Huishoudelijke hulp

Mogelijk wordt het huishouden voor u teveel en heeft u daarbij hulp nodig. Daar zijn mogelijkheden voor.

Wanneer komt u in aanmerking?

U kunt huishoudelijke hulp aanvragen via een medewerker van het Sociaal Team. Deze medewerker gaat met u in gesprek om te kijken wat de mogelijkheden zijn. Daarbij bespreekt hij/zij met u onder meer:

  • welke huishoudelijke taken voor problemen zorgen,
  • of er mensen in uw omgeving kunnen helpen en
  • of particuliere hulp een optie is.

Biedt dit geen oplossing? Dan kunt u in aanmerking komen voor huishoudelijke hulp ‘in natura’ of als ‘persoonsgebonden budget (pgb)’.

Bij hulp ‘in natura’ komt één van de aanbieders die een contract met de gemeente heeft, bij u schoonmaken. U kunt uit een lijst met door ons gecontracteerde organisaties kiezen. Bij een ‘pgb’ krijgt u een budget waarmee u zelf hulp kunt inkopen.

Eigen bijdrage

Als u huishoudelijke hulp krijgt, moet u ook een eigen bijdrage betalen. Lees meer over de eigen bijdrage.

Huishoudelijke hulp: wat krijgt u?

De huishoudelijke hulp die bij u komt schoonmaken zorgt voor een schoon en leefbaar huis. Uw huis moet voldoende schoon zijn om gezondheidsklachten te voorkomen en om mensen te kunnen ontvangen. Dat betekent dat in ieder geval de keuken, badkamer, woonkamer en één slaapkamer schoon moeten zijn. Ook wassen en strijken kan onderdeel zijn van wat de huishoudelijke hulp doet.

De aanbieder van huishoudelijke hulp maakt met u als cliënt afspraken over:

  • wat de huishoudelijke hulp voor u gaat doen;
  • wat u, uw familie, buren of bekenden zelf kunnen doen;
  • wat u belangrijk vindt dat de huishoudelijke hulp in ieder geval schoonmaakt, binnen de mogelijkheden.

Het resultaat staat dus centraal. Bij de één kan dat in anderhalf uur, bij de ander is er drie uur nodig. U krijgt dus niet een bepaald aantal uren toegewezen. Wat u wél krijgt: de belofte van een schoon en leefbaar huis. Zo halen we het maximale resultaat met het budget dat we van het Rijk krijgen voor huishoudelijke hulp.

Uw omstandigheden veranderen

Het is natuurlijk mogelijk dat de omstandigheden veranderen. Hierdoor kunt u, uw familie of bekenden minder of juist méér huishoudelijke taken zelf uitvoeren. U kunt dan direct in overleg met de organisatie die huishoudelijke hulp biedt de afspraken aanpassen.

Bezwaar en beroep

Mogelijk bent u het niet eens met het uiteindelijke besluit dat de gemeente neemt over uw aanvraag. En mogelijk komt u er met het Sociaal Team niet uit over de hulp die u nodig hebt. U kunt dan bezwaar maken. Als uw bezwaar niet leidt tot een uitslag waar u het mee eens bent, kunt u nog in beroep.