Nieuwe Omgevingswet

Sinds 1 januari 2024 is de Omgevingswet in werking. Deze wet gaat over de ruimte waarin wij wonen, werken en ontspannen: de fysieke leefomgeving. De nieuwe Omgevingswet voegt tientallen wetten samen en vereenvoudigt de regels voor veel van wat u buiten ziet, ruikt en hoort. Daardoor wordt het aanvragen van een vergunning een stuk eenvoudiger. U kunt voortaan in één keer kennisnemen van de regels en voorschriften van de verschillende bestuurslagen (gemeenten, waterschappen, provincies en Rijk). De wet geldt voor alle inwoners, organisaties en bedrijven.

Animatie van de Omgevingswet

In deze animatie krijgt u een korte uitleg over de Omgevingswet.

Onze omgeving maken we samen. De Omgevingswet.

Omgevingswet.

In Nederland bestaan veel wetten en regels over onze fysieke leefomgeving.

Vanaf 1 januari 2024 staan de regels samen in een nieuwe wet.

De Omgevingswet.

Eén wet, één digitaal loket voor informatie en aanvragen.

U krijgt met de Omgevingswet te maken als u iets wilt veranderen in uw leefomgeving.

Bijvoorbeeld als u plannen hebt om uw huis te verbouwen, een evenement wilt organiseren...

of als u als ondernemer een loods wilt laten plaatsen naast uw bedrijfspand.

Hebt u een plan of een idee?

U bent dan initiatiefnemer en moet uitzoeken...

of u een vergunning nodig hebt of een melding moet doen.

Dat kan in het nieuwe digitale Omgevingsloket.

Hier vindt u informatie over de regels en plannen van gemeenten, provincies, waterschappen en het Rijk.

U vindt het omgevingsplan van uw gemeente bijvoorbeeld in het nieuwe Omgevingsloket.

U checkt in het Omgevingsloket of u een vergunning nodig hebt of een melding moet doen.

In datzelfde loket doet u daarna uw aanvraag.

U kunt ook met de Omgevingswet te maken krijgen, als iemand anders iets wil veranderen in uw leefomgeving.

Bijvoorbeeld als uw buren een garage willen neerzetten, of als een bedrijf in de buurt het kantoor wil vergroten.

U bent dan belanghebbende.

Als belanghebbende kunt u benaderd worden om mee te denken over deze plannen.

Dat noemen we participatie.

Meer weten over de Omgevingswet?

Kijk op de website van de Rijksoverheid... of op de website van uw gemeente, waterschap of provincie.

Onze omgeving maken we samen.

De Omgevingswet.

Wat betekent de Omgevingswet voor u?

U krijgt met de Omgevingswet te maken als u iets wilt veranderen in uw leefomgeving vanaf 1 januari 2024. Bijvoorbeeld als u plannen heeft om uw huis te verbouwen, een evenement wilt organiseren of als u als ondernemer een loods wilt laten plaatsen naast uw bedrijfspand. U bent dan initiatiefnemer en moet uitzoeken of u een vergunning nodig heeft of een melding moet doen. Dat kan in het nieuwe Omgevingsloket.

U kunt ook met de Omgevingswet te maken krijgen, als iemand anders iets wil veranderen in uw leefomgeving. Bijvoorbeeld als uw buren een garage willen neerzetten of als een bedrijf in de buurt het kantoor wil vergroten. U bent dan belanghebbende.

Wijzigingen na 1 januari 2024

Dit zijn de belangrijkste wijzigingen voor u.

Omgevingsloket

Het Omgevingsloket is het nieuwe loket waar u per 1 januari 2024 online een vergunning kunt aanvragen, een melding kunt doen of aanvullende informatie kunt doorgeven.

Korte procedure

De Omgevingswet zorgt ervoor dat de overheid sneller beslist over uw vergunningaanvragen. Een korte procedure is het uitgangspunt in de Omgevingswet. De beslistermijn bij een korte procedure is normaal gesproken maximaal 8 weken. Met een mogelijke verlenging van 6 weken. Daarna is er nog bezwaar en beroep mogelijk. Wanneer uw vergunningaanvraag complex is, kan het zijn dat uw aanvraag onder een uitgebreide procedure valt. In dat geval is de beslistermijn langer.

Omgevingsplan

De bestemmingsplannen worden per 1 januari 2024 omgevormd tot een omgevingsplan. Een omgevingsplan bevat niet alleen informatie over de bestemming van een plek. Het omvat ook regels voor geluid, bodem en soms ook voor zaken als energiemaatregelen en duurzaamheid.

Participatie

De Omgevingswet stimuleert dat u actiever en eerder wordt benaderd om mee te denken over nieuwe plannen in uw buurt. Overheden zijn verplicht aan participatie te doen bij de voorbereidingen van een omgevingsvisie, omgevingsplan, omgevingsprogramma, projectbesluit, omgevingsverordening en waterschapsverordening. Een initiatiefnemer (diegene met een plan of idee) wordt aangemoedigd om aan participatie te doen, een gemeenteraad kan gevallen aanwijzen waarin participatie verplicht is. Het gaat dan om activiteiten die niet binnen het omgevingsplan passen en waarvoor een vergunning nodig is. Meer informatie vindt u in ons Afwegings- en toetsingskader participatie.

Tot 1 januari 2024

Heeft u een vergunning gekregen of ingediend vóór de invoering van de Omgevingswet? Als wij u al een vergunning hebben verleend, blijft deze gewoon geldig. U hoeft niets te doen. Moeten wij de aanvraag nog behandelen, dan gebeurt dat in principe volgens het oude recht. U moet zorgen dat alle benodigde stukken tijdig zijn aangeleverd.