mogelijk. Wanneer uw vergunningaanvraag complex is, kan het zijn dat uw aanvraag onder een uitgebreide procedure valt. In dat geval is de beslistermijn langer.

Omgevingsplan

De bestemmingsplannen worden per 1 januari 2024 omgevormd tot een omgevingsplan. Een omgevingsplan bevat niet alleen informatie over de bestemming van een plek. Het omvat ook regels voor geluid, bodem en soms ook voor zaken als energiemaatregelen en duurzaamheid.

Participatie

De Omgevingswet stimuleert dat u actiever en eerder wordt benaderd om mee te denken over nieuwe plannen in uw buurt. Overheden zijn verplicht aan participatie te doen bij de voorbereidingen van een omgevingsvisie, omgevingsplan, omgevingsprogramma, projectbesluit, omgevingsverordening en waterschapsverordening. Een initiatiefnemer (diegene met een plan of idee) wordt aangemoedigd om aan participatie te doen, een gemeenteraad kan gevallen aanwijzen waarin participatie verplicht is. Het gaat dan om activiteiten die niet binnen het omgevingsplan passen en waarvoor een vergunning nodig is.

Tot 1 januari 2024

Heeft u een vergunning gekregen of ingediend vóór de invoering van de Omgevingswet? Als wij u al een vergunning hebben verleend, blijft deze gewoon geldig. U hoeft niets te doen. Moeten wij de aanvraag nog behandelen, dan gebeurt dat in principe volgens het oude recht. U moet zorgen dat alle benodigde stukken tijdig zijn aangeleverd.