Huishoudelijke hulp

Wordt het huishouden u te veel en heeft u hulp nodig?

U kunt huishoudelijke hulp aanvragen via een medewerker van het sociaal team. Deze kijkt samen met u wat u nodig heeft en wat de mogelijkheden zijn. U bespreekt onder meer:

  • welke huishoudelijke taken voor problemen zorgen
  • of er mensen in uw omgeving kunnen helpen
  • of particuliere hulp een optie is

Biedt het gesprek geen oplossing? Dan kunt u in aanmerking komen voor huishoudelijke hulp in natura of als persoonsgebonden budget (pgb).

Bij hulp in natura komt een aanbieder die een contract bij ons heeft, bij u schoonmaken. Bij een pgb krijgt u een budget waarmee u zelf hulp kunt inkopen.

Eigen bijdrage

Als u huishoudelijke hulp krijgt, moet u ook een eigen bijdrage betalen.

Huishoudelijke hulp wat krijgt u?

Uw huishoudelijke hulp zorgt voor een schoon en leefbaar huis. Dat is nodig om gezondheidsklachten te voorkomen en om mensen te kunnen ontvangen. Dat betekent dat in ieder geval de keuken, badkamer, woonkamer en 1 slaapkamer schoon moeten zijn.

De aanbieder van huishoudelijke hulp maakt met u als cliënt afspraken over:

  • wat de huishoudelijke hulp voor u gaat doen
  • wat u, uw familie, buren of bekenden zelf kunnen doen
  • wat u belangrijk vindt dat de huishoudelijke hulp in ieder geval schoonmaakt, binnen de mogelijkheden

Hoeveel tijd u krijgt toegewezen voor huishoudelijke ondersteuning is afhankelijk van uw situatie. Samen met een medewerker van het sociaal team wordt er gekeken wat er nodig is bij u voor een schoon en leefbaar huis.

Was- en strijkservice

De gemeente maakt gebruik van een was- en strijkservice voor inwoners met een Wmo-indicatie. In plaats van door een thuiszorgmedewerker, wordt de was gedaan door een bedrijf, Kringloop Zeist. Inwoners met een indicatie voor huishoudelijke ondersteuning kunnen 1 keer per week een waszak van 8 kilo aanbieden. De was wordt wekelijks aan huis opgehaald, gewassen en gestreken en binnen 3 dagen weer thuisgebracht. In de wasserij worden alle stukken gelabeld. Hierdoor is de was anoniem en raken er geen stukken kwijt.

In de proefperiode van 2 jaar (start 1 november 2023) gaan nieuwe cliënten automatisch van deze voorziening gebruikmaken. Bestaande cliënten worden gemotiveerd over te stappen, maar kunnen dit ook laten ingaan bij herindicatie. Voor bijzondere, individuele omstandigheden blijft ondersteuning via zorgaanbieders mogelijk. Omdat het een proef is, wordt voor deze voorziening op dit moment nog geen eigen bijdrage gevraagd. Na de evaluatieperiode is het aan de gemeenteraad om te besluiten om deze service definitief en voor alle Wmo-cliënten met deze indicatie in te richten.

De was- en strijkservice kan als algemene voorziening door alle inwoners gebruikt worden. Zij betalen een marktconform tarief van € 22,- per waszak van 8 kilo.

Uw omstandigheden veranderen

Het is natuurlijk mogelijk dat de omstandigheden veranderen. Hierdoor kunt u, uw familie of bekenden minder of juist méér huishoudelijke taken zelf uitvoeren. U kunt dan direct in overleg met de aanbieder van huishoudelijke hulp de afspraken aanpassen.

Bezwaar en beroep

Mogelijk bent u het niet eens met het uiteindelijke besluit dat de gemeente neemt over uw aanvraag. En mogelijk komt u er met het sociaal team niet uit over de hulp die u nodig heeft. U kunt dan bezwaar maken. Als uw bezwaar niet leidt tot een uitslag waar u het mee eens bent, kunt u nog in beroep.