Werkwijze bij hulpvraag

Heeft u thuis extra ondersteuning nodig? Bijvoorbeeld omdat:

 • u een handicap of beperking heeft
 • u wat ouder wordt
 • uw partner ziek is

In dat geval kunt u contact opnemen met de gemeente. Wij onderzoeken samen met u wat uw hulpvraag is en welke oplossingen mogelijk zijn.

In dit interview (filmpje op YouTube) vertellen 2 medewerkers van het Sociaal Team u hier meer over. En hieronder kunt u er meer over lezen.

Sociaal Team

Een simpele vraag kan makkelijk worden afgehandeld. En als uw hulpvraag ingewikkelder is, neemt iemand van het Sociaal Team contact met u op. Dat team bestaat uit professionals met elk hun eigen deskundigheid:

 • maatschappelijk werkers
 • wijkverpleegkundigen
 • Wmo-consulenten
 • welzijnswerkers

Zij komen uit verschillende organisaties en voeren voor de gemeente de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) uit. Dit team kan ook andere zorgspecialisten vragen mee te denken. Het Sociaal Team werkt (waar dat nut heeft) ook nauw samen met onder meer huisartsen, de Regionale Sociale Dienst en het Centrum voor Jeugd en Gezin Zeist(CJGZeist). Bij het CJGZeist kunt u terecht voor zorg en ondersteuning voor kinderen en jongeren tot 23 jaar.

Iedere situatie is anders en dus is er voor iedereen een andere oplossing. De medewerker van het Sociaal Team helpt u bij het vinden van een oplossing waar u verder mee kunt. De medewerker kijkt met u naar de unieke situatie van uw hele huishouden en helpt u bij het maken van een compleet plan.

Daarbij wordt eerst gekeken naar wat u zelf kunt en hoe mensen om u heen kunnen helpen. Waar nodig, wordt extra hulp door vrijwilligers of professionals geregeld. En als er meer hulpverleners betrokken zijn, spreken ze met u en met elkaar af wie de hulp coördineert.

Iemand van het Sociaal Team gaat met u in gesprek over uw situatie. U mag altijd iemand meenemen naar dat gesprek. Een handige website is www.zorgverandert.nl. Als er meer gesprekken nodig zijn om samen tot een goed resultaat te komen, dan kan dat.

U kunt gratis ondersteuning krijgen van een onafhankelijke cliëntondersteuner. Zij denken met u mee en helpen u met bijvoorbeeld:

 • Het duidelijk maken van uw vragen en uw ondersteuningsbehoefte;
 • Het voorbereiden van het gesprek met het Sociaal Team ;
 • Meegaan naar het gesprek met het Sociaal Team ;
 • Bemiddelen als u zich niet goed gehoord of geholpen voelt.

U kunt direct contact opnemen met de cliëntondersteuners via onderstaande gegevens. Of u kunt bij het maken van een afspraak met het Sociaal Team zeggen dat u gebruik wilt maken van een onafhankelijke cliëntondersteuner. Zij regelen dit dan voor u.

Cliëntondersteuners MEE

Steunpunt Geestelijke GezondheidsZorg Zeist

Steunpunt mantelzorg

Het verslag van het gesprek noemen we ook wel het ‘plan van aanpak’. In dit plan wordt de oplossing voor uw situatie beschreven. Ook staat er wie wat gaat doen. Dat plan wordt naar u gestuurd voor een reactie. Mogelijk is het resultaat van het gesprek, dat er professionele ondersteuning gewenst is. Het plan van aanpak is dan ook de officiële aanvraag die bij de gemeente wordt ingediend voor die ondersteuning. Een medewerker van de gemeente maakt dat in orde. En u kunt aan de slag met dat wat u zelf kunt regelen.

U kunt kiezen van welke zorgaanbieder u ondersteuning of zorg wilt ontvangen. Voorwaarde is wel dat de zorgaanbieder een overeenkomst heeft met de gemeente. Tientallen zorgaanbieders hebben momenteel een overeenkomst met de gemeente. De gemeente streeft ernaar dat u tussen zoveel mogelijk zorgaanbieders kunt kiezen.

Lijst van de zorgleveranciers waar de gemeente een overeenkomst mee heeft

De Wmo stelt hulp door familie of bekenden niet verplicht. Als in een gesprek over uw hulpvraag blijkt dat u weinig familie of vrienden heeft die kunnen of willen helpen, bekijken we samen met u hoe we uw hulpvraag op een andere manier kunnen oplossen. Soms kan een vrijwilliger worden gevonden die u kan helpen en in andere gevallen kan een professional worden ingeschakeld. Hoe uw behoefte aan ondersteuning precies wordt opgelost, is afhankelijk van uw vraag en uw individuele situatie.

De wijkverpleegkundige van het Sociaal Team kan beoordelen of wijkverpleging nodig is. Zo ja, dan kunt u dat regelen met een thuiszorgorganisatie waar uw zorgverzekeraar een contract mee heeft. Zo nodig kan de wijkverpleegkundige van het Sociaal Team u daarbij helpen. 

Het gesprek is erop gericht dat u en het Sociaal Team het eens zijn over de wijze van ondersteuning. Maar mogelijk bent u het niet eens met het plan van aanpak, en komt u er met het Sociaal Team niet uit wat betreft de professionele ondersteuning die u nodig hebt. U kunt dan bezwaar aantekenen. Als uw bezwaar niet leidt tot een uitslag waar u het mee eens bent, kunt u nog in beroep.