Schets ontwerp Rotonde Austerlitz

Rotonde Austerlitz

Provincie Utrecht en de gemeente Zeist starten met de aanleg van een rotonde op de Woudenbergseweg (N224) ter hoogte van de Austerlitzseweg. De vervanging van de T-splitsing door een rotonde betekent dat hier de veiligheid voor automobilist maar ook fietsers en voetgangers beter wordt. Een aantal inwoners van Austerlitz heeft al langer de wens uitgesproken voor een aanpassing van de aansluiting op de Woudenbergseweg vanwege de veiligheid en bereikbaarheid van Austerlitz.

Verbetering van de verkeersveiligheid

De aanleg van een rotonde vergroot de verkeersveiligheid voor de verkeersdeelnemers. Tijdens de spits is het lastig om vanuit Austerlitz de weg op te rijden, dit leidt tot langer wachten en het nemen van risico’s. Bij een rotonde zijn de rijsnelheden lager en hoeft bij het oprijden maar met één richting rekening te worden gehouden.

Aanvraag omgevingsvergunning

luchtfoto met projectie ontwerp (pdf, 680 KB)
Luchtfoto projectgebied met projectie ontwerp rotonde. Klik op de afbeelding om een grotere versie te downloaden.

In 2020 is in samenwerking met Provincie Utrecht een ontwerp gemaakt voor een rotonde. Voor de aanleg is een omgevingsvergunning nodig. Wij vragen rond 15 juni deze vergunning aan. Deze vergunning is noodzakelijk, omdat voor de aanleg van de rotonde aan beide zijden van de huidige kruising bomen gekapt worden. De bomenkap wordt gecompenseerd door twee maal het gekapte oppervlakte bos te planten in de provincie Utrecht. 

Op de luchtfoto ziet u een projectie van het ontwerp voor de rotonde. De te kappen bomen zijn met (rode) kruisjes gemarkeerd. De bomen die blijven zijn met (groene) cirkels aangegeven. 

Bushaltes

De bushaltes van de Austerlitzseweg worden verplaatst naar de Woudenbergseweg en voorzien van een fietsenstalling en worden er voetpaden aangelegd. Hiermee wordt de aansluiting op buslijn 298 naar Utrecht Uithof/Rijnsweerd Noord en Veenendaal-De Klomp verbeterd. De buslijnen zelf wijzigen niet.

Fietspad

Het fietspad langs de Woudenbergseweg wordt ter hoogte van de afslag naar Austerlitzseweg iets verlegd om ruimte te maken voor de rotonde. In de berm tussen weg en fietspad wordt een gras-bloemenmengsel ingezaaid tussen de bestaande bomen.

Voetpad

Aan de noordzijde van de rotonde komt een voetpad dat de woningen en de bushaltes verbindt. Ook komen er twee voetgangersoversteekplaatsen

Meer informatie

Heeft u vragen en wilt u meer informatie over dit project? Neem dan contact met ons op. Dat kan per e-mail via zeist@zeist.nl of telefonisch via het vijfcijferig telefoonnummer 14 030.

Naar projectenoverzicht