Hofje van Zeist

De omgevingsvergunning maakt het realiseren van een woonvoorziening voor jongvolwassen met een beperking mogelijk nabij de Minckelerslaan in Zeist. Het betreft 18 woningen, waarvan 16 woningen ten behoeve van begeleid wonen, 1 begeleiderswoning en 1 bijeenkomstgebouw of gezamenlijke woning. De aanvraag heeft ook betrekking op het realiseren van een nieuw volksgebouw en het verbouwen van het gebouw van de postduivenvereniging.

De verbouwing van het gebouw van de postduivenvereniging maakt deel uit van het bouwproject, maar niet van dit besluit omdat deze verbouwingswerkzaamheden zonder vergunning kunnen worden uitgevoerd.

Procedure

Om het plan mogelijk te maken wordt de uitgebreide voorbereidingsprocedure van de Wabo doorlopen.

Ter inzage

De omgevingsvergunning ligt vanaf 22 februari gedurende 6 weken ter inzage. De omgevingsvergunning met bijbehorende stukken kunt u hieronder bij de bijlagen online inzien. Ook kunt u de stukken inzien op het gemeentehuis.

Zienswijze

Gedurende de termijn van ter inzagelegging kan iedereen een zienswijze indienen op het ontwerpbesluit. Dit kan op 3 manieren:

  • Schriftelijk: stuur uw zienswijze aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zeist, ter attentie van team Ruimtelijke Ontwikkeling, postbus 513, 3700 AM Zeist.
  • Digitaal (met DigiD)
  • Mondeling: neem contact met ons op om een afspraak te maken 

Het college van burgemeester en wethouders neemt vervolgens een besluit over de verlening van de omgevingsvergunning, waarbij de eventueel ingediende zienswijzen zullen worden betrokken.

Bijlagen