Hofje van Zeist

De omgevingsvergunning maakt het realiseren van een woonvoorziening voor jongvolwassen met een beperking mogelijk nabij de Minckelerslaan in Zeist. Het betreft 18 woningen, waarvan 16 woningen ten behoeve van begeleid wonen, 1 begeleiderswoning en 1 bijeenkomstgebouw of gezamenlijke woning. De aanvraag heeft ook betrekking op het realiseren van een nieuw volksgebouw en het verbouwen van het gebouw van de postduivenvereniging.

De verbouwing van het gebouw van de postduivenvereniging maakt deel uit van het bouwproject, maar niet van dit besluit omdat deze verbouwingswerkzaamheden zonder vergunning kunnen worden uitgevoerd.

Procedure

Om het plan mogelijk te maken wordt de uitgebreide voorbereidingsprocedure van de Wabo doorlopen.

Ter inzage

De omgevingsvergunning lag vanaf 22 februari gedurende 6 weken ter inzage. De omgevingsvergunning met bijbehorende stukken kunt u hieronder nog bij de bijlagen online inzien.

Bijlagen