Werkwijze bij hulpvraag

Heeft u thuis extra ondersteuning nodig? Bijvoorbeeld omdat:

  • u een handicap of beperking heeft
  • u wat ouder wordt
  • uw partner ziek is

In dat geval kunt u contact opnemen met de gemeente. Wij onderzoeken samen met u wat uw hulpvraag is en welke oplossingen mogelijk zijn.

In dit interview (filmpje op YouTube) vertellen 2 medewerkers van het Sociaal Team u hier meer over. En hieronder kunt u er meer over lezen.

Sociaal Team

Een simpele vraag kan makkelijk worden afgehandeld. En als uw hulpvraag ingewikkelder is, neemt iemand van het Sociaal Team contact met u op. Dat team bestaat uit professionals met elk hun eigen deskundigheid:

  • maatschappelijk werkers
  • wijkverpleegkundigen
  • Wmo-consulenten
  • welzijnswerkers

Zij komen uit verschillende organisaties en voeren voor de gemeente de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) uit. Dit team kan ook andere zorgspecialisten vragen mee te denken. Het Sociaal Team werkt (waar dat nut heeft) ook nauw samen met onder meer huisartsen, de Regionale Sociale Dienst en het Centrum voor Jeugd en Gezin Zeist(CJGZeist). Bij het CJGZeist kunt u terecht voor zorg en ondersteuning voor kinderen en jongeren tot 23 jaar.