Schets ontwerp Rotonde Austerlitz

Rotonde Austerlitz

Categorieën

  • Austerlitz

Provincie Utrecht en de gemeente Zeist zijn in maart 2022 gestart met de aanleg van een rotonde op de Woudenbergseweg (N224) ter hoogte van de Austerlitzseweg. 
De voorbereidende werkzaamheden (fase 1), het kappen van de bomen door Staatsbosbeheer en het verleggen van de kabels en leidingen, zijn inmiddels gedaan. 

Realisatie rotonde en afsluitingen

Op maandag 4 juli om 6.00 uur start fase 2.1 en deze duurt tot maandag 18 juli 6.00 uur. Tijdens deze werkzaamheden maken we het fietspad, de bushalte aan de zuidzijde en de zuidzijde van de rotonde Austerlitzseweg. Het doorgaande (fiets)verkeer op de Woudenbergseweg heeft beperkte hinder van deze werkzaamheden. Het doorgaande verkeer via de Austerlitzseweg is tijdens deze fase niet mogelijk, hiervoor is een omleidingsroute. Tijdens deze fase wordt er een omleiding gereden op buslijn 381 via de Oude Postweg. De haltes Austerlitz, KNVB Campus en Austerlitz, Austerlitzseweg komen dan te vervallen. Lijn 298 rijdt in deze fase de normale route.

De werkzaamheden van fase 2.2 zijn van 18 juli 6.00 uur tot maandag 25 juli 6.00 uur. Tijdens deze werkzaamheden maken we de bushalte aan de noordzijde en de rotonde Austerlitzseweg. Hiervoor is het noodzakelijk om de gehele kruising af te sluiten. Dat wil zeggen dat het doorgaande verkeer via de kruising niet mogelijk is. Met een omleidingsroute zal het doorgaande verkeer worden omgeleid. Fietsers kunnen tijdens deze fase wel langs de kruising via het nieuwe fietspad. Tijdens deze fase komt buslijn 298 totaal te vervallen. Lijn 381 pendelt dan tussen station Driebergen-Zeist en Austerlitz waarbij de tijden uit de reguliere dienstregeling worden aangehouden.

De haltes Austerlitz KNVB Campus, Austerlitz Austerlitzseweg en Austerlitz Oude Postweg komen te vervallen. Aan de andere kant wordt er gependeld tussen Zeist Busstation en de halte Woudschoten (nabij de KNVB). Ook hier houden we de gebruikelijke vertrektijden aan. Reizigers die vanaf Austerlitz naar Zeist Busstation willen zullen moeten omreizen via station Driebergen-Zeist en daar verder met lijn 58.

Verbetering van de verkeersveiligheid

De aanleg van een rotonde vergroot de verkeersveiligheid voor de verkeersdeelnemers. Tijdens de spits is het lastig om vanuit Austerlitz de weg op te rijden, dit leidt tot langer wachten en het nemen van risico’s. Bij een rotonde zijn de rijsnelheden lager en hoeft bij het oprijden maar met één richting rekening te worden gehouden.

Op de luchtfoto ziet u een projectie van het ontwerp voor de rotonde. De voor de aanleg van de rotonde gekapte bomen zijn met (rode) kruisjes gemarkeerd. Er is meer gekapt dan gemarkeerde bomen wegens de onveiligheid van die bomen. Het extra gekapte deel naast/ten noorden van de aan te leggen rotonde zal weer opkomen en bos worden. De bomenkap wordt gecompenseerd door twee maal het gekapte oppervlakte bos te planten in de provincie Utrecht. 

Bushaltes

De bushaltes van de Austerlitzseweg worden verplaatst naar de Woudenbergseweg en voorzien van een fietsenstalling en worden er voetpaden aangelegd. Hiermee wordt de aansluiting op buslijn 298 naar Utrecht Uithof/Rijnsweerd Noord en Veenendaal-De Klomp verbeterd. De buslijnen zelf wijzigen niet.

Fietspad

Het fietspad langs de Woudenbergseweg wordt ter hoogte van de afslag naar Austerlitzseweg iets verlegd om ruimte te maken voor de rotonde. In de berm tussen weg en fietspad wordt een gras-bloemenmengsel ingezaaid tussen de bestaande bomen.

Voetpad

Aan de noordzijde van de rotonde komt een voetpad dat de woningen en de bushaltes verbindt. Ook komen er twee voetgangersoversteekplaatsen.

Meer informatie

Heeft u vragen en wilt u meer informatie over dit project? Neem dan contact met ons op. Dat kan per e-mail via zeist@zeist.nl of telefonisch via het vijfcijferig telefoonnummer 14 030 op werkdagen van 9.00 en 13.00 uur.